Wydanie karty kwalifikacji kierowcy (KKK).  OKM - 44.

 

Osoba  ubiegająca się o wydanie karty kwalifikacji kierowcy, tj. dokumentu potwierdzającego uprawnienia do kierowania zawodowo pojazdem kat C, C+E, D, D+E dla osób nie spełniających warunku zamieszkania na terenie Polski, którzy nie mogą wymienić prawa jazdy na polskie z wpisem kodu 95, składa następujące dokumenty

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ:  wniosek  do pobrania w Referacie Komunikacji Urzędu Miasta Płocka, Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. wniosek o wydanie karty kwalifikacji kierowcy,
 2. kopię orzeczenia lekarskiego
 3. kopię orzeczenia  psychologicznego
 4. oświadczenie o wykonywaniu przewozu na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terenie RP (do szkolenia okresowego) lub zamiaru wykonywania przewozu (do uzyskania odpowiedniej kwalifikacji)
 5. 1 fotografia
 6. kopia posiadanego prawa jazdy
 7. paszport lub karta pobytu

WYSOKOŚĆ OPŁATY: druk karty kwalifikacji kierowcy– 150 zł

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: terminalem na Stanowisku Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6 lub na bankowy rachunek Urzędu Miasta, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku, nr konta: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

Zapłać online brak

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: około 14 dni od złożenia dokumentów w Referacie Komunikacji.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: wydanie karty kwalifikacji kierowcy.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Referat Komunikacji Urzędu Miasta Płocka, Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6.

SPRAWĘ PROWADZI: Referat Komunikacji

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców tel. 24 364 55 55

INFORMACJE DODATKOWE:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych " RODO") informujemy, że:

1.   Administratorami przetwarzanych danych osobowych są:  Minister Cyfryzacji, 00-060 Warszawa, ul. Królewska 27 i  Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1;

2.   kontakt z inspektorem ochrony danych: iod@mc.pov.pl lub pisemnie na adres administratora i iod@plock.eu;

3.   dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przedmiotowego wniosku zgodnie z przepisami Ustawy prawo o ruchu drogowym, Ustawy o kierujących oraz Kodeksu postępowania administracyjnego;

4.   odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

5.   dane osobowe przechowywane będą bezterminowo z wyjątkiem zgromadzonych danych w Centralnej Ewidencji Kierowców dotyczących środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, które podlegają usunięciu jeżeli skazanie uległo zatarciu;

6.   każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;

7.   każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

8.   podanie danych osobowych jest obowiązkowe na mocy Ustawy prawo o ruchu drogowym, Ustawy o kierujących oraz Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia  4 kwietnia  2022r. w sprawie wydawania  karty kwalifikacji kierowcy.

UWAGA: W przypadku korzystania z wniosku umieszczonego na stronie Urzędu należy wydrukować go dwustronnie. Ze względów technicznych (wymagana jest odpowiednia jakość druku) może nastąpić konieczność ponownego wypełnienia złożonego wniosku w urzędzie.  Przepraszamy za ewentualne niedogodności.

GODZINY OBSŁUGI KLIENTÓWAl. J. Piłsudskiego 6: poniedziałek - piątek 8.00-17.00.

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 1 rok temu (poniedziałek, 12 września 2022, godzina 07:25)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Dyrektor Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich
 • Ilość wyświetleń: 1 543
 • Data ostatniej aktualizacji: wtorek, 09 stycznia 2024, godzina 13:25
 • Historia aktualizacji

 • 09 stycznia 2024, godzina 13:25 Aktualizacja dokumentu
  03 stycznia 2024, godzina 09:54 Aktualizacja dokumentu
  12 września 2022, godzina 07:38 Aktualizacja dokumentu
  12 września 2022, godzina 07:38 Aktualizacja dokumentu
  12 września 2022, godzina 07:38 Aktualizacja dokumentu
  12 września 2022, godzina 07:27 Aktualizacja dokumentu
Podobne sprawy