Rejestracja pojazdu marki SAM.  OKM - 06.


  

Informujemy, że sprawy związane z rejestracją pojazdów odbywają się po wcześniejszym umówieniu wizyty na konkretny dzień i godzinę pod numerem telefonu 24 364 55 55 albo poprzez system internetowej rezerwacji dostępny na https://nowy.plock.eu/rezerwacje/

 

Rejestracji podlegają pojazdy samochodowe, ciągniki rolnicze, pojazdy wolnobieżne wchodzące w skład kolejki turystycznej, motorowery oraz przyczepy z wyjątkiem przyczep motocyklowych i specjalnych, przeznaczonych do ciągnięcia przez ciągnik rolniczy oraz pojazd wolnobieżny. Rejestracji pojazdu dokonuje organ rejestrujący ze względu na miejsce stałego zamieszkania (siedzibę) lub czasowego zamieszkania właściciela pojazdu.
Rejestracji właściciel dokonuje osobiście lub przez pełnomocnika (z pełnomocnictwem).

NIEZBĘDNY FORMULARZ:  wniosek do pobrania w Referacie Komunikacji Urzędu Miasta Płocka, Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. dokument tożsamości,

2. oświadczenie, że jest właścicielem zespołów i części służących do zbudowania  tego pojazdu,
3. dopuszczenie jednostkowe pojazdu, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym.
 Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, organ rejestrujący uprawniony jest do dokonywania kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) przez posiadaczy pojazdów mechanicznych. Właściciel pojazdu jest zobowiązany legitymować się ważnym dokumentem ubezpieczenia w zakresie OC przy każdej czynności związanej z rejestracją (stałą lub czasową) i wyrejestrowaniem pojazdu, a także w związku z dokonywaniem zmian zapisów w treści dowodu rejestracyjnego lub jego wymianą.
W przypadku nie okazania ww. dokumentu organ rejestrujący w terminie 14 dni powiadamia pisemnie o powyższym Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Uwaga: W przypadku załatwiania spraw za pośrednictwem pełnomocnika - druk pełnomocnictwa do pobrania: Rejestracja pojazdów

WYSOKOŚĆ OPŁATY:
Opłaty komunikacyjne - patrz Katalog opłat komunikacyjnychOKM - 03.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: terminalem na Stanowisku Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6 lub na bankowy rachunek Urzędu Miasta, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku, nr konta: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:  Sprawa załatwiana niezwłocznie lub w ciągu miesiąca w przypadku prowadzenia postępowania wyjaśniającego, do dwóch miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: decyzja administracyjna.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Referat Komunikacji Urzędu Miasta Płocka, Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6.

SPRAWĘ PROWADZI: Referat Komunikacji
 
INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

    
PODSTAWA PRAWNA:
 1. art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym,
 2. § 2 rozporządzenia  Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022r.  w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów.


 3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu  legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego,
 4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 26 marca 2013 r w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu.

GODZINY OBSŁUGI KLIENTÓW: Al. J. Piłsudskiego 6: poniedziałek - piątek 8.00-17.00.

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 20 lat temu (czwartek, 26 czerwca 2003, godzina 07:31)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Dyrektor Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich
 • Ilość wyświetleń: 2 706 141
 • Data ostatniej aktualizacji: poniedziałek, 20 maja 2024, godzina 09:47
 • Historia aktualizacji

