WSU-05. Zaświadczenie o zgodności budowy z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub ostateczną decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek - do pobrania także w Biurze Obsługi Klienta, Urząd Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej).

WYMAGANE DOKUMENTY:
1.projekt zagospodarowania działki lub terenu wykonany na mapie w skali 1:500 lub 1:1000 w 1 egzemplarzu z zaznaczonym terenem objętym wnioskiem;
2. kopia postanowienia organu nadzoru budowlanego, dotyczącego nałożenia na wnioskodawcę dostarczenia zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

WYSOKOŚĆ OPŁAT:
1. opłata skarbowa płatna z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia w wysokości 17 zł.
2. dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł

Wysokość opłaty skarbowej oraz szczególne przypadki zwolnienia ustala się zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej.
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY:

• przy użyciu karty płatniczej lub BLIKIEM, korzystając z terminali bezgotówkowych na stanowiskach w Biurze Obsługi Klienta,
• gotówką, kartą płatniczą lub BLIKIEM, korzystając z samoobsługowego opłatomatu zlokalizowanego w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej),
• przelewem na rachunek Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

Wydanie zaświadczenia - Zapłać online

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 7 dni

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: zaświadczenie

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Urząd Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej), tel. 24 367 15 95

Wniosek można złożyć także drogą pocztową oraz za pośrednictwem platformy ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-ogolne/ogolne-sprawy-urzedowe-2/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego-nowe

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Strategii, Architektury i Urbanistyki
1. Referat Polityki Przestrzennej Miasta,
2. Referat Urbanistyki.

INFORMACJI UDZIELA:
1. Biuro Obsługi Klienta, stanowisko nr 5, tel. 24 367 15 95  
2. Referat Polityki Przestrzennej Miasta , tel. 24 367 14 52, 24 367 16 63.
3. Referat Urbanistyki tel. 24 367 14 63, 24 367 14 65, 24 367 17 61, 24 367 08 90.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:
- obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Płocka (Uchwały Rady Miasta Płocka);
- art. 217 Ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego;
- ostateczna, w dniu wszczęcia postępowania, decyzja Prezydenta Miasta Płocka o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
- art. 49 b ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
- art. 48 b ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 

Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej): poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek 9:00 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:30.

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 18 lat temu (wtorek, 19 lipca 2005, godzina 12:54)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Dyrektor Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
 • Ilość wyświetleń: 2 701 233
 • Data ostatniej aktualizacji: poniedziałek, 20 listopada 2023, godzina 12:26
 • Historia aktualizacji

 • 20 listopada 2023, godzina 12:26 Aktualizacja dokumentu
  20 listopada 2023, godzina 12:21 Aktualizacja dokumentu
  20 listopada 2023, godzina 12:21 Aktualizacja dokumentu
  06 listopada 2023, godzina 12:42 Aktualizacja dokumentu
  19 października 2023, godzina 13:51 Aktualizacja dokumentu
  29 sierpnia 2022, godzina 11:41 Aktualizacja dokumentu
  01 lipca 2022, godzina 13:19 Aktualizacja dokumentu
  01 lipca 2022, godzina 13:19 Aktualizacja dokumentu
  29 czerwca 2022, godzina 12:12 Aktualizacja dokumentu
  29 marca 2022, godzina 15:32 Aktualizacja dokumentu
  29 marca 2022, godzina 15:29 Aktualizacja dokumentu
  29 marca 2022, godzina 15:29 Aktualizacja dokumentu
  16 kwietnia 2021, godzina 13:42 Aktualizacja dokumentu
  24 stycznia 2021, godzina 17:38 Aktualizacja dokumentu
  01 września 2020, godzina 12:19 Aktualizacja danych
  01 września 2020, godzina 12:18 Aktualizacja danych
  21 lutego 2020, godzina 13:46 Aktualizacja danych
  20 lutego 2020, godzina 15:01 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2018, godzina 15:38 Aktualizacja danych
  25 stycznia 2018, godzina 14:17 Aktualizacja danych
  25 stycznia 2018, godzina 14:16 Aktualizacja danych
  25 stycznia 2018, godzina 14:14 Aktualizacja danych
  28 sierpnia 2017, godzina 11:04 Aktualizacja danych
  11 lipca 2017, godzina 13:22 Aktualizacja danych
  16 lutego 2017, godzina 11:41 Aktualizacja danych
  26 stycznia 2017, godzina 09:12 Aktualizacja danych
  11 stycznia 2017, godzina 08:03 Aktualizacja danych
  24 września 2015, godzina 12:08 Aktualizacja danych
  24 września 2015, godzina 12:07 Aktualizacja danych
  23 września 2015, godzina 13:57 Aktualizacja danych
  17 września 2015, godzina 15:44 Aktualizacja danych
  31 sierpnia 2015, godzina 09:21 Aktualizacja danych
  28 stycznia 2015, godzina 09:58 Aktualizacja danych
  28 stycznia 2015, godzina 09:54 Aktualizacja danych
  29 kwietnia 2014, godzina 14:42 Aktualizacja danych
  31 stycznia 2012, godzina 11:52 Aktualizacja danych
  06 kwietnia 2011, godzina 10:25 Aktualizacja danych
  29 września 2009, godzina 12:41 Aktualizacja danych
  10 lutego 2009, godzina 10:20 Aktualizacja danych
  15 maja 2007, godzina 13:40 Aktualizacja danych
  02 marca 2007, godzina 10:15 Aktualizacja danych
  14 lutego 2007, godzina 13:13 Aktualizacja danych
  06 lutego 2007, godzina 12:02 Aktualizacja danych
  19 stycznia 2007, godzina 13:28 Aktualizacja danych
  03 stycznia 2007, godzina 12:15 Aktualizacja danych
  03 stycznia 2007, godzina 11:59 Aktualizacja danych
  21 grudnia 2006, godzina 13:20 Aktualizacja danych
  21 listopada 2005, godzina 08:48 Aktualizacja danych
  21 listopada 2005, godzina 08:47 Aktualizacja danych
  20 lipca 2005, godzina 09:46 Aktualizacja danych
  19 lipca 2005, godzina 14:31 Aktualizacja danych
  19 lipca 2005, godzina 14:29 Aktualizacja danych
  19 lipca 2005, godzina 14:18 Aktualizacja danych
Podobne sprawy