Wymiana karty motorowerowej na prawo jazdy kategorii AM. OKM - 34.

 

Od 19 stycznia 2013 r. przestała obowiązywać karta motorowerowa.
Została zastąpiona prawem jazdy kategorii AM.
Wymagany wiek dla uzyskania prawa jazdy kategorii AM wynosi 14 lat.
Dotychczasową kartę motorowerową należy bezzwłocznie wymienić na prawo jazdy kategorii AM.

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek do pobrania w Referacie Komunikacji Urzędu Miasta Płocka, Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Fotografia

2. Karta motorowerowa

WYSOKOŚĆ OPŁATY: druk prawa jazdy - 100 zł + 0,50 zł opłata ewidencyjna

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: terminalem na Stanowisku Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6 lub na bankowy rachunek Urzędu Miasta, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku, nr konta: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: do 14 dni od złożenia dokumentów w Oddziale Komunikacji

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: prawo jazdy kategorii AM

MIEJSCE ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Referat Komunikacji Urzędu Miasta Płocka, Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6.

SPRAWĘ PROWADZI: Referat Komunikacji

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

INFORMACJE DODATKOWE:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych " RODO") informujemy, że:

 1. Administratorami przetwarzanych danych osobowych są:  Minister Cyfryzacji, 00-060 Warszawa, ul. Królewska 27 i  Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1;
 2. kontakt z inspektorem ochrony danych: iod@mc.pov.pl lub pisemnie na adres administratora i iod@plock.eu;
 3. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przedmiotowego wniosku zgodnie z przepisami Ustawy prawo o ruchu drogowym, Ustawy o kierujących oraz Kodeksu postępowania administracyjnego;
 4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 5. dane osobowe przechowywane będą bezterminowo z wyjątkiem zgromadzonych danych w Centralnej Ewidencji Kierowców dotyczących środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, które podlegają usunięciu jeżeli skazanie uległo zatarciu;
 6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
 7. każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 8. podanie danych osobowych jest obowiązkowe na mocy Ustawy prawo o ruchu drogowym, Ustawy o kierujących oraz Kodeksu postępowania administracyjnego.

PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1212 ze zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. 2016 poz. 231 ze zm.),
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. 2016 poz. 702),
4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. 2013 r. poz. 83).

UWAGA: W przypadku korzystania z wniosku umieszczonego na stronie Urzędu należy wydrukować go dwustronnie.
Ze względów technicznych (wymagana jest odpowiednia jakość druku) może nastąpić konieczność ponownego wypełnienia złożonego wniosku w urzędzie.
Przepraszamy za ewentualne niedogodności.

GODZINY OBSŁUGI KLIENTÓW: Al. J. Piłsudskiego 6: poniedziałek - piątek 8.00-17.00.

 

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 20 lat temu (czwartek, 26 czerwca 2003, godzina 07:31)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Rafał Frankowski
 • Ilość wyświetleń: 2 697 779
 • Data ostatniej aktualizacji: środa, 29 czerwca 2022, godzina 10:50
 • Historia aktualizacji

 • 29 czerwca 2022, godzina 10:50 Aktualizacja dokumentu
  27 maja 2022, godzina 10:17 Aktualizacja dokumentu
  16 kwietnia 2021, godzina 12:35 Aktualizacja dokumentu
  03 marca 2021, godzina 13:54 Aktualizacja dokumentu
  15 grudnia 2020, godzina 08:16 Aktualizacja dokumentu
  07 stycznia 2019, godzina 10:03 Aktualizacja danych
  07 grudnia 2018, godzina 09:34 Aktualizacja danych
  17 września 2018, godzina 11:17 Aktualizacja danych
  25 maja 2018, godzina 12:30 Aktualizacja danych
  24 sierpnia 2017, godzina 16:17 Aktualizacja danych
  07 lipca 2017, godzina 09:23 Aktualizacja danych
  06 lipca 2017, godzina 11:16 Aktualizacja danych
  02 czerwca 2017, godzina 10:07 Aktualizacja danych
  15 lutego 2017, godzina 08:54 Aktualizacja danych
  06 grudnia 2016, godzina 14:38 Aktualizacja danych
  06 grudnia 2016, godzina 11:37 Aktualizacja danych
  05 grudnia 2016, godzina 11:48 Aktualizacja danych
  04 listopada 2016, godzina 12:57 Aktualizacja danych
  27 października 2016, godzina 12:32 Aktualizacja danych
  26 października 2016, godzina 13:17 Aktualizacja danych
  26 października 2016, godzina 13:15 Aktualizacja danych
  25 października 2016, godzina 07:56 Aktualizacja danych
  22 września 2016, godzina 13:56 Aktualizacja danych
  22 września 2016, godzina 13:55 Aktualizacja danych
  22 września 2016, godzina 13:53 Aktualizacja danych
  16 maja 2016, godzina 08:54 Aktualizacja danych
  09 maja 2016, godzina 09:51 Aktualizacja danych
  30 marca 2016, godzina 08:53 Aktualizacja danych
  30 marca 2016, godzina 08:52 Aktualizacja danych
  30 marca 2016, godzina 08:51 Aktualizacja danych
  29 lipca 2015, godzina 13:04 Aktualizacja danych
  14 maja 2015, godzina 10:45 Aktualizacja danych
  02 lutego 2015, godzina 10:15 Aktualizacja danych
  03 września 2014, godzina 13:03 Aktualizacja danych
  01 sierpnia 2014, godzina 12:11 Aktualizacja danych
  03 kwietnia 2014, godzina 15:21 Aktualizacja danych
  21 stycznia 2013, godzina 10:21 Aktualizacja danych
  21 stycznia 2013, godzina 10:09 Aktualizacja danych
  21 stycznia 2013, godzina 10:06 Aktualizacja danych
  21 stycznia 2013, godzina 10:05 Aktualizacja danych
  21 stycznia 2013, godzina 10:01 Aktualizacja danych
  21 stycznia 2013, godzina 09:59 Aktualizacja danych
  21 stycznia 2013, godzina 09:13 Aktualizacja danych
  21 stycznia 2013, godzina 09:04 Aktualizacja danych
  21 stycznia 2013, godzina 09:03 Aktualizacja danych
  21 stycznia 2013, godzina 08:55 Aktualizacja danych
  12 listopada 2012, godzina 11:08 Aktualizacja danych
  22 października 2007, godzina 13:05 Aktualizacja danych
  19 lutego 2007, godzina 11:12 Aktualizacja danych
  03 stycznia 2007, godzina 10:07 Aktualizacja danych
  27 września 2006, godzina 12:58 Aktualizacja danych
  04 listopada 2005, godzina 11:54 Aktualizacja danych
  29 czerwca 2005, godzina 17:11 Aktualizacja danych
  24 czerwca 2005, godzina 14:27 Aktualizacja danych
  09 lipca 2004, godzina 08:36 Aktualizacja danych
  09 lipca 2004, godzina 08:35 Aktualizacja danych
  23 października 2003, godzina 10:53 Aktualizacja
Podobne sprawy