 • 20 maja 2024, godzina 09:47 Aktualizacja dokumentu
  12 stycznia 2024, godzina 08:24 Aktualizacja dokumentu
  03 stycznia 2024, godzina 09:52 Aktualizacja dokumentu
  30 czerwca 2023, godzina 13:03 Aktualizacja dokumentu
  27 września 2022, godzina 14:25 Aktualizacja dokumentu
  05 września 2022, godzina 08:02 Aktualizacja dokumentu
  29 czerwca 2022, godzina 10:39 Aktualizacja dokumentu
  09 maja 2022, godzina 10:26 Aktualizacja dokumentu
  31 stycznia 2022, godzina 07:43 Aktualizacja dokumentu
  26 stycznia 2022, godzina 11:27 Aktualizacja dokumentu
  18 października 2021, godzina 15:11 Aktualizacja dokumentu
  16 kwietnia 2021, godzina 12:29 Aktualizacja dokumentu
  03 marca 2021, godzina 13:44 Aktualizacja dokumentu
  27 stycznia 2021, godzina 13:14 Aktualizacja dokumentu
  10 grudnia 2020, godzina 15:48 Aktualizacja dokumentu
  24 kwietnia 2020, godzina 09:42 Aktualizacja danych
  07 stycznia 2019, godzina 09:50 Aktualizacja danych
  04 grudnia 2018, godzina 13:28 Aktualizacja danych
  02 stycznia 2018, godzina 07:58 Aktualizacja danych
  24 sierpnia 2017, godzina 14:52 Aktualizacja danych
  06 lipca 2017, godzina 11:34 Aktualizacja danych
  05 lipca 2017, godzina 10:23 Aktualizacja danych
  05 lipca 2017, godzina 10:14 Aktualizacja danych
  02 czerwca 2017, godzina 09:07 Aktualizacja danych
  18 kwietnia 2017, godzina 07:31 Aktualizacja danych
  28 marca 2017, godzina 12:40 Aktualizacja danych
  28 marca 2017, godzina 12:35 Aktualizacja danych
  14 lutego 2017, godzina 15:07 Aktualizacja danych
  14 lutego 2017, godzina 15:06 Aktualizacja danych
  06 grudnia 2016, godzina 14:30 Aktualizacja danych
  06 grudnia 2016, godzina 10:32 Aktualizacja danych
  02 grudnia 2016, godzina 14:02 Aktualizacja danych
  04 listopada 2016, godzina 11:21 Aktualizacja danych
  27 października 2016, godzina 12:05 Aktualizacja danych
  26 października 2016, godzina 11:55 Aktualizacja danych
  21 października 2016, godzina 13:21 Aktualizacja danych
  21 października 2016, godzina 13:20 Aktualizacja danych
  21 października 2016, godzina 13:19 Aktualizacja danych
  29 września 2016, godzina 09:40 Aktualizacja danych
  27 września 2016, godzina 08:05 Aktualizacja danych
  12 stycznia 2016, godzina 10:27 Aktualizacja danych
  30 września 2015, godzina 13:35 Aktualizacja danych
  08 czerwca 2015, godzina 12:27 Aktualizacja danych
  03 września 2014, godzina 11:59 Aktualizacja danych
  03 września 2014, godzina 11:59 Aktualizacja danych
  03 kwietnia 2014, godzina 14:38 Aktualizacja danych
  07 października 2013, godzina 10:00 Aktualizacja danych
  07 października 2013, godzina 10:00 Aktualizacja danych
  09 stycznia 2013, godzina 11:38 Aktualizacja danych
  08 listopada 2012, godzina 12:02 Aktualizacja danych
  12 września 2011, godzina 09:11 Aktualizacja danych
  12 września 2011, godzina 09:10 Aktualizacja danych
  07 kwietnia 2011, godzina 12:01 Aktualizacja danych
  28 stycznia 2010, godzina 11:54 Aktualizacja danych
  28 stycznia 2009, godzina 13:46 Aktualizacja danych
  29 sierpnia 2008, godzina 09:10 Aktualizacja danych
  18 sierpnia 2008, godzina 11:10 Aktualizacja danych
  13 grudnia 2007, godzina 12:42 Aktualizacja danych
  22 października 2007, godzina 14:44 Aktualizacja danych
  19 lutego 2007, godzina 11:05 Aktualizacja danych
  26 stycznia 2007, godzina 13:39 Aktualizacja danych
  26 stycznia 2007, godzina 13:37 Aktualizacja danych
  26 stycznia 2007, godzina 13:11 Aktualizacja danych
  19 stycznia 2007, godzina 11:15 Aktualizacja danych
  03 stycznia 2007, godzina 09:56 Aktualizacja danych
  29 grudnia 2006, godzina 14:33 Aktualizacja danych
  27 września 2006, godzina 12:51 Aktualizacja danych
  18 lipca 2006, godzina 09:56 Aktualizacja danych
  18 lipca 2006, godzina 09:36 Aktualizacja danych
  05 maja 2006, godzina 10:51 Aktualizacja danych
  26 stycznia 2006, godzina 10:14 Aktualizacja danych
  04 listopada 2005, godzina 11:41 Aktualizacja danych
  06 lipca 2005, godzina 15:17 Aktualizacja danych
  24 czerwca 2005, godzina 10:55 Aktualizacja danych
  21 czerwca 2005, godzina 12:04 Aktualizacja danych
  15 czerwca 2005, godzina 12:03 Aktualizacja danych
  15 czerwca 2005, godzina 11:05 Aktualizacja danych
  26 kwietnia 2005, godzina 13:18 Aktualizacja danych
  28 września 2004, godzina 09:37 Aktualizacja danych
  11 marca 2004, godzina 11:03 Aktualizacja danych
  08 marca 2004, godzina 08:26 Aktualizacja danych
  01 marca 2004, godzina 07:57 Aktualizacja danych
  01 marca 2004, godzina 07:37 Aktualizacja danych
  09 stycznia 2004, godzina 12:24 Aktualizacja danych
  21 października 2003, godzina 08:54 Aktualizacja
Podobne sprawy