Wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka. WUA-15.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: Wniosek  - druk do pobrania także w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 5.

WYMAGANE DOKUMENTY: brak

WYSOKOŚĆ OPŁATY:

1. za wydanie:
    1) wypisu:
        a) do 5 stron – 30 złotych
        b) powyżej 5 stron – 50 złotych
    2) wyrysu:
         a) za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą     stronie formatu A4 – 20 złotych
         b)  nie więcej niż – 200 złotych
2. dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł.

Wysokość opłaty skarbowej oraz szczególne przypadki zwolnienia ustala się zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1000 ze zm.).
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie wypisu i wyrysu.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: gotówką w kasie Urzędu Miasta Płocka, ul. Zduńska 3. Kasa czynna: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.00, czwartek 8.30-17.00, piątek 8.30-15.00 lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929

Wydanie wypisu / wyrysu - Zapłać online

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 30 dni

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: wydanie wypisu/wyrysu

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Biuro Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 5, również drogą pocztową.

TRYB ODWOŁAWCZY: brak

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referat Polityki Przestrzennej Miasta, Zespół Planowania Przestrzennego.

INFORMACJI UDZIELA: Biuro Obsługi Klienta – stanowisko nr 5, tel. 24 367 15  95 oraz Zespół Planowania Przestrzennego, tel. 24 367 14 52, pok. 316 C.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:
- art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)
- obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Płocka (Uchwały Rady Miasta Płocka).

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 

 

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 18 lat temu (czwartek, 26 czerwca 2003, godzina 07:31)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Rafał Frankowski
 • Ilość wyświetleń: 2 697 077
 • Data ostatniej aktualizacji: piątek, 16 kwietnia 2021, godzina 13:42
 • Historia aktualizacji

 • 16 kwietnia 2021, godzina 13:42 Aktualizacja dokumentu
  24 stycznia 2021, godzina 17:40 Aktualizacja dokumentu
  20 lutego 2020, godzina 15:02 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2018, godzina 15:39 Aktualizacja danych
  25 stycznia 2018, godzina 15:01 Aktualizacja danych
  25 stycznia 2018, godzina 14:41 Aktualizacja danych
  28 sierpnia 2017, godzina 11:19 Aktualizacja danych
  16 lutego 2017, godzina 11:42 Aktualizacja danych
  26 stycznia 2017, godzina 09:13 Aktualizacja danych
  24 września 2015, godzina 12:20 Aktualizacja danych
  23 września 2015, godzina 13:58 Aktualizacja danych
  17 września 2015, godzina 15:51 Aktualizacja danych
  30 stycznia 2015, godzina 09:07 Aktualizacja danych
  28 stycznia 2015, godzina 10:14 Aktualizacja danych
  28 stycznia 2015, godzina 10:10 Aktualizacja danych
  29 kwietnia 2014, godzina 14:45 Aktualizacja danych
  31 stycznia 2012, godzina 12:27 Aktualizacja danych
  28 lutego 2011, godzina 09:52 Aktualizacja danych
  29 września 2009, godzina 12:35 Aktualizacja danych
  10 lutego 2009, godzina 10:21 Aktualizacja danych
  02 marca 2007, godzina 10:18 Aktualizacja danych
  02 marca 2007, godzina 10:17 Aktualizacja danych
  14 lutego 2007, godzina 13:15 Aktualizacja danych
  06 lutego 2007, godzina 12:04 Aktualizacja danych
  01 lutego 2007, godzina 12:44 Aktualizacja danych
  18 stycznia 2007, godzina 10:46 Aktualizacja danych
  17 stycznia 2007, godzina 15:29 Aktualizacja danych
  04 stycznia 2007, godzina 09:34 Aktualizacja danych
  04 stycznia 2007, godzina 09:31 Aktualizacja danych
  28 grudnia 2006, godzina 11:38 Aktualizacja danych
  28 grudnia 2006, godzina 10:58 Aktualizacja danych
  28 grudnia 2006, godzina 10:43 Aktualizacja danych
  25 stycznia 2006, godzina 11:49 Aktualizacja danych
  24 stycznia 2006, godzina 11:45 Aktualizacja danych
  21 listopada 2005, godzina 09:19 Aktualizacja danych
  20 lipca 2005, godzina 09:53 Aktualizacja danych
  13 lipca 2005, godzina 14:29 Aktualizacja danych
  28 czerwca 2005, godzina 12:35 Aktualizacja danych
  12 stycznia 2004, godzina 12:17 Aktualizacja danych
  12 stycznia 2004, godzina 10:50 Aktualizacja danych
Podobne sprawy