Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu.  OKM - 02.
 

 

 

Z dniem 1 stycznia 2005 r. na wniosek właściciela pojazdu można dokonać czasowego wycofania z ruchu:
1. Samochodu ciężarowego i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej  od 3,5 tony,
2. Ciągnika samochodowego,
3. Pojazdu specjalnego,
4. Autobusu.
Czasowego wycofania z ruchu można dokonać na okres od 2 do 24 miesięcy. Okres ten może być być przedłużony, jednak łączny okres wycofania pojazdu z ruchu nie może przekaraczać 48 miesięcy, licząc od dnia wydania decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu.

NIEZBĘDNY FORMULARZ:  wniosek do pobrania w Referacie Komunikacji Urzędu Miasta Płocka, Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Dowód rejestracyjny,
2. Karta pojazdu, jeżeli była wydana,
3. Tablice rejestracyjne.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2214 ze zm.), organ rejestrujący uprawniony jest do dokonywania kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) przez posiadaczy pojazdów mechanicznych. Właściciel pojazdu jest zobowiązany legitymować się ważnym dokumentem ubezpieczenia w zakresie OC przy każdej czynności związanej z rejestracją (stałą lub czasową), wycofaniem i wyrejestrowaniem pojazdu, a także w związku z dokonywaniem zmian zapisów w treści dowodu rejestracyjnego lub jego wymianą.
W przypadku nie okazania ww. dokumentu organ rejestrujący w terminie 14 dni powiadamia pisemnie o powyższym Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Uwaga: W przypadku załatwiania spraw za pośrednictwem pełnomocnika - druk pełnomocnictwa do pobrania: Rejestracja pojazdów

WYSOKOŚĆ OPŁATY:
za decyzję:

1. Na okres 2 miesięcy wynosi 80 zł
2. W przypadku wycofania pojazdu na okres dłuższy niż 2 miesiące ale nie dłuższy niż okres dopuszczalnego czasowego wycofania pojazdu z ruchu, o którym mowa w art. 78a ust.4 ustawy, opłatę pobiera się  za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania pojazdu z ruchu o:

 - 4 zł - od 3 do 12 miesiąca

 - 2 zł - od 13 do 24 miesiąca

 - 0,25 zł - od 25 do 48 miesiąca

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: w kasie Urzędu Miasta Płocka, wejście od ul. Zduńskiej 3, terminalem na Stanowisku Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6 lub na bankowy rachunek Urzędu Miasta, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku, nr konta: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 30 dni od dnia złożenia wniosku.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: decyzja administracyjna.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Referat Komunikacji Urzędu Miasta Płocka, Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6.

SPRAWĘ PROWADZI: Referat Komunikacji

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

PODSTAWA PRAWNA: Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 110 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu (Dz.U Nr 285, poz. 2856 ze zm.).

GODZINY OBSŁUGI KLIENTÓW: Al. J. Piłsudskiego 6: poniedziałek - piątek 8.00-17.00.

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 16 lat temu (środa, 15 czerwca 2005, godzina 14:36)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Rafał Frankowski
 • Ilość wyświetleń: 2 696 862
 • Data ostatniej aktualizacji: piątek, 16 kwietnia 2021, godzina 12:27
 • Historia aktualizacji

 • 16 kwietnia 2021, godzina 12:27 Aktualizacja dokumentu
  03 marca 2021, godzina 13:42 Aktualizacja dokumentu
  10 grudnia 2020, godzina 15:45 Aktualizacja dokumentu
  24 kwietnia 2020, godzina 09:37 Aktualizacja danych
  07 stycznia 2019, godzina 09:47 Aktualizacja danych
  04 grudnia 2018, godzina 13:18 Aktualizacja danych
  24 sierpnia 2017, godzina 14:26 Aktualizacja danych
  06 lipca 2017, godzina 11:32 Aktualizacja danych
  05 lipca 2017, godzina 10:22 Aktualizacja danych
  05 lipca 2017, godzina 10:00 Aktualizacja danych
  18 kwietnia 2017, godzina 07:29 Aktualizacja danych
  28 marca 2017, godzina 12:41 Aktualizacja danych
  28 marca 2017, godzina 12:18 Aktualizacja danych
  14 lutego 2017, godzina 14:24 Aktualizacja danych
  09 stycznia 2017, godzina 08:23 Aktualizacja danych
  06 grudnia 2016, godzina 14:27 Aktualizacja danych
  06 grudnia 2016, godzina 10:28 Aktualizacja danych
  06 grudnia 2016, godzina 10:28 Aktualizacja danych
  02 grudnia 2016, godzina 13:52 Aktualizacja danych
  02 grudnia 2016, godzina 12:48 Aktualizacja danych
  04 listopada 2016, godzina 11:10 Aktualizacja danych
  27 października 2016, godzina 11:56 Aktualizacja danych
  26 października 2016, godzina 11:40 Aktualizacja danych
  21 października 2016, godzina 12:59 Aktualizacja danych
  21 października 2016, godzina 12:58 Aktualizacja danych
  30 września 2015, godzina 13:29 Aktualizacja danych
  03 września 2014, godzina 13:37 Aktualizacja danych
  03 września 2014, godzina 13:35 Aktualizacja danych
  03 września 2014, godzina 13:33 Aktualizacja danych
  03 września 2014, godzina 11:47 Aktualizacja danych
  03 września 2014, godzina 11:45 Aktualizacja danych
  03 kwietnia 2014, godzina 14:25 Aktualizacja danych
  03 kwietnia 2014, godzina 14:23 Aktualizacja danych
  02 października 2013, godzina 13:47 Aktualizacja danych
  09 stycznia 2013, godzina 11:37 Aktualizacja danych
  12 września 2011, godzina 09:17 Aktualizacja danych
  07 kwietnia 2011, godzina 11:57 Aktualizacja danych
  27 maja 2010, godzina 12:49 Aktualizacja danych
  28 stycznia 2010, godzina 11:52 Aktualizacja danych
  28 stycznia 2009, godzina 13:32 Aktualizacja danych
  29 sierpnia 2008, godzina 09:07 Aktualizacja danych
  18 sierpnia 2008, godzina 11:04 Aktualizacja danych
  22 października 2007, godzina 14:38 Aktualizacja danych
  19 stycznia 2007, godzina 10:59 Aktualizacja danych
  03 stycznia 2007, godzina 09:46 Aktualizacja danych
  29 grudnia 2006, godzina 08:32 Aktualizacja danych
  29 grudnia 2006, godzina 08:31 Aktualizacja danych
  29 grudnia 2006, godzina 08:29 Aktualizacja danych
  29 grudnia 2006, godzina 08:27 Aktualizacja danych
  27 września 2006, godzina 12:36 Aktualizacja danych
  18 lipca 2006, godzina 09:24 Aktualizacja danych
  26 stycznia 2006, godzina 10:03 Aktualizacja danych
  04 listopada 2005, godzina 11:32 Aktualizacja danych
  06 lipca 2005, godzina 15:11 Aktualizacja danych
  24 czerwca 2005, godzina 10:43 Aktualizacja danych
  21 czerwca 2005, godzina 12:52 Aktualizacja danych
  21 czerwca 2005, godzina 12:00 Aktualizacja danych
  21 czerwca 2005, godzina 09:47 Aktualizacja danych
Podobne sprawy