WSU-10B. Wniosek do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dla procedur wszczętych po 23.09.2023 r.)

NIEZBĘDNY FORMULARZ: formularz wniosku (wersja edytowalna) - do pobrania także w Biurze Obsługi Klienta, Urząd Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej).

WYMAGANE DOKUMENTY: brak

WYSOKOŚĆ OPŁAT: brak

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: nie dotyczy

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Przed rozpoczęciem konsultacji społecznych zostanie sporządzony wykaz wniosków złożonych do projektu planu wraz z propozycją ich rozpatrzenia i uzasadnieniem. Wykaz zostanie zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: https://nowybip.plock.eu/komunikaty w zakładce: planowanie przestrzenne oraz na stronie www.nowy.plock.eu pod adresem https://nowy.plock.eu/miejscowe-plany-w-opracowaniu/

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: Urząd Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej) lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Płocka plac Stary Rynek 1, 09-400 Płock. Wniosek może być również złożony w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: wrm@plock.eu oraz za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP.

TRYB ODWOŁAWCZY: nie dotyczy.

SPRAWĘ PROWADZI: Referat Polityki Przestrzennej Miasta w Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki.

INFORMACJI UDZIELA: 1. Biuro Obsługi Klienta - tel. 24 367 15 95 2. Referat Polityki Przestrzennej Miasta - tel. 24 367 14 52, 24 367 16 63.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA: art. 17 pkt 1, art. 8g ust. 1 i ust. 2 oraz art. 8k ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (Dz.U. z 2023 r. poz. 2509).

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej): poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek 9:00 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:30.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 6 miesięcy temu (środa, 20 grudnia 2023, godzina 21:20)
  • Osoba publikująca: System BIP
  • Nadzór nad treścią: Dyrektor Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
  • Ilość wyświetleń: 398
  • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 21 grudnia 2023, godzina 08:01
  • Historia aktualizacji

  • 21 grudnia 2023, godzina 08:01 Aktualizacja dokumentu
    20 grudnia 2023, godzina 21:20 Aktualizacja dokumentu
Podobne sprawy