Zawiadomienie o dokonaniu montażu instalacji gazowej. OKM - 17.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ:  wniosek  do pobrania w Referacie Komunikacji Urzędu Miasta Płocka, Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem albo montażu dodatkowej instalacji R 115.

2. Faktura albo rachunek za montaż instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem.
3. Dowód rejestracyjny.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, organ rejestrujący uprawniony jest do dokonywania kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) przez posiadaczy pojazdów mechanicznych. Właściciel pojazdu jest zobowiązany legitymować się ważnym dokumentem ubezpieczenia w zakresie OC przy każdej czynności związanej z rejestracją (stałą lub czasową) i wyrejestrowaniem pojazdu, a także w związku z dokonywaniem zmian zapisów w treści dowodu rejestracyjnego lub jego wymianą. W przypadku nie okazania ww. dokumentu organ rejestrujący w terminie 14 dni powiadamia pisemnie o powyższym Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Uwaga: W przypadku załatwiania sprawy za pośrednictwem pełnomocnika - druk pełnomocnictwa do pobrania: Rejestracja pojazdów

WYSOKOŚĆ OPŁATY: brak

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: Sprawa załatwiana od ręki (w zależności od liczby klientów).

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: wpis adnotacji do dowodu rejestracyjnego.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Referat Komunikacji Urzędu Miasta Płocka, Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6.

SPRAWĘ PROWADZI: Referat Komunikacji
 
INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

PODSTAWA PRAWNA:
1. § 16 ust. 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów,
2. art 78 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

GODZINY OBSŁUGI KLIENTÓW: Al. J. Piłsudskiego 6: poniedziałek - piątek 8.00-17.00.

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 19 lat temu (środa, 15 czerwca 2005, godzina 14:38)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Dyrektor Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich
 • Ilość wyświetleń: 2 700 351
 • Data ostatniej aktualizacji: poniedziałek, 20 maja 2024, godzina 09:59
 • Historia aktualizacji

 • 20 maja 2024, godzina 09:59 Aktualizacja dokumentu
  09 stycznia 2024, godzina 13:26 Aktualizacja dokumentu
  03 stycznia 2024, godzina 09:56 Aktualizacja dokumentu
  16 listopada 2022, godzina 08:21 Aktualizacja dokumentu
  17 października 2022, godzina 08:59 Aktualizacja dokumentu
  09 maja 2022, godzina 11:01 Aktualizacja dokumentu
  17 lutego 2022, godzina 16:20 Aktualizacja dokumentu
  15 grudnia 2020, godzina 08:20 Aktualizacja dokumentu
  24 kwietnia 2020, godzina 09:52 Aktualizacja danych
  07 stycznia 2019, godzina 10:06 Aktualizacja danych
  07 grudnia 2018, godzina 09:43 Aktualizacja danych
  07 grudnia 2018, godzina 09:43 Aktualizacja danych
  02 stycznia 2018, godzina 08:02 Aktualizacja danych
  24 sierpnia 2017, godzina 16:13 Aktualizacja danych
  07 lipca 2017, godzina 10:22 Aktualizacja danych
  07 lipca 2017, godzina 09:25 Aktualizacja danych
  05 lipca 2017, godzina 10:51 Aktualizacja danych
  02 czerwca 2017, godzina 09:40 Aktualizacja danych
  18 kwietnia 2017, godzina 07:34 Aktualizacja danych
  28 marca 2017, godzina 13:17 Aktualizacja danych
  28 marca 2017, godzina 13:15 Aktualizacja danych
  15 lutego 2017, godzina 09:00 Aktualizacja danych
  06 grudnia 2016, godzina 14:40 Aktualizacja danych
  06 grudnia 2016, godzina 11:54 Aktualizacja danych
  05 grudnia 2016, godzina 12:17 Aktualizacja danych
  04 listopada 2016, godzina 14:21 Aktualizacja danych
  27 października 2016, godzina 12:38 Aktualizacja danych
  26 października 2016, godzina 14:25 Aktualizacja danych
  25 października 2016, godzina 08:03 Aktualizacja danych
  27 września 2016, godzina 08:33 Aktualizacja danych
  09 czerwca 2015, godzina 13:43 Aktualizacja danych
  03 września 2014, godzina 13:18 Aktualizacja danych
  03 kwietnia 2014, godzina 15:35 Aktualizacja danych
  08 listopada 2012, godzina 11:36 Aktualizacja danych
  09 września 2011, godzina 13:34 Aktualizacja danych
  29 sierpnia 2008, godzina 09:21 Aktualizacja danych
  18 sierpnia 2008, godzina 11:22 Aktualizacja danych
  13 grudnia 2007, godzina 13:10 Aktualizacja danych
  22 października 2007, godzina 13:45 Aktualizacja danych
  26 stycznia 2007, godzina 10:53 Aktualizacja danych
  25 stycznia 2007, godzina 13:50 Aktualizacja danych
  03 stycznia 2007, godzina 10:19 Aktualizacja danych
  29 grudnia 2006, godzina 08:41 Aktualizacja danych
  27 września 2006, godzina 13:07 Aktualizacja danych
  04 listopada 2005, godzina 12:15 Aktualizacja danych
  04 listopada 2005, godzina 12:14 Aktualizacja danych
  06 lipca 2005, godzina 15:31 Aktualizacja danych
  21 czerwca 2005, godzina 12:25 Aktualizacja danych
  21 czerwca 2005, godzina 09:52 Aktualizacja danych
Podobne sprawy