Wydanie nowego dowodu rejestracyjnego, wtórnika dowodu rejestracyjnego, nalepek legalizacyjnych i nalepki kontrolnej.  OKM - 33.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ:  wniosek do pobrania w Referacie Komunikacji Urzędu Miasta Płocka, Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Dokument tożsamości
2. Zaświadczenie z przeprowadzonego badania technicznego (dot. wydania nowego dowodu rejestracyjnego, zmiany konstrukcyjnej pojazdu, wymiany elementów powodujących zmianę stanu faktycznego w zakresie danych zawartych w dotychczasowym dowodzie rejestracyjnym).
3. Karta pojazdu, jeżeli była wydana (dot. wydania nowego dowodu rejestracyjnego)
4. Tablice rejestracyjne wydane wg nowego wzoru (białe) w celu ponownego ich zalegalizowania nalepkami legalizacyjnymi (dot. wtórnika nalepek legalizacyjnych)
5. Dowód rejestracyjny (dot. wydania nalepek  legalizacyjnych, wydania nowego dowodu rejestracyjnego).
6. Stosowne oświadczenie (dotyczy nalepki legalizacyjnej, nalepki kontrolnej).
7. oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie    fałszywych oświadczeń (w przypadku wtórnika dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, karty pojazdu)

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2022 r., poz. 621 ze zm.), organ rejestrujący uprawniony jest do dokonywania kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) przez posiadaczy pojazdów mechanicznych. Właściciel pojazdu jest zobowiązany legitymować się ważnym dokumentem ubezpieczenia w zakresie OC przy każdej czynności związanej z rejestracją (stałą lub czasową) i wyrejestrowaniem pojazdu, a także w związku z dokonywaniem zmian zapisów w treści dowodu rejestracyjnego lub jego wymianą. W przypadku nie okazania ww. dokumentu organ rejestrujący w terminie 14 dni powiadamia pisemnie o powyższym Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

WYSOKOŚĆ OPŁATY:
Opłata komunikacyjna i ewidencyjna: patrz  katalog opłat komunikacyjnych i ewidencyjnych OKM - 03.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: terminalem na Stanowisku Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6 lub na bankowy rachunek Urzędu Miasta, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku, nr konta: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: Sprawa załatwiana od ręki (w zależności od liczby klientów).

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: wydanie nowego dowodu rejestracyjnego, wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego, nalepek legalizacyjnych i nalepki kontrolnej.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Referat Komunikacji Urzędu Miasta Płocka, Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6.

SPRAWĘ PROWADZI: Referat Komunikacji

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

PODSTAWA PRAWNA:

1. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2021r. poz. 450 ze zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2355 ze zm.),
3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r.  w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 100 ze zm.).

GODZINY OBSŁUGI KLIENTÓW: Al. J. Piłsudskiego 6: poniedziałek - piątek 8.00-17.00.
 

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 19 lat temu (czwartek, 26 czerwca 2003, godzina 07:31)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Rafał Frankowski
 • Ilość wyświetleń: 2 705 746
 • Data ostatniej aktualizacji: środa, 29 czerwca 2022, godzina 10:44
 • Historia aktualizacji

