Katalog opłat skarbowych. OKM-04.

 

 

1. Poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, kopii od pełnej lub zaczętej strony-5 zł  
 
2. Pozostałe zaświadczenia, inne niż wymienione w załączniku do ustawy o opłacie skarbowej-17

3. Decyzja inna, niż wymieniona w załączniku do ustawy o opłacie skarbowej, do której mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego-10

4. Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wpis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury)-17

Zwolniony z opłaty skarbowej jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wpis lub kopia:
- poświadczony notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniający do odbioru dokumentów
- w sprawach:
a) karnych, karno - skarbowych i dyscyplinarnych oraz w sprawach o wykroczenia
b) cywilnych, w których mocodawcy przysługuje zwolnienie od kosztów sądowych
- jeżeli pełnomocnictwo udzielone jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu
- jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art.7 pkt. 1-5 ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r.

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 20 lat temu (czwartek, 26 czerwca 2003, godzina 07:31)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Dyrektor Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich
 • Ilość wyświetleń: 2 699 495
 • Data ostatniej aktualizacji: wtorek, 09 stycznia 2024, godzina 13:27
 • Historia aktualizacji

 • 09 stycznia 2024, godzina 13:27 Aktualizacja dokumentu
  09 maja 2022, godzina 10:29 Aktualizacja dokumentu
  20 lutego 2020, godzina 09:53 Aktualizacja danych
  01 grudnia 2016, godzina 12:59 Aktualizacja danych
  26 października 2016, godzina 11:43 Aktualizacja danych
  21 października 2016, godzina 13:01 Aktualizacja danych
  30 września 2015, godzina 13:29 Aktualizacja danych
  06 sierpnia 2015, godzina 09:29 Aktualizacja danych
  08 czerwca 2015, godzina 12:46 Aktualizacja danych
  15 kwietnia 2013, godzina 08:46 Aktualizacja danych
  12 września 2011, godzina 09:21 Aktualizacja danych
  22 października 2007, godzina 14:39 Aktualizacja danych
  19 lutego 2007, godzina 11:02 Aktualizacja danych
  26 stycznia 2007, godzina 10:58 Aktualizacja danych
  26 stycznia 2007, godzina 10:50 Aktualizacja danych
  26 stycznia 2007, godzina 10:49 Aktualizacja danych
  26 stycznia 2007, godzina 10:49 Aktualizacja danych
  26 stycznia 2007, godzina 10:46 Aktualizacja danych
  25 stycznia 2007, godzina 14:56 Aktualizacja danych
  25 stycznia 2007, godzina 14:09 Aktualizacja danych
  03 stycznia 2007, godzina 09:50 Aktualizacja danych
  29 grudnia 2006, godzina 08:47 Aktualizacja danych
  27 września 2006, godzina 12:47 Aktualizacja danych
  27 września 2006, godzina 12:46 Aktualizacja danych
  04 listopada 2005, godzina 11:37 Aktualizacja danych
  24 czerwca 2005, godzina 10:52 Aktualizacja danych
  24 czerwca 2005, godzina 10:52 Aktualizacja danych
  24 czerwca 2005, godzina 10:52 Aktualizacja danych
  26 kwietnia 2005, godzina 13:56 Aktualizacja danych
Podobne sprawy