Wydanie / przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne. OKM - 19.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: Wniosek o wydanie/przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne, do pobrania w Referacie Komunikacji, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 6.

1. Osoba ubiegająca się o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne składa:
a) Wniosek o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne;
b) Kopię orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym/pojazdem przewożącym wartości pieniężne;
c) Kopię orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym/pojazdem przewożącym wartości pieniężne;
d) kopię zaświadczenia o ukończeniu kursu podstawowego albo kursu uzupełniającego dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych lub pojazdów przewożących wartości pieniężne,
e) kopię dowodu uiszczenia opłaty za zezwolenie.

2. Osoba ubiegająca się o przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne składa:
a) Wniosek o przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne;
b) Kopię orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym/pojazdem przewożącym wartości pieniężne;
c) Kopię orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym/pojazdem przewożącym wartości pieniężne;
d) kopię dowodu uiszczenia opłaty za zezwolenie.

WYSOKOŚĆ OPŁATY: Opłata komunikacyjna: Zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym – 50 zł

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: terminalem na Stanowisku Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6 lub na bankowy rachunek Urzędu Miasta, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku, nr konta: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym - Zapłać online

Przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym - Zapłać online

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: do 2 dni roboczych od dnia w, którym pozytywnie zweryfikowano złożone dokumenty w Referacie Komunikacji.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: otrzymanie/przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Referat Komunikacji, Stanowisko obsługi klienta, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 6.

SPRAWĘ PROWADZI: Referat Komunikacji

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

INFORMACJE DODATKOWE:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych " RODO") informujemy, że:

 1. Administratorami przetwarzanych danych osobowych są:  Minister Cyfryzacji, 00-060 Warszawa, ul. Królewska 27 i  Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1;
 2. kontakt z inspektorem ochrony danych: iod@mc.pov.pl lub pisemnie na adres administratora i iod@plock.eu;
 3. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przedmiotowego wniosku zgodnie z przepisami Ustawy prawo o ruchu drogowym, Ustawy o kierujących oraz Kodeksu postępowania administracyjnego;
 4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 5. dane osobowe przechowywane będą bezterminowo z wyjątkiem zgromadzonych danych w Centralnej Ewidencji Kierowców dotyczących środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, które podlegają usunięciu jeżeli skazanie uległo zatarciu;
 6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
 7. każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 8. podanie danych osobowych jest obowiązkowe na mocy Ustawy prawo o ruchu drogowym, Ustawy o kierujących oraz Kodeksu postępowania administracyjnego.

PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,
2. Rozporządzenie  Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  24 maja 2013r. w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne

GODZINY OBSŁUGI KLIENTÓW w budynku przy Al. J. Piłsudskiego 6: poniedziałek - piątek 8.00 - 17.00.

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 10 lat temu (wtorek, 25 czerwca 2013, godzina 12:25)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Dyrektor Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich
 • Ilość wyświetleń: 2 705 892
 • Data ostatniej aktualizacji: wtorek, 26 marca 2024, godzina 11:07
 • Historia aktualizacji

 • 26 marca 2024, godzina 11:07 Aktualizacja dokumentu
  09 stycznia 2024, godzina 13:22 Aktualizacja dokumentu
  03 stycznia 2024, godzina 09:54 Aktualizacja dokumentu
  29 czerwca 2022, godzina 10:44 Aktualizacja dokumentu
  27 maja 2022, godzina 10:20 Aktualizacja dokumentu
  29 kwietnia 2022, godzina 12:18 Aktualizacja dokumentu
  29 kwietnia 2022, godzina 12:17 Aktualizacja dokumentu
  16 kwietnia 2021, godzina 12:32 Aktualizacja dokumentu
  03 marca 2021, godzina 13:46 Aktualizacja dokumentu
  07 stycznia 2019, godzina 09:55 Aktualizacja danych
  06 grudnia 2018, godzina 13:15 Aktualizacja danych
  17 września 2018, godzina 11:20 Aktualizacja danych
  17 września 2018, godzina 11:13 Aktualizacja danych
  25 maja 2018, godzina 12:20 Aktualizacja danych
  14 grudnia 2017, godzina 10:38 Aktualizacja danych
  24 sierpnia 2017, godzina 15:50 Aktualizacja danych
  24 sierpnia 2017, godzina 15:30 Aktualizacja danych
  24 sierpnia 2017, godzina 15:30 Aktualizacja danych
  24 sierpnia 2017, godzina 15:02 Aktualizacja danych
  07 lipca 2017, godzina 09:10 Aktualizacja danych
  06 lipca 2017, godzina 11:20 Aktualizacja danych
  06 lipca 2017, godzina 11:02 Aktualizacja danych
  02 czerwca 2017, godzina 09:57 Aktualizacja danych
  17 lutego 2017, godzina 11:13 Aktualizacja danych
  14 lutego 2017, godzina 15:13 Aktualizacja danych
  06 grudnia 2016, godzina 10:46 Aktualizacja danych
  04 listopada 2016, godzina 12:22 Aktualizacja danych
  27 października 2016, godzina 12:17 Aktualizacja danych
  26 października 2016, godzina 12:57 Aktualizacja danych
  21 października 2016, godzina 14:01 Aktualizacja danych
  22 września 2016, godzina 14:25 Aktualizacja danych
  16 maja 2016, godzina 08:55 Aktualizacja danych
  09 maja 2016, godzina 09:56 Aktualizacja danych
  30 marca 2016, godzina 09:12 Aktualizacja danych
  30 marca 2016, godzina 09:11 Aktualizacja danych
  12 stycznia 2016, godzina 10:37 Aktualizacja danych
  30 września 2015, godzina 14:16 Aktualizacja danych
  29 lipca 2015, godzina 12:56 Aktualizacja danych
  02 lutego 2015, godzina 10:08 Aktualizacja danych
  03 września 2014, godzina 12:20 Aktualizacja danych
  03 września 2014, godzina 12:19 Aktualizacja danych
  01 sierpnia 2014, godzina 12:24 Aktualizacja danych
  01 sierpnia 2014, godzina 12:21 Aktualizacja danych
  03 kwietnia 2014, godzina 14:56 Aktualizacja danych
  21 listopada 2013, godzina 12:17 Aktualizacja danych
  20 listopada 2013, godzina 13:57 Aktualizacja danych
  20 listopada 2013, godzina 11:11 Aktualizacja danych
  20 listopada 2013, godzina 11:10 Aktualizacja danych
  20 listopada 2013, godzina 11:09 Aktualizacja danych
  20 listopada 2013, godzina 11:08 Aktualizacja danych
  26 czerwca 2013, godzina 09:32 Aktualizacja danych
  26 czerwca 2013, godzina 09:31 Aktualizacja danych
  26 czerwca 2013, godzina 08:42 Aktualizacja danych
Podobne sprawy