WSU-01. Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy.

 

 


NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek - do pobrania w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 7,8.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. 2 egzemplarze mapy zasadniczej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z określeniem granic terenu objętego wnioskiem (skala 1:1000 lub 1:500 - można zamówić na stanowisku nr 6,7 w BOK). W przypadku nowej zabudowy lub zagospodarowania terenu należy dostarczyć kopię mapy zasadniczej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie określonym w § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cyt. "granice obszaru analizowanego wyznacza się na kopii mapy, o której mowa w art. 52 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy, nie mniejszej jednak niż 50 metrów”.
2. określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej.
3. umowy zawarte między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem na wykonanie uzbrojenia terenu.
4. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.
5. upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu wnioskodawcy.
6. pełny wypis z ewidencji gruntów i budynków dla terenów stanowiących grunty leśne.
7. aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.

WYSOKOŚĆ OPŁAT:
- opłata skarbowa płatna z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji w wysokości 598 zł. o ile o decyzję  wystąpi ktoś inny niż właściciel lub użytkownik wieczysty

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY:
• Przy użyciu karty płatniczej lub BLIKIEM, korzystając z terminali bezgotówkowych na stanowiskach w Biurze Obsługi Klienta.
• Gotówką, kartą płatniczą lub BLIKIEM, korzystając z samoobsługowego opłatomatu zlokalizowanego w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej).
• Przelewem na rachunek Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929

Wydanie decyzji (nie dotyczy budownictwa mieszkaniowego) - Zapłać online

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: od 1 do 2 miesięcy zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego lub dłużej zgodnie z art. 36 KPA.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: decyzja.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Biuro Obsługi Klienta, stanowisko nr 7,8, tel. 24 367 15 95.

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Strategii, Architektury i Urbanistyki

INFORMACJI UDZIELA:
1. Biuro Obsługi Klienta, stanowisko nr 5, tel. 24 367 15 95;
2. Referat Urbanistyki tel. 24 367 14 63, 24 367 14 65, 24 367 17 61, 24 367 08 90.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zmianami)

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 

 

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 18 lat temu (środa, 20 lipca 2005, godzina 11:20)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Dyrektor Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
 • Ilość wyświetleń: 2 707 694
 • Data ostatniej aktualizacji: środa, 27 marca 2024, godzina 07:06
 • Historia aktualizacji

 • 27 marca 2024, godzina 07:06 Aktualizacja dokumentu
  06 listopada 2023, godzina 12:39 Aktualizacja dokumentu
  19 października 2023, godzina 13:50 Aktualizacja dokumentu
  29 sierpnia 2022, godzina 11:41 Aktualizacja dokumentu
  01 lipca 2022, godzina 10:52 Aktualizacja dokumentu
  01 lipca 2022, godzina 10:52 Aktualizacja dokumentu
  29 czerwca 2022, godzina 12:10 Aktualizacja dokumentu
  23 czerwca 2022, godzina 13:49 Aktualizacja dokumentu
  03 stycznia 2022, godzina 11:23 Aktualizacja dokumentu
  16 kwietnia 2021, godzina 13:40 Aktualizacja dokumentu
  01 września 2020, godzina 12:17 Aktualizacja danych
  24 lipca 2020, godzina 12:56 Aktualizacja danych
  24 lipca 2020, godzina 08:58 Aktualizacja danych
  21 lutego 2020, godzina 14:02 Aktualizacja danych
  21 lutego 2020, godzina 13:44 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2018, godzina 15:36 Aktualizacja danych
  28 sierpnia 2017, godzina 11:08 Aktualizacja danych
  28 sierpnia 2017, godzina 11:07 Aktualizacja danych
  28 sierpnia 2017, godzina 11:07 Aktualizacja danych
  16 lutego 2017, godzina 11:35 Aktualizacja danych
  26 stycznia 2017, godzina 08:52 Aktualizacja danych
  24 września 2015, godzina 11:47 Aktualizacja danych
  24 września 2015, godzina 11:34 Aktualizacja danych
  23 września 2015, godzina 13:56 Aktualizacja danych
  17 września 2015, godzina 15:41 Aktualizacja danych
  29 kwietnia 2014, godzina 14:40 Aktualizacja danych
  06 kwietnia 2011, godzina 10:23 Aktualizacja danych
  29 września 2009, godzina 12:37 Aktualizacja danych
  11 lutego 2009, godzina 11:36 Aktualizacja danych
  09 lutego 2009, godzina 15:13 Aktualizacja danych
  03 lutego 2009, godzina 14:34 Aktualizacja danych
  15 maja 2007, godzina 13:42 Aktualizacja danych
  14 lutego 2007, godzina 13:11 Aktualizacja danych
  06 lutego 2007, godzina 11:59 Aktualizacja danych
  19 stycznia 2007, godzina 13:26 Aktualizacja danych
  18 stycznia 2007, godzina 15:15 Aktualizacja danych
  03 stycznia 2007, godzina 11:57 Aktualizacja danych
  21 grudnia 2006, godzina 13:05 Aktualizacja danych
  21 grudnia 2006, godzina 13:03 Aktualizacja danych
  21 listopada 2005, godzina 08:45 Aktualizacja danych
  07 września 2005, godzina 17:08 Aktualizacja danych
  07 września 2005, godzina 11:03 Aktualizacja danych
  06 września 2005, godzina 13:00 Aktualizacja danych
  06 września 2005, godzina 12:50 Aktualizacja danych
  20 lipca 2005, godzina 14:03 Aktualizacja danych
  20 lipca 2005, godzina 14:02 Aktualizacja danych
  20 lipca 2005, godzina 14:01 Aktualizacja danych
Podobne sprawy