Wydanie nowego prawa jazdy. OKM - 20.

 


Istnieje możliwość złożenia wniosku przez elektroniczną skrzynkę podawczą Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Usługa dostępna jest pod adresem https://www.esp.pwpw.pl/ .


Uwaga:

Osoba ubiegająca się o prawo jazdy przed przystąpieniem do szkolenia składa we właściwym organie wydającym prawo jazdy:
- wniosek o wydanie prawa jazdy
- orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami,
- orzeczenie psychologiczne jeżeli jest wymagane
- wyraźną, aktualną fotografię o wymiarach 3,5 na 4,5 cm.

Na podstawie w/w dokumentów organ wydający prawo jazdy generuje w systemie teleinformatycznym Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) z numerem, który udostępnia w systemie teleinformatycznym Ośrodkowi Szkolenia Kierowców prowadzącemu szkolenie osoby,
której profil dotyczy oraz ośrodkowi egzaminowania przeprowadzającemu egzamin państwowy dla tej osoby.
 
Po zdanym egzaminie państwowym Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego przekazuje drogą elektroniczną informację do organu wydającego prawo jazdy.
Następnie zostaje zamówione prawo jazdy dla danej osoby, które odbiera w Referacie Komunikacji.

Potwierdzenie wygenerowania profilu kandydata na kierowcę (PKK) należy odebrać przed przystąpieniem do szkolenia w zakresie danej kategorii i przedstawić w wybranym ośrodku szkolenia kierowców, a następnie w ośrodku egzaminowania.

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek do pobrania w Referacie Komunikacji Urzędu Miasta Płocka, Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Dowód osobisty
2. 1 fotografia
3. Orzeczenie lekarskie
4. Osoby, które podwyższają kategorię prawa jazdy zwracają dotychczasowe prawo jazdy jako załącznik.

WYSOKOŚĆ OPŁATY: druk prawa jazdy - 100 zł

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: terminalem na Stanowisku Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6 lub na bankowy rachunek Urzędu Miasta, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku, nr konta: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

Zapłać online

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
- wygenerowanie elektronicznego profilu kandydata na kierowcę - do 2 dni.
- wydanie prawa jazdy - do 14 dni od dnia uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu w WORD.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: prawo jazdy - wydanie decyzji administracyjnej.

MIEJSCE ODEBRANIA DOKUMENTÓW:Referat Komunikacji Urzędu Miasta Płocka, Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6.

SPRAWĘ PROWADZI: Referat Komunikacji

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

INFORMACJE DODATKOWE:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych " RODO") informujemy, że:

 1. Administratorami przetwarzanych danych osobowych są:  Minister Cyfryzacji, 00-060 Warszawa, ul. Królewska 27 i  Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1;
 2. kontakt z inspektorem ochrony danych: iod@mc.pov.pl lub pisemnie na adres administratora i iod@plock.eu;
 3. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przedmiotowego wniosku zgodnie z przepisami Ustawy prawo o ruchu drogowym, Ustawy o kierujących oraz Kodeksu postępowania administracyjnego;
 4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 5. dane osobowe przechowywane będą bezterminowo z wyjątkiem zgromadzonych danych w Centralnej Ewidencji Kierowców dotyczących środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, które podlegają usunięciu jeżeli skazanie uległo zatarciu;
 6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
 7. każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 8. podanie danych osobowych jest obowiązkowe na mocy Ustawy prawo o ruchu drogowym, Ustawy o kierujących oraz Kodeksu postępowania administracyjnego.

PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.
2. Rozporządzenie Ministra  Transportu,budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie  wysokości opłat za wydanie  dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.
3. Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury i Budownictwa z dnia  24 lutego  2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.
4. Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury i Budownictwa  z dnia 20 maja 2016r. w sprawie wzorów   dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

UWAGA:
W przypadku korzystania z wniosku umieszczonego na stronie Urzędu należy wydrukować go dwustronnie.
Ze względów technicznych (wymagana jest odpowiednia jakość druku) może nastąpić konieczność ponownego wypełnienia złożonego wniosku w urzędzie.
Przepraszamy za ewentualne niedogodności.

