WSU-08. Wniosek do projektu planu ogólnego.

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: formularz wniosku (wersja edytowalna) - do pobrania także w Biurze Obsługi Klienta, Urząd Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej).

Przykład wypełnionego formularza – wniosek do projektu planu ogólnego

WYMAGANE DOKUMENTY: brak

WYSOKOŚĆ OPŁAT: brak

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: nie dotyczy

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Przed rozpoczęciem konsultacji społecznych, zostanie sporządzony wykaz wniosków złożonych do projektu planu ogólnego wraz z propozycją ich rozpatrzenia i uzasadnieniem. Wykaz zostanie zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: https://nowybip.plock.eu/komunikaty/ops w zakładce: planowanie przestrzenne oraz na stronie www.nowy.plock.eu pod adresem: https://nowy.plock.eu/plan-ogolny/

MIEJSCE ZŁOŻENIA FORMULARZA WNIOSKU: Urząd Miasta Płocka – Biuro Obsługi Klienta (wejście od ul. Zduńskiej) lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Płocka plac Stary Rynek 1, 09-400 Płock.

Wniosek może być również złożony w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: wrm@plock.eu oraz za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP.

TRYB ODWOŁAWCZY: nie dotyczy

SPRAWĘ PROWADZI: Referat Polityki Przestrzennej Miasta w Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki.

INFORMACJI UDZIELA:
1. Biuro Obsługi Klienta, tel. 24 367 15 95.
2. Referat Polityki Przestrzennej Miasta - tel. 24 367 14 52,  24 367 16 63.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:
art. 13i ust. 3 pkt 1, art. 8g ust. 1 i 2 oraz art. 8k ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,  rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (Dz.U. z 2023 r. poz. 2509).

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 

Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej): poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek 9:00 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:30.

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 20 lat temu (czwartek, 26 czerwca 2003, godzina 07:31)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Dyrektor Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
 • Ilość wyświetleń: 2 699 505
 • Data ostatniej aktualizacji: poniedziałek, 08 kwietnia 2024, godzina 13:23
 • Historia aktualizacji

 • 08 kwietnia 2024, godzina 13:23 Aktualizacja dokumentu
  08 kwietnia 2024, godzina 13:22 Aktualizacja dokumentu
  20 listopada 2023, godzina 13:46 Aktualizacja dokumentu
  20 listopada 2023, godzina 13:45 Aktualizacja dokumentu
  06 listopada 2023, godzina 12:44 Aktualizacja dokumentu
  29 sierpnia 2022, godzina 11:40 Aktualizacja dokumentu
  29 marca 2022, godzina 15:06 Aktualizacja dokumentu
  09 sierpnia 2018, godzina 15:34 Aktualizacja danych
  25 stycznia 2018, godzina 12:57 Aktualizacja danych
  16 lutego 2017, godzina 11:34 Aktualizacja danych
  26 stycznia 2017, godzina 08:43 Aktualizacja danych
  11 stycznia 2017, godzina 07:51 Aktualizacja danych
  23 września 2015, godzina 13:54 Aktualizacja danych
  17 września 2015, godzina 15:34 Aktualizacja danych
  30 stycznia 2015, godzina 09:05 Aktualizacja danych
  28 stycznia 2015, godzina 09:40 Aktualizacja danych
  22 stycznia 2015, godzina 10:04 Aktualizacja danych
  29 kwietnia 2014, godzina 14:20 Aktualizacja danych
  31 stycznia 2012, godzina 11:27 Aktualizacja danych
  28 lutego 2011, godzina 09:53 Aktualizacja danych
  29 września 2009, godzina 12:33 Aktualizacja danych
  02 marca 2007, godzina 09:59 Aktualizacja danych
  14 lutego 2007, godzina 13:00 Aktualizacja danych
  06 lutego 2007, godzina 09:58 Aktualizacja danych
  18 stycznia 2007, godzina 15:13 Aktualizacja danych
  03 stycznia 2007, godzina 12:11 Aktualizacja danych
  03 stycznia 2007, godzina 11:46 Aktualizacja danych
  25 stycznia 2006, godzina 15:39 Aktualizacja danych
  21 listopada 2005, godzina 08:41 Aktualizacja danych
  07 lipca 2005, godzina 10:48 Aktualizacja danych
  07 lipca 2005, godzina 10:33 Aktualizacja danych
  20 czerwca 2005, godzina 12:42 Aktualizacja danych
  05 listopada 2003, godzina 15:04 Aktualizacja
Podobne sprawy