WSU-11B. Uwaga do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dla procedur wszczętych po 23.09.2023 r.)


NIEZBĘDNY FORMULARZ: formularz uwagi (wersja edytowalna) - do pobrania także w Biurze Obsługi Klienta, Urząd Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej).

Przykład wypełnionego formularza – uwaga do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

WYMAGANE DOKUMENTY: brak

WYSOKOŚĆ OPŁAT: brak

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: nie dotyczy

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Przed przedstawieniem Radzie Miasta Płocka projektu planu miejscowego zostanie sporządzony raport podsumowujący przebieg konsultacji społecznych, zawierający w szczególności wykaz zgłoszonych uwag wraz z propozycją ich rozpatrzenia i uzasadnieniem. Raport zostanie zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: https://nowybip.plock.eu/komunikaty w zakładce: planowanie przestrzenne oraz na stronie www.nowy.plock.eu pod adresem https://nowy.plock.eu/miejscowe-plany-w-opracowaniu/

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: Urząd Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej) tel. 24 367 15 95 lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Płocka plac Stary Rynek 1. Uwaga może być również złożona w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: wrm@plock.eu oraz za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP.

TRYB ODWOŁAWCZY: nie dotyczy

SPRAWĘ PROWADZI: Referat Polityki Przestrzennej Miasta w Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki.

INFORMACJI UDZIELA: 1. Biuro Obsługi Klienta - tel. 24 367 15 95 2. Referat Polityki Przestrzennej Miasta - tel. 24 367 14 52, 24 367 16 63.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA: art. 8g ust. 1 i ust. 2, art. 8i ust. 1 pkt 1 oraz art. 8k ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (Dz.U. z 2023 r. poz. 2509).

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej): poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek 9:00 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:30.

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 4 miesiące temu (środa, 20 grudnia 2023, godzina 21:25)
 • Osoba publikująca: System BIP
 • Nadzór nad treścią: Dyrektor Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
 • Ilość wyświetleń: 237
 • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 21 grudnia 2023, godzina 08:03
 • Historia aktualizacji

 • 21 grudnia 2023, godzina 08:03 Aktualizacja dokumentu
  21 grudnia 2023, godzina 08:02 Aktualizacja dokumentu
  20 grudnia 2023, godzina 21:27 Aktualizacja dokumentu
  20 grudnia 2023, godzina 21:25 Aktualizacja dokumentu
Podobne sprawy