GODZINY OBSŁUGI KLIENTÓW: Al. J. Piłsudskiego 6: poniedziałek - piątek 8.00-17.00.

 

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 21 lat temu (czwartek, 26 czerwca 2003, godzina 07:31)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Dyrektor Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich
 • Ilość wyświetleń: 2 721 074
 • Data ostatniej aktualizacji: poniedziałek, 20 maja 2024, godzina 09:52
 • Historia aktualizacji

 • 20 maja 2024, godzina 09:52 Aktualizacja dokumentu
  09 stycznia 2024, godzina 13:17 Aktualizacja dokumentu
  30 czerwca 2023, godzina 13:50 Aktualizacja dokumentu
  29 czerwca 2022, godzina 10:45 Aktualizacja dokumentu
  15 czerwca 2022, godzina 12:54 Aktualizacja dokumentu
  27 maja 2022, godzina 10:18 Aktualizacja dokumentu
  16 kwietnia 2021, godzina 12:32 Aktualizacja dokumentu
  03 marca 2021, godzina 13:47 Aktualizacja dokumentu
  10 grudnia 2020, godzina 15:55 Aktualizacja dokumentu
  07 stycznia 2019, godzina 09:55 Aktualizacja danych
  06 grudnia 2018, godzina 13:22 Aktualizacja danych
  17 września 2018, godzina 11:20 Aktualizacja danych
  17 września 2018, godzina 11:14 Aktualizacja danych
  25 maja 2018, godzina 12:24 Aktualizacja danych
  14 grudnia 2017, godzina 10:38 Aktualizacja danych
  14 grudnia 2017, godzina 10:38 Aktualizacja danych
  28 sierpnia 2017, godzina 13:28 Aktualizacja danych
  24 sierpnia 2017, godzina 15:03 Aktualizacja danych
  24 sierpnia 2017, godzina 14:05 Aktualizacja danych
  06 lipca 2017, godzina 11:03 Aktualizacja danych
  05 lipca 2017, godzina 10:43 Aktualizacja danych
  02 czerwca 2017, godzina 10:01 Aktualizacja danych
  15 lutego 2017, godzina 08:34 Aktualizacja danych
  14 lutego 2017, godzina 15:13 Aktualizacja danych
  06 grudnia 2016, godzina 14:34 Aktualizacja danych
  06 grudnia 2016, godzina 10:51 Aktualizacja danych
  06 grudnia 2016, godzina 10:50 Aktualizacja danych
  06 grudnia 2016, godzina 10:50 Aktualizacja danych
  06 grudnia 2016, godzina 10:48 Aktualizacja danych
  05 grudnia 2016, godzina 11:19 Aktualizacja danych
  02 grudnia 2016, godzina 14:38 Aktualizacja danych
  04 listopada 2016, godzina 12:24 Aktualizacja danych
  27 października 2016, godzina 12:18 Aktualizacja danych
  26 października 2016, godzina 12:59 Aktualizacja danych
  26 października 2016, godzina 12:58 Aktualizacja danych
  21 października 2016, godzina 14:04 Aktualizacja danych
  22 września 2016, godzina 13:19 Aktualizacja danych
  22 września 2016, godzina 12:51 Aktualizacja danych
  16 maja 2016, godzina 08:46 Aktualizacja danych
  09 maja 2016, godzina 09:42 Aktualizacja danych
  30 marca 2016, godzina 08:25 Aktualizacja danych
  30 marca 2016, godzina 08:25 Aktualizacja danych
  30 marca 2016, godzina 08:18 Aktualizacja danych
  30 marca 2016, godzina 08:16 Aktualizacja danych
  30 marca 2016, godzina 08:14 Aktualizacja danych
  30 marca 2016, godzina 08:13 Aktualizacja danych