 • 29 czerwca 2022, godzina 10:44 Aktualizacja dokumentu
  09 maja 2022, godzina 10:56 Aktualizacja dokumentu
  31 stycznia 2022, godzina 08:27 Aktualizacja dokumentu
  31 stycznia 2022, godzina 08:26 Aktualizacja dokumentu
  31 stycznia 2022, godzina 08:25 Aktualizacja dokumentu
  16 kwietnia 2021, godzina 12:34 Aktualizacja dokumentu
  03 marca 2021, godzina 13:54 Aktualizacja dokumentu
  03 marca 2021, godzina 13:54 Aktualizacja dokumentu
  27 stycznia 2021, godzina 13:29 Aktualizacja dokumentu
  27 stycznia 2021, godzina 13:28 Aktualizacja dokumentu
  15 grudnia 2020, godzina 08:15 Aktualizacja dokumentu
  24 kwietnia 2020, godzina 09:49 Aktualizacja danych
  07 stycznia 2019, godzina 10:02 Aktualizacja danych
  06 grudnia 2018, godzina 16:34 Aktualizacja danych
  29 maja 2018, godzina 12:38 Aktualizacja danych
  02 stycznia 2018, godzina 08:00 Aktualizacja danych
  24 sierpnia 2017, godzina 16:50 Aktualizacja danych
  07 lipca 2017, godzina 09:21 Aktualizacja danych
  28 marca 2017, godzina 12:54 Aktualizacja danych
  15 lutego 2017, godzina 08:52 Aktualizacja danych
  06 grudnia 2016, godzina 14:38 Aktualizacja danych
  06 grudnia 2016, godzina 11:35 Aktualizacja danych
  05 grudnia 2016, godzina 11:43 Aktualizacja danych
  04 listopada 2016, godzina 12:50 Aktualizacja danych
  27 października 2016, godzina 12:31 Aktualizacja danych
  26 października 2016, godzina 13:14 Aktualizacja danych
  25 października 2016, godzina 07:54 Aktualizacja danych
  27 września 2016, godzina 08:20 Aktualizacja danych
  09 czerwca 2015, godzina 13:20 Aktualizacja danych
  03 września 2014, godzina 13:01 Aktualizacja danych
  03 września 2014, godzina 12:59 Aktualizacja danych
  03 września 2014, godzina 12:56 Aktualizacja danych
  03 kwietnia 2014, godzina 15:12 Aktualizacja danych
  09 stycznia 2013, godzina 14:26 Aktualizacja danych
  09 stycznia 2013, godzina 14:25 Aktualizacja danych
  09 stycznia 2013, godzina 14:24 Aktualizacja danych
  08 listopada 2012, godzina 12:13 Aktualizacja danych
  06 czerwca 2012, godzina 14:29 Aktualizacja danych
  06 czerwca 2012, godzina 14:27 Aktualizacja danych
  06 czerwca 2012, godzina 14:27 Aktualizacja danych
  06 czerwca 2012, godzina 14:26 Aktualizacja danych
  06 czerwca 2012, godzina 14:24 Aktualizacja danych
  09 września 2011, godzina 13:41 Aktualizacja danych
  28 stycznia 2009, godzina 13:57 Aktualizacja danych
  29 sierpnia 2008, godzina 09:18 Aktualizacja danych
  18 sierpnia 2008, godzina 11:17 Aktualizacja danych
  13 grudnia 2007, godzina 12:58 Aktualizacja danych
  22 października 2007, godzina 13:57 Aktualizacja danych
  19 stycznia 2007, godzina 11:41 Aktualizacja danych
  03 stycznia 2007, godzina 10:14 Aktualizacja danych
  29 grudnia 2006, godzina 14:31 Aktualizacja danych
  27 września 2006, godzina 13:03 Aktualizacja danych
  20 lipca 2006, godzina 13:16 Aktualizacja danych
  05 maja 2006, godzina 14:46 Aktualizacja danych
  04 listopada 2005, godzina 11:58 Aktualizacja danych
  04 listopada 2005, godzina 11:57 Aktualizacja danych
  06 lipca 2005, godzina 15:25 Aktualizacja danych
  24 czerwca 2005, godzina 12:17 Aktualizacja danych
  24 czerwca 2005, godzina 12:16 Aktualizacja danych
  24 czerwca 2005, godzina 11:03 Aktualizacja danych
  21 czerwca 2005, godzina 12:18 Aktualizacja danych
  15 czerwca 2005, godzina 12:44 Aktualizacja danych
  26 kwietnia 2005, godzina 13:48 Aktualizacja danych
  01 marca 2004, godzina 07:44 Aktualizacja danych
  01 marca 2004, godzina 07:43 Aktualizacja danych
  21 października 2003, godzina 09:11 Aktualizacja
Podobne sprawy