WSU-06. Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek  - do pobrania także w Biurze Obsługi Klienta, Urząd Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej).

WYMAGANE DOKUMENTY:
1.podkład geodezyjny w skali 1:1000 lub 1:500 (mapa do celów opiniodawczych) 1 egzemplarz z zaznaczonym terenem objętym wnioskiem
2. dokładny opis planowanej zmiany sposobu użytkowania.

WYSOKOŚĆ OPŁAT:
1. opłata skarbowa płatna z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia w wysokości 17 zł.
2. dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł.

Wysokość opłaty skarbowej oraz szczególne przypadki zwolnienia ustala się zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej.
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY:
• przy użyciu karty płatniczej lub BLIKIEM, korzystając z terminali bezgotówkowych na stanowiskach w Biurze Obsługi Klienta,

• gotówką, kartą płatniczą lub BLIKIEM, korzystając z samoobsługowego opłatomatu zlokalizowanego w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej),

• przelewem na rachunek Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

Wydanie zaświadczenia - Zapłać online

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 7 dni

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: zaświadczenie

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Urząd Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej)., tel. 24 367 15 95.

Wniosek można złożyć także drogą pocztową oraz za pośrednictwem platformy ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-ogolne/ogolne-sprawy-urzedowe-2/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego-nowe

TRYB ODWOŁAWCZY:
Zgodnie z art. 219 Kodeksu postępowania administracyjnego na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka, w terminie siedmiu dni od daty doręczenia postanowienia.

SPRAWĘ PROWADZI: Referat Polityki Przestrzennej Miasta w Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki.

INFORMACJI UDZIELA:
1. Biuro Obsługi Klienta, tel. 24 367 15 95
2. Referat Polityki Przestrzennej Miasta , tel. 24 367 14 52, 24 367 16 63.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:
- obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Płocka (Uchwały Rady Miasta Płocka),
- art. 217 Ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
- art. 71 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 

Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej): poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek 9:00 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:30.

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 19 lat temu (wtorek, 19 lipca 2005, godzina 12:57)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Dyrektor Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
 • Ilość wyświetleń: 2 699 089
 • Data ostatniej aktualizacji: poniedziałek, 20 listopada 2023, godzina 12:29
 • Historia aktualizacji

 • 20 listopada 2023, godzina 12:29 Aktualizacja dokumentu
  20 listopada 2023, godzina 12:28 Aktualizacja dokumentu
  06 listopada 2023, godzina 12:42 Aktualizacja dokumentu
  19 października 2023, godzina 13:51 Aktualizacja dokumentu
  29 sierpnia 2022, godzina 11:41 Aktualizacja dokumentu
  01 lipca 2022, godzina 13:21 Aktualizacja dokumentu
  29 czerwca 2022, godzina 12:13 Aktualizacja dokumentu
  29 marca 2022, godzina 15:42 Aktualizacja dokumentu
  16 kwietnia 2021, godzina 13:42 Aktualizacja dokumentu
  24 stycznia 2021, godzina 17:39 Aktualizacja dokumentu
  21 lutego 2020, godzina 13:46 Aktualizacja danych
  20 lutego 2020, godzina 15:02 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2018, godzina 15:39 Aktualizacja danych
  06 czerwca 2018, godzina 10:29 Aktualizacja danych
  25 stycznia 2018, godzina 14:30 Aktualizacja danych
  28 sierpnia 2017, godzina 11:03 Aktualizacja danych
  11 lipca 2017, godzina 13:22 Aktualizacja danych
  16 lutego 2017, godzina 11:42 Aktualizacja danych
  26 stycznia 2017, godzina 09:12 Aktualizacja danych
  24 września 2015, godzina 12:10 Aktualizacja danych
  24 września 2015, godzina 12:10 Aktualizacja danych
  24 września 2015, godzina 12:09 Aktualizacja danych
  23 września 2015, godzina 13:58 Aktualizacja danych
  17 września 2015, godzina 15:45 Aktualizacja danych
  28 stycznia 2015, godzina 10:04 Aktualizacja danych
  29 kwietnia 2014, godzina 14:44 Aktualizacja danych
  31 stycznia 2012, godzina 12:07 Aktualizacja danych
  31 stycznia 2012, godzina 11:57 Aktualizacja danych
  06 kwietnia 2011, godzina 10:26 Aktualizacja danych
  29 września 2009, godzina 12:42 Aktualizacja danych
  03 lutego 2009, godzina 14:43 Aktualizacja danych
  15 maja 2007, godzina 13:39 Aktualizacja danych
  02 marca 2007, godzina 10:16 Aktualizacja danych
  14 lutego 2007, godzina 13:14 Aktualizacja danych
  06 lutego 2007, godzina 12:03 Aktualizacja danych
  19 stycznia 2007, godzina 13:29 Aktualizacja danych
  03 stycznia 2007, godzina 12:19 Aktualizacja danych
  03 stycznia 2007, godzina 12:00 Aktualizacja danych
  03 stycznia 2007, godzina 11:59 Aktualizacja danych
  21 grudnia 2006, godzina 13:17 Aktualizacja danych
  25 stycznia 2006, godzina 15:41 Aktualizacja danych
  21 listopada 2005, godzina 08:49 Aktualizacja danych
  20 lipca 2005, godzina 09:46 Aktualizacja danych
  19 lipca 2005, godzina 14:30 Aktualizacja danych
Podobne sprawy