Wydanie zatrzymanego prawa jazdy OKM - 25.

 

 

Osoby, które posiadają zatrzymane bądź cofnięte uprawnienia na okres przekraczający 1 rok lub te, które przekroczyły limit punktów karnych, zobowiązane są do złożenia następujących dokumentów

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek
do pobrania w Referacie Komunikacji Urzędu Miasta Płocka, Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Dowód osobisty (do wglądu)
2. Fotografia (jeżeli trzeba zamówić nowy dokument)
3. Orzeczenie lekarskie od lekarza uprawnionego do badań kierowców oraz orzeczenie psychologiczne.

Na podstawie w/w dokumentów organ wydający prawo jazdy generuje w systemie teleinformatycznym Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) z numerem, który jest konieczny do przystąpienia do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje kierowcy w WORD.

Po zdanym egzaminie państwowym WORD przekazuje drogą elektroniczną informacje do organu wydającego prawo jazdy, który zamawia nowy dokument, bądź wydaje dokument znajdujący się w aktach kierowcy.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: wydanie lub wymiana prawa jazdy.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Referat Komunikacji Urzędu Miasta Płocka, Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6.

WYSOKOŚĆ OPŁATY:

100,00 zł – jeżeli trzeba zamówić nowy dokument.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: terminalem na Stanowisku Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6 lub na bankowy rachunek Urzędu Miasta, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku, nr konta: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

INFORMACJE DODATKOWE:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych " RODO") informujemy, że:

 1. Administratorami przetwarzanych danych osobowych są:  Minister Cyfryzacji, 00-060 Warszawa, ul. Królewska 27 i  Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1;
 2. kontakt z inspektorem ochrony danych: iod@mc.pov.pl lub pisemnie na adres administratora i iod@plock.eu;
 3. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przedmiotowego wniosku zgodnie z przepisami Ustawy prawo o ruchu drogowym, Ustawy o kierujących oraz Kodeksu postępowania administracyjnego;
 4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 5. dane osobowe przechowywane będą bezterminowo z wyjątkiem zgromadzonych danych w Centralnej Ewidencji Kierowców dotyczących środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, które podlegają usunięciu jeżeli skazanie uległo zatarciu;
 6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
 7. każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 8. podanie danych osobowych jest obowiązkowe na mocy Ustawy prawo o ruchu drogowym, Ustawy o kierujących oraz Kodeksu postępowania administracyjnego.

PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
2.Rozporządzenie Ministra Ministra Transportu,budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie  wysokości opłat za wydanie  dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.     
3.Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury i Budownictwa  z dnia  24 lutego  2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.
4.Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury i Budownictwa  z dnia 20 maja 2016r. w sprawie wzorów   dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

Uwaga:W przypadku korzystania z wniosku umieszczonego na stronie Urzędu należy wydrukować go dwustronnie.
Ze względów technicznych (wymagana jest odpowiednia jakość druku) może nastąpić konieczność ponownego wypełnienia złożonego wniosku w urzędzie.
Przepraszamy za ewentualne niedogodności.

GODZINY OBSŁUGI KLIENTÓW: Al. J. Piłsudskiego 6: poniedziałek - piątek 8.00-17.00.

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 9 lat temu (poniedziałek, 25 sierpnia 2014, godzina 13:49)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Dyrektor Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich
 • Ilość wyświetleń: 2 698 638
 • Data ostatniej aktualizacji: poniedziałek, 20 maja 2024, godzina 09:54
 • Historia aktualizacji

 • 20 maja 2024, godzina 09:54 Aktualizacja dokumentu
  09 stycznia 2024, godzina 13:12 Aktualizacja dokumentu
  29 czerwca 2022, godzina 10:48 Aktualizacja dokumentu
  27 maja 2022, godzina 10:16 Aktualizacja dokumentu
  16 kwietnia 2021, godzina 12:33 Aktualizacja dokumentu
  03 marca 2021, godzina 13:52 Aktualizacja dokumentu
  15 grudnia 2020, godzina 08:13 Aktualizacja dokumentu
  07 stycznia 2019, godzina 10:00 Aktualizacja danych
  06 grudnia 2018, godzina 16:25 Aktualizacja danych
  17 września 2018, godzina 11:17 Aktualizacja danych
  25 maja 2018, godzina 12:26 Aktualizacja danych
  24 sierpnia 2017, godzina 15:12 Aktualizacja danych
  07 lipca 2017, godzina 09:17 Aktualizacja danych
  06 lipca 2017, godzina 11:12 Aktualizacja danych
  06 lipca 2017, godzina 11:11 Aktualizacja danych
  06 lipca 2017, godzina 11:10 Aktualizacja danych
  02 czerwca 2017, godzina 10:04 Aktualizacja danych
  15 lutego 2017, godzina 08:48 Aktualizacja danych
  06 grudnia 2016, godzina 14:37 Aktualizacja danych
  06 grudnia 2016, godzina 11:17 Aktualizacja danych
  05 grudnia 2016, godzina 11:35 Aktualizacja danych
  05 grudnia 2016, godzina 11:33 Aktualizacja danych
  04 listopada 2016, godzina 12:40 Aktualizacja danych
  27 października 2016, godzina 12:28 Aktualizacja danych
  26 października 2016, godzina 13:09 Aktualizacja danych
  25 października 2016, godzina 07:46 Aktualizacja danych
  22 września 2016, godzina 14:34 Aktualizacja danych
  16 maja 2016, godzina 08:56 Aktualizacja danych
  09 maja 2016, godzina 09:58 Aktualizacja danych
  30 marca 2016, godzina 09:54 Aktualizacja danych
  30 marca 2016, godzina 09:52 Aktualizacja danych
  30 marca 2016, godzina 09:51 Aktualizacja danych
  30 marca 2016, godzina 09:50 Aktualizacja danych
  30 marca 2016, godzina 09:49 Aktualizacja danych
  30 marca 2016, godzina 09:47 Aktualizacja danych
  12 stycznia 2016, godzina 10:42 Aktualizacja danych
  29 lipca 2015, godzina 13:01 Aktualizacja danych
  14 maja 2015, godzina 10:46 Aktualizacja danych
  02 lutego 2015, godzina 10:12 Aktualizacja danych
  03 września 2014, godzina 12:34 Aktualizacja danych
  03 września 2014, godzina 12:30 Aktualizacja danych
  26 sierpnia 2014, godzina 07:59 Aktualizacja danych
  26 sierpnia 2014, godzina 07:58 Aktualizacja danych
Podobne sprawy