Wpisanie i skreślenie zastawu rejestrowego na pojeździe. OKM - 17.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ:  wniosek do pobrania w Referacie Komunikacji Urzędu Miasta Płocka, Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Dokument tożsamości,

2. Dowód rejestracyjny,
3. Do wniosku o wpis zastawu do dowodu rejestracyjnego należy załączyć:
a) aktualny lub pełny odpis z rejestru zastawów lub
b) zaświadczenie wydane przez centralną informację o zastawach rejestrowych wskazujące, że dany podmiot jako zastawca określonego przedmiotu jest wpisany do rejestru zastawów pod daną pozycją rejestru zastawów.
4. Do wniosku o skreślenie  zastawu w dowodzie rejestracyjnym  należy załączyć:
a) odpis prawomocnego postanowienia  sądu, prowadzącego  rejestr zastawów, o wykreśleniu zastawu rejestrowego na pojeździe z rejestru zastawów lub
b) pisemną informację o wykreśleniu zastawu rejestrowego pod danym numerem pozycji rejestru zastawów wraz z podaniem daty wykreślenia  oraz nazwy sądu, który wydał postanowienie o wykreśleniu tego zastawu

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, organ rejestrujący uprawniony jest do dokonywania kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) przez posiadaczy pojazdów mechanicznych. Właściciel pojazdu jest zobowiązany legitymować się ważnym dokumentem ubezpieczenia w zakresie OC przy każdej czynności związanej z rejestracją (stałą lub czasową) i wyrejestrowaniem pojazdu, a także w związku z dokonywaniem zmian zapisów w treści dowodu rejestracyjnego lub jego wymianą. W przypadku nie okazania ww. dokumentu organ rejestrujący w terminie 14 dni powiadamia pisemnie o powyższym Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

WYSOKOŚĆ OPŁATY:
Opłaty komunikacyjne - patrz Katalog opłat komunikacyjnych – OKM - 03.

 
SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: terminalem na Stanowisku Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6 lub na bankowy rachunek Urzędu Miasta, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku, nr konta: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: Sprawa załatwiana od ręki (w zależności od liczby klientów).

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: wpis, skreślenie lub wydanie nowego dowodu rejestracyjnego.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Referat Komunikacji Urzędu Miasta Płocka, Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6.

SPRAWĘ PROWADZI: Referat Komunikacji

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

PODSTAWA PRAWNA:
1.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie trybu dokonywania w dowodach rejestracyjnych pojazdów mechanicznych adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego,


GODZINY OBSŁUGI KLIENTÓW: Al. J. Piłsudskiego 6: poniedziałek - piątek 8.00-17.00.

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 20 lat temu (czwartek, 26 czerwca 2003, godzina 07:31)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Dyrektor Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich
 • Ilość wyświetleń: 2 701 297
 • Data ostatniej aktualizacji: piątek, 12 stycznia 2024, godzina 12:58
 • Historia aktualizacji

 • 12 stycznia 2024, godzina 12:58 Aktualizacja dokumentu
  03 stycznia 2024, godzina 09:53 Aktualizacja dokumentu
  16 listopada 2022, godzina 08:21 Aktualizacja dokumentu
  16 listopada 2022, godzina 08:21 Aktualizacja dokumentu
  17 października 2022, godzina 08:58 Aktualizacja dokumentu
  29 czerwca 2022, godzina 10:42 Aktualizacja dokumentu
  09 maja 2022, godzina 10:54 Aktualizacja dokumentu
  16 kwietnia 2021, godzina 12:31 Aktualizacja dokumentu
  03 marca 2021, godzina 13:46 Aktualizacja dokumentu
  10 grudnia 2020, godzina 15:52 Aktualizacja dokumentu
  24 kwietnia 2020, godzina 09:46 Aktualizacja danych
  07 stycznia 2019, godzina 09:54 Aktualizacja danych
  04 grudnia 2018, godzina 14:26 Aktualizacja danych
  02 stycznia 2018, godzina 08:04 Aktualizacja danych
  24 sierpnia 2017, godzina 14:59 Aktualizacja danych
  07 lipca 2017, godzina 11:23 Aktualizacja danych
  07 lipca 2017, godzina 09:02 Aktualizacja danych
  28 marca 2017, godzina 12:46 Aktualizacja danych
  15 lutego 2017, godzina 08:37 Aktualizacja danych
  15 lutego 2017, godzina 08:10 Aktualizacja danych
  14 lutego 2017, godzina 15:12 Aktualizacja danych
  06 grudnia 2016, godzina 14:33 Aktualizacja danych
  06 grudnia 2016, godzina 10:42 Aktualizacja danych
  02 grudnia 2016, godzina 14:32 Aktualizacja danych
  04 listopada 2016, godzina 12:19 Aktualizacja danych
  27 października 2016, godzina 12:16 Aktualizacja danych
  26 października 2016, godzina 12:53 Aktualizacja danych
  27 września 2016, godzina 08:17 Aktualizacja danych
  12 stycznia 2016, godzina 10:45 Aktualizacja danych
  30 września 2015, godzina 14:14 Aktualizacja danych
  08 czerwca 2015, godzina 12:54 Aktualizacja danych
  03 września 2014, godzina 12:17 Aktualizacja danych
  03 września 2014, godzina 12:16 Aktualizacja danych
  03 kwietnia 2014, godzina 14:55 Aktualizacja danych
  02 października 2013, godzina 13:51 Aktualizacja danych
  12 września 2011, godzina 09:19 Aktualizacja danych
  28 stycznia 2009, godzina 13:53 Aktualizacja danych
  29 sierpnia 2008, godzina 09:13 Aktualizacja danych
  18 sierpnia 2008, godzina 11:13 Aktualizacja danych
  13 grudnia 2007, godzina 12:48 Aktualizacja danych
  22 października 2007, godzina 13:47 Aktualizacja danych
  19 lutego 2007, godzina 11:09 Aktualizacja danych
  26 stycznia 2007, godzina 10:52 Aktualizacja danych
  25 stycznia 2007, godzina 13:52 Aktualizacja danych
  19 stycznia 2007, godzina 11:31 Aktualizacja danych
  19 stycznia 2007, godzina 11:30 Aktualizacja danych
  19 stycznia 2007, godzina 11:28 Aktualizacja danych
  03 stycznia 2007, godzina 10:01 Aktualizacja danych
  29 grudnia 2006, godzina 08:36 Aktualizacja danych
  27 września 2006, godzina 12:55 Aktualizacja danych
  18 lipca 2006, godzina 09:44 Aktualizacja danych
  05 maja 2006, godzina 11:02 Aktualizacja danych
  04 listopada 2005, godzina 11:48 Aktualizacja danych
  06 lipca 2005, godzina 15:21 Aktualizacja danych
  21 czerwca 2005, godzina 12:09 Aktualizacja danych
  15 czerwca 2005, godzina 12:59 Aktualizacja danych
  26 kwietnia 2005, godzina 13:38 Aktualizacja danych
  01 kwietnia 2004, godzina 10:32 Aktualizacja danych
  01 marca 2004, godzina 07:40 Aktualizacja danych
  09 stycznia 2004, godzina 12:39 Aktualizacja danych
  21 października 2003, godzina 09:06 Aktualizacja
Podobne sprawy