• INFORMACJA
  z dnia 18 listopada 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
  17 listopada 2021 roku, Gmina Płock. z siedzibą w Płocku przy pl. Stary Rynek 1 działająca przez Pełnomocnika Pana Mariusza Andlera dokonała zgłoszenia budowy sieci oświetlenia ulicznego i kanalizacyjnego oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, przebudowa drogi – ulicy Herbacianej na działach o nr ew. gr 165, 166, 203, 207 przewidzianych do realizacji w Płocku przy ul. Herbacianej, obręb geodezyjny 16 -Ciechomice.

  Płock, dnia 18 listopada 2021 roku  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2021-11-18
 • INFORMACJA
  z dnia 18 listopada 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. c) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),


  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 17 listopada 2021 roku Inwestor – Gmina Płock reprezentowana przez Pana Łukasza Wykę, dokonała zgłoszenia budowy: sieci kanalizacji deszczowej, boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej, boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej, bieżni lekkoatletycznej okólnej i prostej, skoczni do skoku w dal, piłkochwytów oraz obiektów małej architektury – przeniesienie 2 stołów do tenisa stołowego i urządzenia zabawowego w ramach zadania pn. „Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 20 im. Władysława Broniewskiego w Płocku”, przewidzianych do realizacji w Płocku przy ulicy ul. Korczaka 10, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 1578/11, 1578/9, 1530/6, obręb geodezyjny 146201_1.0001 Podolszyce Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.
  Płock, dnia 18 listopada 2021 roku  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2021-11-18
 • INFORMACJA
  z dnia 15 listopada 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam


  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że


  organ nie wniósł sprzeciwu


  w trybie art. 30 ust. 5e i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami), w sprawie zgłoszenia zamiaru budowy niewymagającej pozwolenia na budowę, złożonego w dniu 21 października 2021 roku przez Inwestora – PanElżbietę Kaczmarczyk reprezentowaną przez pełnomocnika Panią Aleksandrę Kaczmarczyk, dotyczącego wykonania robót budowlanych polegających na budowie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Wierzbowej 1B, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 2576/3, obręb geodezyjny nr 1 Podolszyce Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.  Płock, dnia 15 listopada 2021 roku
  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2021-11-15
 • INFORMACJA
  10 listopada 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),


  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 9 listopada 2021 roku Inwestor – Pani Bożena Szwech, reprezentowana przez Pana Pawła Pietrzaka, dokonała zgłoszenia budowy instalacji gazowej niskiego ciśnienia na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Skrajnej 34a, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 1208, obręb geodezyjny nr 1 Podolszyce Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.
  Płock, dnia 10 listopada 2021 roku  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2021-11-10
 • INFORMACJA
  5 listopada 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),


  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 4 listopada 2021 roku Inwestor – Pani Janina Dalidonis, dokonała zgłoszenia budowy instalacji gazowej na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Cedrowej 37, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 2201, obręb geodezyjny nr 1 Podolszyce Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.
  Płock, dnia 5 listopada 2021 roku  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2021-11-05
 • INFORMACJA
  z dnia 4 listopada 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),


  zawiadamiam


  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że


  organ nie wniósł sprzeciwu


  w trybie art. 30 ust. 5e i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U.
  z 20
  20 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami), w sprawie dotyczącej zgłoszenia zgłoszenia wykonania robót budowlanych obejmujących instalowanie wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej, przewidzianej do realizacji
  w Płocku przy ul.
  Pedagogicznej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 210/6 obręb geodezyjny 14 Góry, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.
  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2021-11-04
 • INFORMACJA
  z dnia 4 października 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
  3 października 2021 roku, Firma JOL-MARK sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Portowa 16G dokonała zgłoszenia budowy instalacji gazu niskiego ciśnienia do przebudowywanego i remontowanego budynku kuchni Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego o zlokalizowanego w Płocku przy ul Medyczna 19, na działce o numerze ewidencji gruntów:528/1, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock, obręb geodezyjny 3 - Maszewo.

  Płock, dnia 4 października 2021 roku  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2021-11-04
 • INFORMACJA
  z dnia 3 listopada 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),


  zawiadamiam


  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że


  organ nie wniósł sprzeciwu


  w trybie art. 30 ust. 5e i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U.
  z 20
  20 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami), w sprawie zgłoszenia budowy elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym oraz rozbiórką złącza kablowo pomiarowego zlokalizowanego częściowo na obszarze zabytkowego zespołu urbanistyczno - architektonicznego i warstw kulturowych miasta Płocka (wpis do rejestru zabytków pod numerem 51/182/59W, z dnia 16 listopada 1959 roku), w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 491/1 obręb geodezyjny 8 Śródmieście, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.
  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2021-11-03
 • INFORMACJA
  z dnia 2 listopada 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),


  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 29 października 2021 roku Inwestor – ENERGA - OPERATOR S.A., reprezentowana przez Pana Kamila Hebdę, dokonała zgłoszenia budowy elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Wilczej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 2676, 2674, 2675/1, 2669/2, 2642/1, 3727/1, obręb geodezyjny 146201_1.0001 Podolszyce Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.
  Płock, dnia 2 listopada 2021 roku
  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2021-11-02
 • INFORMACJA
  z dnia 29 października 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. e) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),


  zawiadamiam


  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że


  organ nie wniósł sprzeciwu


  w trybie art. 30 ust. 5e i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U.
  z 20
  20 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami), w sprawie zgłoszenia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Witolda Zglenickiego, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 18, 28, 26/1, 27/1 obręb geodezyjny 3 Maszewo, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.
  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2021-10-29