WSU-09B. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

NIEZBĘDNY FORMULARZ: formularz wniosku (wersja edytowalna) - do pobrania także w Biurze Obsługi Klienta, Urząd Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej).

WYMAGANE DOKUMENTY: brak

WYSOKOŚĆ OPŁAT: brak

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 30 dni

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Zawiadomienie o zarejestrowaniu wniosku i numerze, pod jakim został umieszczony w Rejestrze wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Co najmniej raz w kadencji Rady Miasta Prezydent Miasta dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta w celu oceny aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, biorąc przy tym pod uwagę między innymi złożone wnioski o sporządzenie planu miejscowego, zarejestrowane w Rejestrze wniosków. Termin sporządzenia planu miejscowego nie jest możliwy do określenia.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: Urząd Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej). Tel. 24 367 15 95 lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Płocka, plac Stary Rynek 1, 09-400 Płock. Wniosek może być również złożony w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: wrm@plock.eu oraz za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP.

TRYB ODWOŁAWCZY: nie dotyczy

SPRAWĘ PROWADZI: Referat Polityki Przestrzennej Miasta w Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki.

INFORMACJI UDZIELA: 1. Biuro Obsługi Klienta - tel. 24 367 15 95 2. Referat Polityki Przestrzennej Miasta - tel. 24 367 14 52, 24 367 16 63.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA: art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (Dz.U. z 2023 r. poz. 2509).

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej): poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek 9:00 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:30.

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 4 miesiące temu (środa, 20 grudnia 2023, godzina 21:14)
 • Osoba publikująca: System BIP
 • Nadzór nad treścią: Dyrektor Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
 • Ilość wyświetleń: 242
 • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 21 grudnia 2023, godzina 07:59
 • Historia aktualizacji

 • 21 grudnia 2023, godzina 07:59 Aktualizacja dokumentu
  21 grudnia 2023, godzina 07:59 Aktualizacja dokumentu
  20 grudnia 2023, godzina 21:15 Aktualizacja dokumentu
Podobne sprawy