Wniosek o wydanie kopii dokumentów z zasobów Referatu Administracji Architektoniczno - Budowlanej i Referatu Urbanistyki. WUA-06.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: Wniosek do pobrania w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3).

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek ze wskazaniem konkretnej sprawy, której kopie dotyczą oraz z uzasadnieniem potrzeby ich posiadania, zakresu i przeznaczenia.
2. Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii, w sprawach z zakresu administracji publicznej.
3. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

WYSOKOŚĆ OPŁAT:   

• Opłata skarbowa od poświadczenia zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, dokonanych przez organy administracji samorządowej, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy wynosi 5 zł.

• Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł, z ustawowymi wyjątkami.

• Za wytworzenie niepoświadczonych kopii dokumentów nie pobiera się opłaty skarbowej lecz pobiera się opłatę administracyjną  zgodnie z „Wykazem stawek przyjętych do wyliczenia kosztów wykonania kopii dokumentacji z zasobu archiwum zakładowego” (załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 4108/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 stycznia 2014 roku).

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY:
• Przy użyciu karty płatniczej lub BLIKIEM, korzystając z terminali bezgotówkowych na stanowiskach w Biurze Obsługi Klienta.
• Gotówką, kartą płatniczą lub BLIKIEM, korzystając z samoobsługowego opłatomatu zlokalizowanego w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej).
• Przelewem na rachunek Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: Niezwłocznie (w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy).

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Wydanie kopii lub pisemna informacja o braku dokumentów.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Biuro Obsługi Klienta, Urząd Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej) lub za pokwitowaniem przez pocztę lub kurierem. Wniosek można złożyć także za pośrednictwem platformy ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-ogolne/ogolne-sprawy-urzedowe-2/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego-nowe

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Strategii, Architektury i Urbanistyki

INFORMACJI UDZIELA:

Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

Wydział Strategii, Architektury i Urbanistyki - tel. 24 367 14 62.

PODSTAWA PRAWNA:
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) Kodeks postępowania administracyjnego - art. 73 § 2;
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 ze  zm.);

- Zarządzenie Nr 4108/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 stycznia 2014 roku - Załącznik nr 5 – „Wykaz stawek przyjętych do wyliczenia kosztów wykonania kopii dokumentacji z zasobu archiwum zakładowego”.

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 19 lat temu (czwartek, 26 czerwca 2003, godzina 07:31)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Dyrektor Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
 • Ilość wyświetleń: 2 703 173
 • Data ostatniej aktualizacji: poniedziałek, 29 sierpnia 2022, godzina 11:40
 • Historia aktualizacji

 • 29 sierpnia 2022, godzina 11:40 Aktualizacja dokumentu
  01 lipca 2022, godzina 10:50 Aktualizacja dokumentu
  29 czerwca 2022, godzina 12:07 Aktualizacja dokumentu
  08 czerwca 2022, godzina 12:06 Aktualizacja dokumentu
  08 czerwca 2022, godzina 12:05 Aktualizacja dokumentu
  08 czerwca 2022, godzina 12:01 Aktualizacja dokumentu
  08 czerwca 2022, godzina 12:01 Aktualizacja dokumentu
  16 kwietnia 2021, godzina 13:39 Aktualizacja dokumentu
  01 września 2020, godzina 12:14 Aktualizacja danych
  01 września 2020, godzina 12:12 Aktualizacja danych
  01 września 2020, godzina 12:12 Aktualizacja danych
  21 lutego 2020, godzina 13:40 Aktualizacja danych
  20 lutego 2020, godzina 14:56 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2018, godzina 15:35 Aktualizacja danych
  11 lipca 2017, godzina 13:05 Aktualizacja danych
  16 lutego 2017, godzina 11:34 Aktualizacja danych
  26 stycznia 2017, godzina 08:44 Aktualizacja danych
  11 stycznia 2017, godzina 07:52 Aktualizacja danych
  24 września 2015, godzina 10:59 Aktualizacja danych
  23 września 2015, godzina 13:55 Aktualizacja danych
  17 września 2015, godzina 15:37 Aktualizacja danych
  17 września 2015, godzina 15:35 Aktualizacja danych
  29 kwietnia 2014, godzina 14:25 Aktualizacja danych
  06 kwietnia 2011, godzina 10:21 Aktualizacja danych
  28 lutego 2011, godzina 09:50 Aktualizacja danych
  29 września 2009, godzina 13:04 Aktualizacja danych
  03 lutego 2009, godzina 14:37 Aktualizacja danych
  15 maja 2007, godzina 13:31 Aktualizacja danych
  02 marca 2007, godzina 10:07 Aktualizacja danych
  14 lutego 2007, godzina 14:33 Aktualizacja danych
  14 lutego 2007, godzina 14:32 Aktualizacja danych
  14 lutego 2007, godzina 13:03 Aktualizacja danych
  06 lutego 2007, godzina 11:11 Aktualizacja danych
  19 stycznia 2007, godzina 13:22 Aktualizacja danych
  03 stycznia 2007, godzina 11:51 Aktualizacja danych
  02 stycznia 2007, godzina 15:00 Aktualizacja danych
  02 stycznia 2007, godzina 12:41 Aktualizacja danych
  02 stycznia 2007, godzina 12:39 Aktualizacja danych
  02 stycznia 2007, godzina 12:34 Aktualizacja danych
  02 stycznia 2007, godzina 12:24 Aktualizacja danych
  23 stycznia 2006, godzina 12:13 Aktualizacja danych
  21 listopada 2005, godzina 08:44 Aktualizacja danych
  19 lipca 2005, godzina 14:09 Aktualizacja danych
  08 lipca 2005, godzina 09:08 Aktualizacja danych
  08 lipca 2005, godzina 09:07 Aktualizacja danych
  08 lipca 2005, godzina 09:07 Aktualizacja danych
  08 lipca 2005, godzina 09:04 Aktualizacja danych
  17 czerwca 2005, godzina 14:10 Aktualizacja danych
Podobne sprawy