WSU-03. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek - do pobrania w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 7,8.

WYMAGANE DOKUMENTY LUB INFORMACJE:
1. 2 egzemplarze mapy zasadniczej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z określeniem granic terenu objętego wnioskiem (skala 1:1000, 1:500 lub skala 1:2000 - dotyczy wyłącznie inwestycji liniowych). Mapę można zamówić na stanowisku nr 4 w BOK. Na jednej mapie zaznaczmy granice terenu objętego wnioskiem oraz obszar na który inwestycja będzie oddziaływać. Drugą mapę składamy czystą, bez żadnych naniesień.
2. określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu - koncepcja zagospodarowania.
3. charakterystyka zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenie i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej.
4. upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu wnioskodawcy.
5. umowy zawarte między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem na wykonanie uzbrojenia terenu lub warunki techniczne przyłączenia.
6. dane charakteryzujące wpływ inwestycji na środowisko.
7. określenie dostepu do drogi publicznej.
8. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - jeśli jest wymagana.

9. aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.

WYSOKOŚĆ OPŁAT:
- opłata skarbowa płatna z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji w wysokości 598 zł. o ile o decyzję  wystąpi ktoś inny niż właściciel lub użytkownik wieczysty.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY:
• Przy użyciu karty płatniczej lub BLIKIEM, korzystając z terminali bezgotówkowych na stanowiskach w Biurze Obsługi Klienta.
• Gotówką, kartą płatniczą lub BLIKIEM, korzystając z samoobsługowego opłatomatu zlokalizowanego w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej).
• Przelewem na rachunek Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929

Wydanie decyzji - Zapłać online

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: od 1 do 2 miesięcy zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: decyzja

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Biuro Obsługi Klienta, stanowisko nr 7,8, tel. 24 367 15 95.

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Strategii, Architektury i Urbanistyki

INFORMACJI UDZIELA:
1. Biuro Obsługi Klienta, stanowisko nr 7,8, tel. 24 367 15 95
2. Referat Urbanistyki tel. 24 367 14 63, 24 367 14 65, 24 367 17 61, 24 367 08 90.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r., poz. 293 ze zmianami).
Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256).

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 


 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 21 lat temu (czwartek, 26 czerwca 2003, godzina 07:31)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Dyrektor Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
 • Ilość wyświetleń: 2 700 988
 • Data ostatniej aktualizacji: środa, 27 marca 2024, godzina 07:07
 • Historia aktualizacji

 • 27 marca 2024, godzina 07:07 Aktualizacja dokumentu
  27 marca 2024, godzina 07:07 Aktualizacja dokumentu
  06 listopada 2023, godzina 12:40 Aktualizacja dokumentu
  19 października 2023, godzina 13:50 Aktualizacja dokumentu
  29 sierpnia 2022, godzina 11:40 Aktualizacja dokumentu
  01 lipca 2022, godzina 10:51 Aktualizacja dokumentu
  29 czerwca 2022, godzina 12:08 Aktualizacja dokumentu
  23 czerwca 2022, godzina 13:42 Aktualizacja dokumentu
  03 stycznia 2022, godzina 11:23 Aktualizacja dokumentu
  16 kwietnia 2021, godzina 13:39 Aktualizacja dokumentu
  01 września 2020, godzina 12:15 Aktualizacja danych
  01 września 2020, godzina 12:13 Aktualizacja danych
  24 lipca 2020, godzina 12:55 Aktualizacja danych
  24 lipca 2020, godzina 08:59 Aktualizacja danych
  21 lutego 2020, godzina 13:40 Aktualizacja danych
  20 lutego 2020, godzina 14:58 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2018, godzina 15:35 Aktualizacja danych
  28 sierpnia 2017, godzina 11:09 Aktualizacja danych
  11 lipca 2017, godzina 13:05 Aktualizacja danych
  16 lutego 2017, godzina 11:34 Aktualizacja danych
  26 stycznia 2017, godzina 08:45 Aktualizacja danych
  11 stycznia 2017, godzina 07:53 Aktualizacja danych
  24 września 2015, godzina 11:33 Aktualizacja danych
  24 września 2015, godzina 11:24 Aktualizacja danych
  24 września 2015, godzina 11:23 Aktualizacja danych
  23 września 2015, godzina 13:55 Aktualizacja danych
  17 września 2015, godzina 15:38 Aktualizacja danych
  29 kwietnia 2014, godzina 14:27 Aktualizacja danych
  06 kwietnia 2011, godzina 10:13 Aktualizacja danych
  29 września 2009, godzina 12:58 Aktualizacja danych
  03 lutego 2009, godzina 14:30 Aktualizacja danych
  02 marca 2007, godzina 10:08 Aktualizacja danych
  14 lutego 2007, godzina 13:07 Aktualizacja danych
  14 lutego 2007, godzina 13:06 Aktualizacja danych
  06 lutego 2007, godzina 11:13 Aktualizacja danych
  19 stycznia 2007, godzina 13:24 Aktualizacja danych
  03 stycznia 2007, godzina 11:52 Aktualizacja danych
  21 grudnia 2006, godzina 13:07 Aktualizacja danych
  21 listopada 2005, godzina 08:43 Aktualizacja danych
  07 września 2005, godzina 17:07 Aktualizacja danych
  07 września 2005, godzina 10:59 Aktualizacja danych
  06 września 2005, godzina 12:59 Aktualizacja danych
  06 września 2005, godzina 12:45 Aktualizacja danych
  20 lipca 2005, godzina 09:45 Aktualizacja danych
  07 lipca 2005, godzina 11:01 Aktualizacja danych
  28 czerwca 2005, godzina 12:26 Aktualizacja danych
  20 czerwca 2005, godzina 12:57 Aktualizacja danych
  20 czerwca 2005, godzina 12:43 Aktualizacja danych
  25 maja 2004, godzina 10:44 Aktualizacja danych
  25 maja 2004, godzina 10:14 Aktualizacja danych
  26 kwietnia 2004, godzina 12:13 Aktualizacja danych
  06 listopada 2003, godzina 12:38 Aktualizacja
  05 listopada 2003, godzina 14:59 Aktualizacja
Podobne sprawy