  30 września 2015, godzina 14:21 Aktualizacja danych
  29 lipca 2015, godzina 12:57 Aktualizacja danych
  14 maja 2015, godzina 10:40 Aktualizacja danych
  02 lutego 2015, godzina 10:09 Aktualizacja danych
  03 września 2014, godzina 12:23 Aktualizacja danych
  03 września 2014, godzina 12:22 Aktualizacja danych
  03 września 2014, godzina 12:22 Aktualizacja danych
  25 sierpnia 2014, godzina 13:21 Aktualizacja danych
  25 sierpnia 2014, godzina 13:18 Aktualizacja danych
  01 sierpnia 2014, godzina 12:18 Aktualizacja danych
  03 kwietnia 2014, godzina 14:59 Aktualizacja danych
  24 stycznia 2013, godzina 10:58 Aktualizacja danych
  21 stycznia 2013, godzina 11:00 Aktualizacja danych
  21 stycznia 2013, godzina 10:18 Aktualizacja danych
  21 stycznia 2013, godzina 10:12 Aktualizacja danych
  21 stycznia 2013, godzina 10:10 Aktualizacja danych
  21 stycznia 2013, godzina 09:52 Aktualizacja danych
  21 stycznia 2013, godzina 09:52 Aktualizacja danych
  21 stycznia 2013, godzina 09:50 Aktualizacja danych
  21 stycznia 2013, godzina 09:50 Aktualizacja danych
  21 stycznia 2013, godzina 09:42 Aktualizacja danych
  21 stycznia 2013, godzina 08:38 Aktualizacja danych
  21 stycznia 2013, godzina 08:32 Aktualizacja danych
  21 stycznia 2013, godzina 08:27 Aktualizacja danych
  12 listopada 2012, godzina 11:00 Aktualizacja danych
  15 lutego 2010, godzina 12:11 Aktualizacja danych
  17 grudnia 2009, godzina 10:02 Aktualizacja danych
  28 stycznia 2009, godzina 13:54 Aktualizacja danych
  29 sierpnia 2008, godzina 09:14 Aktualizacja danych
  18 sierpnia 2008, godzina 11:14 Aktualizacja danych
  13 grudnia 2007, godzina 12:16 Aktualizacja danych
  22 października 2007, godzina 13:17 Aktualizacja danych
  19 lutego 2007, godzina 11:09 Aktualizacja danych
  25 stycznia 2007, godzina 13:46 Aktualizacja danych
  19 stycznia 2007, godzina 11:34 Aktualizacja danych
  03 stycznia 2007, godzina 10:02 Aktualizacja danych
  29 grudnia 2006, godzina 07:57 Aktualizacja danych
  27 września 2006, godzina 12:55 Aktualizacja danych
  04 listopada 2005, godzina 11:49 Aktualizacja danych
  06 lipca 2005, godzina 15:10 Aktualizacja danych
  24 czerwca 2005, godzina 11:09 Aktualizacja danych
  21 czerwca 2005, godzina 12:10 Aktualizacja danych
  21 czerwca 2005, godzina 08:53 Aktualizacja danych
  15 czerwca 2005, godzina 12:47 Aktualizacja danych
  09 lipca 2004, godzina 08:32 Aktualizacja danych
  28 maja 2004, godzina 12:39 Aktualizacja danych
  01 kwietnia 2004, godzina 11:04 Aktualizacja danych
  01 kwietnia 2004, godzina 11:03 Aktualizacja danych
  01 kwietnia 2004, godzina 11:02 Aktualizacja danych
  01 kwietnia 2004, godzina 10:56 Aktualizacja danych
  11 marca 2004, godzina 11:12 Aktualizacja danych
  09 stycznia 2004, godzina 13:18 Aktualizacja danych
  21 października 2003, godzina 09:23 Aktualizacja
  20 października 2003, godzina 11:32 Aktualizacja
Podobne sprawy