WSU-11. Uwaga do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek do pobrania także w Biurze Obsługi Klienta, Urząd Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej).

WYMAGANE DOKUMENTY: brak

WYSOKOŚĆ OPŁAT: brak

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: nie dotyczy

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 21 dni od dnia upływu terminu składania uwag

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: rozpatrzenie uwagi w formie zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka zamieszczonego na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka oraz na www.nowy.plock.eu w zakładce planowanie przestrzenne.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW:
Urząd Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej). Tel. 24 367 15 95.

Wniosek można złożyć także drogą pocztową oraz za pośrednictwem platformy ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-ogolne/ogolne-sprawy-urzedowe-2/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego-nowe

TRYB ODWOŁAWCZY: brak

SPRAWĘ PROWADZI: Referat Polityki Przestrzennej Miasta w Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki.

INFORMACJI UDZIELA:
1. Biuro Obsługi Klienta - tel. 24 367 15 95.
2. Referat Polityki Przestrzennej Miasta - tel. 24 367 14 52,  24 367 16 63.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:
art. 18 ust. 1 i 2 w związku z art. 17 pkt 9, 11 i 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej): poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek 9:00 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:30.

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 5 lat temu (czwartek, 07 czerwca 2018, godzina 15:17)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Dyrektor Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
 • Ilość wyświetleń: 2 697 755
 • Data ostatniej aktualizacji: poniedziałek, 20 listopada 2023, godzina 13:50
 • Historia aktualizacji

 • 20 listopada 2023, godzina 13:50 Aktualizacja dokumentu
  20 listopada 2023, godzina 13:50 Aktualizacja dokumentu
  20 listopada 2023, godzina 13:50 Aktualizacja dokumentu
  06 listopada 2023, godzina 12:46 Aktualizacja dokumentu
  29 sierpnia 2022, godzina 11:40 Aktualizacja dokumentu
  30 marca 2022, godzina 07:09 Aktualizacja dokumentu
  30 marca 2022, godzina 07:08 Aktualizacja dokumentu
  30 marca 2022, godzina 07:07 Aktualizacja dokumentu
  30 marca 2022, godzina 07:07 Aktualizacja dokumentu
  24 stycznia 2021, godzina 17:42 Aktualizacja dokumentu
  09 sierpnia 2018, godzina 15:47 Aktualizacja danych
Podobne sprawy