WSU-36. Udostępnienie stronie akt sprawy z zasobów Referatu Administracji Architektoniczno - Budowlanej i Referatu Urbanistyki.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: Wniosek (wersja edytowalna) do pobrania w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej).

Uwaga:
Stosownie do treści art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego uprawnioną do złożenia wniosku jest strona postępowania, którego akta sprawy mają być udostępnione. W przypadku, gdy wnioskodawca nie spełnia przesłanek z art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego wniosek potraktowany zostanie jako wniosek o udostępnienie informacji publicznej, złożony na podstawie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, który podlega ograniczeniom wynikającym z art. 5 tejże ustawy.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek ze wskazaniem konkretnej sprawy, której kopie dotyczą oraz z uzasadnieniem potrzeby ich posiadania, zakresu i przeznaczenia.
2. Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii, w sprawach z zakresu administracji publicznej.
3. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej (w przypadku żądania uwierzytelnienia kopii akt sprawy lub/oraz w przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpisu, wypisu lub kopii).
4. Dokument potwierdzający bycie następcą prawnym strony postępowania, której akta mają być udostępnione (jeśli dotyczy).

WYSOKOŚĆ OPŁAT:   

• Za wytworzenie akt sprawy - zgodnie z „Wykazem stawek przyjętych do wyliczenia kosztów wykonania kopii dokumentacji z zasobu archiwum zakładowego” (załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 4437/2023 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 2 sierpnia 2023 roku).
• Od poświadczenia zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, dokonanego przez organy administracji samorządowej opłata skarbowa w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy.
• Za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpisu, wypisu lub kopii opłata skarbowa w wysokości 17 zł, z ustawowymi wyjątkami.


SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY:
• Przy użyciu karty płatniczej lub BLIKIEM, korzystając z terminali bezgotówkowych na stanowiskach w Biurze Obsługi Klienta.
• Gotówką, kartą płatniczą lub BLIKIEM, korzystając z samoobsługowego opłatomatu zlokalizowanego w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej).
• Przelewem na rachunek Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: Niezwłocznie (w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy).

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Wgląd wnioskodawcy w akta sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Płocka, sporządzenie przez wnioskodawcę notatek z akt sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Płocka, wydanie kopii akt sprawy lub pisemna informacja o braku akt sprawy. Odmowa umożliwienia stronie przeglądania akt sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii i odpisów, uwierzytelnienia takich kopii i odpisów lub wydania kopii i odpisów następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Biuro Obsługi Klienta, Urząd Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej) lub za pokwitowaniem przez pocztę lub kurierem. Wniosek można złożyć także za pośrednictwem platformy ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-ogolne/ogolne-sprawy-urzedowe-2/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego-nowe

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Strategii, Architektury i Urbanistyki

INFORMACJI UDZIELA:
Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.
Wydział Strategii, Architektury i Urbanistyki - tel. 24 367 14 62.

PODSTAWA PRAWNA:

 • art. 73-74 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego;
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 ze  zm.);
 • Zarządzenie Nr 4437/2023 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 2 sierpnia 2023 roku -
  Załącznik nr 5 - „Wykaz stawek przyjętych do wyliczenia kosztów wykonania kopii dokumentacji z zasobu archiwum zakładowego”.

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 20 lat temu (czwartek, 26 czerwca 2003, godzina 07:31)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Dyrektor Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
 • Ilość wyświetleń: 2 705 587
 • Data ostatniej aktualizacji: poniedziałek, 06 listopada 2023, godzina 13:27
 • Historia aktualizacji

 • 06 listopada 2023, godzina 13:27 Aktualizacja dokumentu
  02 sierpnia 2023, godzina 15:06 Aktualizacja dokumentu
  02 sierpnia 2023, godzina 15:06 Aktualizacja dokumentu
  23 marca 2023, godzina 17:18 Aktualizacja dokumentu
  23 marca 2023, godzina 17:17 Aktualizacja dokumentu
  23 marca 2023, godzina 17:13 Aktualizacja dokumentu
  29 sierpnia 2022, godzina 11:40 Aktualizacja dokumentu
  01 lipca 2022, godzina 10:50 Aktualizacja dokumentu
  29 czerwca 2022, godzina 12:07 Aktualizacja dokumentu
  08 czerwca 2022, godzina 12:06 Aktualizacja dokumentu
  08 czerwca 2022, godzina 12:05 Aktualizacja dokumentu
  08 czerwca 2022, godzina 12:01 Aktualizacja dokumentu
  08 czerwca 2022, godzina 12:01 Aktualizacja dokumentu
  16 kwietnia 2021, godzina 13:39 Aktualizacja dokumentu
  01 września 2020, godzina 12:14 Aktualizacja danych
  01 września 2020, godzina 12:12 Aktualizacja danych
  01 września 2020, godzina 12:12 Aktualizacja danych
  21 lutego 2020, godzina 13:40 Aktualizacja danych
  20 lutego 2020, godzina 14:56 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2018, godzina 15:35 Aktualizacja danych
  11 lipca 2017, godzina 13:05 Aktualizacja danych
  16 lutego 2017, godzina 11:34 Aktualizacja danych
  26 stycznia 2017, godzina 08:44 Aktualizacja danych
  11 stycznia 2017, godzina 07:52 Aktualizacja danych
  24 września 2015, godzina 10:59 Aktualizacja danych
  23 września 2015, godzina 13:55 Aktualizacja danych
  17 września 2015, godzina 15:37 Aktualizacja danych
  17 września 2015, godzina 15:35 Aktualizacja danych
  29 kwietnia 2014, godzina 14:25 Aktualizacja danych
  06 kwietnia 2011, godzina 10:21 Aktualizacja danych
  28 lutego 2011, godzina 09:50 Aktualizacja danych
  29 września 2009, godzina 13:04 Aktualizacja danych
  03 lutego 2009, godzina 14:37 Aktualizacja danych
  15 maja 2007, godzina 13:31 Aktualizacja danych
  02 marca 2007, godzina 10:07 Aktualizacja danych
  14 lutego 2007, godzina 14:33 Aktualizacja danych
  14 lutego 2007, godzina 14:32 Aktualizacja danych
  14 lutego 2007, godzina 13:03 Aktualizacja danych
  06 lutego 2007, godzina 11:11 Aktualizacja danych
  19 stycznia 2007, godzina 13:22 Aktualizacja danych
  03 stycznia 2007, godzina 11:51 Aktualizacja danych
  02 stycznia 2007, godzina 15:00 Aktualizacja danych
  02 stycznia 2007, godzina 12:41 Aktualizacja danych
  02 stycznia 2007, godzina 12:39 Aktualizacja danych
  02 stycznia 2007, godzina 12:34 Aktualizacja danych
  02 stycznia 2007, godzina 12:24 Aktualizacja danych
  23 stycznia 2006, godzina 12:13 Aktualizacja danych
  21 listopada 2005, godzina 08:44 Aktualizacja danych
  19 lipca 2005, godzina 14:09 Aktualizacja danych
  08 lipca 2005, godzina 09:08 Aktualizacja danych
  08 lipca 2005, godzina 09:07 Aktualizacja danych
  08 lipca 2005, godzina 09:07 Aktualizacja danych
  08 lipca 2005, godzina 09:04 Aktualizacja danych
  17 czerwca 2005, godzina 14:10 Aktualizacja danych
Podobne sprawy