Wymiana  prawa jazdy  z powodu wpisu potwierdzającego  kwalifikację  zawodową lub wydanie profilu kierowcy zawodowego (PKZ).  OKM - 26.

 

Osoba  ubiegająca się o wpis  w prawie jazdy  potwierdzający odbycie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej  albo szkolenia okresowego przed przystąpieniem do kwalifikacji, składa następujące dokumenty

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ:  wniosek do pobrania w Referacie Komunikacji Urzędu Miasta Płocka, Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. wniosek o wydanie prawa jazdy,
 2. kopię orzeczenia lekarskiego  
 3. kopię orzeczenia  psychologicznego
 4. kopię  świadectwa  kwalifikacji zawodowej - jeżeli kierowca uzyskał świadectwo      kwalifikacji zawodowej przed dniem 06.04.2022 r.
 5. 1 fotografia
 6. kopia posiadanego prawa jazdy
 7. dowód osobisty

 WYSOKOŚĆ OPŁATY: druk prawa jazdy – 100 zł

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: terminalem na Stanowisku Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6 lub na bankowy rachunek Urzędu Miasta, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku, nr konta: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: do 30 dni od momentu uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: wydanie lub wymiana prawa jazdy.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Referat Komunikacji Urzędu Miasta Płocka, Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6.

SPRAWĘ PROWADZI:Referat Komunikacji

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców tel. 24 364 55 55

INFORMACJE DODATKOWE:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych " RODO") informujemy, że:

1.   Administratorami przetwarzanych danych osobowych są:  Minister Cyfryzacji, 00-060 Warszawa, ul. Królewska 27 i  Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1;

2.   kontakt z inspektorem ochrony danych: iod@mc.pov.pl lub pisemnie na adres administratora i iod@plock.eu;

3.   dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przedmiotowego wniosku zgodnie z przepisami Ustawy prawo o ruchu drogowym, Ustawy o kierujących oraz Kodeksu postępowania administracyjnego;

4.   odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

5.   dane osobowe przechowywane będą bezterminowo z wyjątkiem zgromadzonych danych w Centralnej Ewidencji Kierowców dotyczących środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, które podlegają usunięciu jeżeli skazanie uległo zatarciu;

6.   każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;

7.   każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

8.   podanie danych osobowych jest obowiązkowe na mocy Ustawy prawo o ruchu drogowym, Ustawy o kierujących oraz Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

UWAGA: W przypadku korzystania z wniosku umieszczonego na stronie Urzędu należy wydrukować go dwustronnie. Ze względów technicznych (wymagana jest odpowiednia jakość druku) może nastąpić konieczność ponownego wypełnienia złożonego wniosku w urzędzie.  Przepraszamy za ewentualne niedogodności.

GODZINY OBSŁUGI KLIENTÓWAl. J. Piłsudskiego 6: poniedziałek - piątek 8.00-17.00.


Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 1 rok temu (poniedziałek, 12 września 2022, godzina 07:23)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Dyrektor Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich
 • Ilość wyświetleń: 1 017
 • Data ostatniej aktualizacji: poniedziałek, 20 maja 2024, godzina 09:57
 • Historia aktualizacji

 • 20 maja 2024, godzina 09:57 Aktualizacja dokumentu
  09 stycznia 2024, godzina 13:24 Aktualizacja dokumentu
  12 września 2022, godzina 07:35 Aktualizacja dokumentu
  12 września 2022, godzina 07:35 Aktualizacja dokumentu
  12 września 2022, godzina 07:31 Aktualizacja dokumentu
  12 września 2022, godzina 07:31 Aktualizacja dokumentu
Podobne sprawy