WSU-11A. Uwaga do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dla  procedur wszczętych przed 23.09.2023 r.)

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: formularz uwagi (wersja edytowalna) - do pobrania także w Biurze Obsługi Klienta, Urząd Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej).

WYMAGANE DOKUMENTY: brak

WYSOKOŚĆ OPŁAT: brak

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: uwagi zostaną rozpatrzone w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Informacja o sposobie rozpatrzenia uwagi zostanie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: https://nowybip.plock.eu/komunikaty w zakładce: planowanie przestrzenne oraz na stronie  www.nowy.plock.eu pod adresem https://nowy.plock.eu/miejscowe-plany-w-opracowaniu/

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: Urząd Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej) tel. 24 367 15 95 lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Płocka plac Stary Rynek 1.
Uwaga może być również złożona w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: wrm@plock.eu oraz za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP.

TRYB ODWOŁAWCZY: nie dotyczy

SPRAWĘ PROWADZI: Referat Polityki Przestrzennej Miasta w Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki.

INFORMACJI UDZIELA:
1. Biuro Obsługi Klienta - tel. 24 367 15 95
2. Referat Polityki Przestrzennej Miasta - tel. 24 367 14 52,  24 367 16 63.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA: art. 8c, art. 17 pkt 12 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z  art. 67 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw, rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (Dz.U. z 2023 r. poz. 2509).


GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej): poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek 9:00 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:30.

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 6 lat temu (czwartek, 07 czerwca 2018, godzina 15:17)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Dyrektor Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
 • Ilość wyświetleń: 2 698 091
 • Data ostatniej aktualizacji: środa, 20 grudnia 2023, godzina 08:05
 • Historia aktualizacji

 • 20 grudnia 2023, godzina 08:05 Aktualizacja dokumentu
  20 grudnia 2023, godzina 08:04 Aktualizacja dokumentu
  20 grudnia 2023, godzina 08:04 Aktualizacja dokumentu
  20 listopada 2023, godzina 13:50 Aktualizacja dokumentu
  20 listopada 2023, godzina 13:50 Aktualizacja dokumentu
  20 listopada 2023, godzina 13:50 Aktualizacja dokumentu
  06 listopada 2023, godzina 12:46 Aktualizacja dokumentu
  29 sierpnia 2022, godzina 11:40 Aktualizacja dokumentu
  30 marca 2022, godzina 07:09 Aktualizacja dokumentu
  30 marca 2022, godzina 07:08 Aktualizacja dokumentu
  30 marca 2022, godzina 07:07 Aktualizacja dokumentu
  30 marca 2022, godzina 07:07 Aktualizacja dokumentu
  24 stycznia 2021, godzina 17:42 Aktualizacja dokumentu
  09 sierpnia 2018, godzina 15:47 Aktualizacja danych
Podobne sprawy