Wydanie zaświadczenia o posiadanych uprawnieniach do kierowania pojazdami lub potwierdzające zarejestrowanie pojazdu. OKM - 32.

 

 

Osoba ubiegająca się o wydanie zaświadczenia składa wniosek, w którym określa zakres danych do potwierdzenia.

Uwaga: Jest dostępna elektroniczna wersja usługi:
- wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami
wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzające zarejestrowanie pojazdu

WYSOKOŚĆ OPŁATY: opłata skarbowa17,00 zł

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: terminalem na Stanowisku Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6 lub na bankowy rachunek Urzędu Miasta, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku, nr konta: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

Zapłać online

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Wydanie zaświadczenia zgodnie ze złożonym wnioskiem.

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU ORAZ ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Referat  Komunikacji Urzędu Miasta Płocka, Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6.

SPRAWĘ PROWADZI: Referat Komunikacji.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

INFORMACJE DODATKOWE:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych " RODO") informujemy, że:

 1. Administratorami przetwarzanych danych osobowych są:  Minister Cyfryzacji, 00-060 Warszawa, ul. Królewska 27 i  Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1;
 2. kontakt z inspektorem ochrony danych: iod@mc.pov.pl lub pisemnie na adres administratora i iod@plock.eu;
 3. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przedmiotowego wniosku zgodnie z przepisami Ustawy prawo o ruchu drogowym, Ustawy o kierujących oraz Kodeksu postępowania administracyjnego;
 4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 5. dane osobowe przechowywane będą bezterminowo z wyjątkiem zgromadzonych danych w Centralnej Ewidencji Kierowców dotyczących środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, które podlegają usunięciu jeżeli skazanie uległo zatarciu;
 6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
 7. każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 8. podanie danych osobowych jest obowiązkowe na mocy Ustawy prawo o ruchu drogowym, Ustawy o kierujących oraz Kodeksu postępowania administracyjnego.

PODSTAWA PRAWNA:
Kodeks  postępowania  administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. 

GODZINY OBSŁUGI KLIENTÓW: Al. J. Piłsudskiego 6: poniedziałek - piątek 8.00-17.00.

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 8 lat temu (środa, 28 października 2015, godzina 09:14)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Dyrektor Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich
 • Ilość wyświetleń: 2 700 435
 • Data ostatniej aktualizacji: poniedziałek, 20 maja 2024, godzina 09:54
 • Historia aktualizacji

 • 20 maja 2024, godzina 09:54 Aktualizacja dokumentu
  09 stycznia 2024, godzina 13:12 Aktualizacja dokumentu
  01 lutego 2023, godzina 11:18 Aktualizacja dokumentu
  29 czerwca 2022, godzina 10:47 Aktualizacja dokumentu
  09 maja 2022, godzina 10:56 Aktualizacja dokumentu
  16 kwietnia 2021, godzina 12:33 Aktualizacja dokumentu
  03 marca 2021, godzina 13:52 Aktualizacja dokumentu
  15 grudnia 2020, godzina 08:12 Aktualizacja dokumentu
  21 lutego 2020, godzina 11:58 Aktualizacja danych
  07 stycznia 2019, godzina 09:59 Aktualizacja danych
  06 grudnia 2018, godzina 16:16 Aktualizacja danych
  17 września 2018, godzina 11:16 Aktualizacja danych
  29 maja 2018, godzina 08:16 Aktualizacja danych
  25 maja 2018, godzina 12:26 Aktualizacja danych
  14 grudnia 2017, godzina 10:40 Aktualizacja danych
  24 sierpnia 2017, godzina 15:11 Aktualizacja danych
  07 lipca 2017, godzina 10:17 Aktualizacja danych
  07 lipca 2017, godzina 09:18 Aktualizacja danych
  06 lipca 2017, godzina 11:24 Aktualizacja danych
  05 lipca 2017, godzina 10:48 Aktualizacja danych
  06 czerwca 2017, godzina 11:10 Aktualizacja danych
  02 czerwca 2017, godzina 10:04 Aktualizacja danych
  15 lutego 2017, godzina 08:48 Aktualizacja danych
  06 grudnia 2016, godzina 14:36 Aktualizacja danych
  06 grudnia 2016, godzina 11:06 Aktualizacja danych
  05 grudnia 2016, godzina 11:28 Aktualizacja danych
  04 listopada 2016, godzina 12:39 Aktualizacja danych
  27 października 2016, godzina 12:27 Aktualizacja danych
  26 października 2016, godzina 13:07 Aktualizacja danych
  25 października 2016, godzina 07:46 Aktualizacja danych
  21 października 2016, godzina 14:16 Aktualizacja danych
  30 marca 2016, godzina 10:04 Aktualizacja danych
  30 marca 2016, godzina 10:02 Aktualizacja danych
  28 października 2015, godzina 10:08 Aktualizacja danych
  28 października 2015, godzina 10:08 Aktualizacja danych
  28 października 2015, godzina 09:56 Aktualizacja danych
  28 października 2015, godzina 09:54 Aktualizacja danych
Podobne sprawy