Wydanie prawa jazdy zatrzymanego na okres 3 i 6 miesięcy. OKM - 24.

 

 

Osoby, które mają prawo jazdy zatrzymane na okres 3 i 6 miesięcy zobowiązane są do złożenia wniosku o wydanie prawa jazdy.

Na podstawie wniosku organ wydający prawo jazdy zwraca zatrzymany dokument.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: zwrot zatrzymanego prawo jazdy.


MIEJSCE ODEBRANIA DOKUMENTÓW:
Referat Komunikacji Urzędu Miasta Płocka, Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6.

SPRAWĘ PROWADZI: Referat Komunikacji

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

UWAGA: W przypadku korzystania z wniosku umieszczonego na stronie Urzędu należy wydrukować go dwustronnie.
Ze względów technicznych (wymagana jest odpowiednia jakość druku) może nastąpić konieczność ponownego wypełnienia złożonego wniosku w urzędzie.
Przepraszamy za ewentualne niedogodności.

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych " RODO") informujemy, że:

 1. Administratorami przetwarzanych danych osobowych są:  Minister Cyfryzacji, 00-060 Warszawa, ul. Królewska 27 i  Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1;
 2. kontakt z inspektorem ochrony danych: iod@mc.pov.pl lub pisemnie na adres administratora i iod@plock.eu;
 3. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przedmiotowego wniosku zgodnie z przepisami Ustawy prawo o ruchu drogowym, Ustawy o kierujących oraz Kodeksu postępowania administracyjnego;
 4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 5. dane osobowe przechowywane będą bezterminowo z wyjątkiem zgromadzonych danych w Centralnej Ewidencji Kierowców dotyczących środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, które podlegają usunięciu jeżeli skazanie uległo zatarciu;
 6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
 7. każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 8. podanie danych osobowych jest obowiązkowe na mocy Ustawy prawo o ruchu drogowym, Ustawy o kierujących oraz Kodeksu postępowania administracyjnego.

GODZINY OBSŁUGI KLIENTÓW: Al. J. Piłsudskiego 6: poniedziałek - piątek 8.00-17.00.

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 8 lat temu (czwartek, 21 maja 2015, godzina 15:08)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Dyrektor Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich
 • Ilość wyświetleń: 2 740 471
 • Data ostatniej aktualizacji: poniedziałek, 20 maja 2024, godzina 09:53
 • Historia aktualizacji

 • 20 maja 2024, godzina 09:53 Aktualizacja dokumentu
  09 stycznia 2024, godzina 13:23 Aktualizacja dokumentu
  29 czerwca 2022, godzina 10:47 Aktualizacja dokumentu
  16 kwietnia 2021, godzina 12:33 Aktualizacja dokumentu
  03 marca 2021, godzina 13:52 Aktualizacja dokumentu
  15 grudnia 2020, godzina 08:10 Aktualizacja dokumentu
  07 stycznia 2019, godzina 09:59 Aktualizacja danych
  06 grudnia 2018, godzina 16:09 Aktualizacja danych
  17 września 2018, godzina 11:15 Aktualizacja danych
  25 maja 2018, godzina 12:25 Aktualizacja danych
  24 sierpnia 2017, godzina 14:25 Aktualizacja danych
  07 lipca 2017, godzina 09:16 Aktualizacja danych
  06 lipca 2017, godzina 11:06 Aktualizacja danych
  02 czerwca 2017, godzina 10:04 Aktualizacja danych
  15 lutego 2017, godzina 08:45 Aktualizacja danych
  15 lutego 2017, godzina 08:33 Aktualizacja danych
  06 grudnia 2016, godzina 14:35 Aktualizacja danych
  06 grudnia 2016, godzina 11:00 Aktualizacja danych
  05 grudnia 2016, godzina 11:21 Aktualizacja danych
  05 grudnia 2016, godzina 11:18 Aktualizacja danych
  04 listopada 2016, godzina 12:35 Aktualizacja danych
  27 października 2016, godzina 12:24 Aktualizacja danych
  26 października 2016, godzina 13:05 Aktualizacja danych
  26 października 2016, godzina 13:04 Aktualizacja danych
  21 października 2016, godzina 14:22 Aktualizacja danych
  22 września 2016, godzina 14:46 Aktualizacja danych
  22 września 2016, godzina 14:44 Aktualizacja danych
  16 maja 2016, godzina 08:56 Aktualizacja danych
  09 maja 2016, godzina 10:00 Aktualizacja danych
  30 marca 2016, godzina 09:59 Aktualizacja danych
  30 marca 2016, godzina 09:59 Aktualizacja danych
  30 marca 2016, godzina 09:58 Aktualizacja danych
  30 marca 2016, godzina 09:57 Aktualizacja danych
  29 lipca 2015, godzina 12:59 Aktualizacja danych
  21 maja 2015, godzina 17:00 Aktualizacja danych
  21 maja 2015, godzina 16:58 Aktualizacja danych
  21 maja 2015, godzina 15:08 Aktualizacja danych
Podobne sprawy