Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców.  OKM - 15.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ:

WYMAGANE DOKUMENTY: wniosek oraz oświadczenie złożone przez przedsiębiorcę.

WYSOKOŚĆ OPŁATY: 500 zł

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: terminalem na Stanowisku Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6 lub na bankowy rachunek Urzędu Miasta, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku, nr konta: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

Zapłać online

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 7 dni od daty złożenia wniosku.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: zaświadczenie potwierdzające wpis do rejestru.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW:Referat Komunikacji, Stanowisko nr 4 na Sali Obsługi Klienta lub pokój 109, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 6.

SPRAWĘ PROWADZI: Referat Komunikacji

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

INFORMACJE DODATKOWE:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych " RODO") informujemy, że:

 1. Administratorami przetwarzanych danych osobowych są:  Minister Cyfryzacji, 00-060 Warszawa, ul. Królewska 27 i  Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1;
 2. kontakt z inspektorem ochrony danych: iod@mc.pov.pl lub pisemnie na adres administratora i iod@plock.eu;
 3. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przedmiotowego wniosku zgodnie z przepismi Ustawy prawo o ruchu drogowym, Ustawy o kierujących oraz Kodeksu postępowania administracyjnego;
 4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 5. dane osobowe przechowywane będą bezterminowo z wyjątkiem zgromadzonych danych w Centralnej Ewidencji Kierowców dotyczących środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, które podlegają usunięciu jeżeli skazanie uległo zatarciu;
 6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
 7. każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 8. podanie danych osobowych jest obowiązkowe na mocy Ustawy prawo o ruchu drogowym, Ustawy o kierujących oraz Kodeksu postępowania administracyjnego.

PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1268 ze zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów i pieczęci związanych z utworzeniem i działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców (Dz. U. 2019 r. poz. 596),
3. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 poz. 1292 ze zm.).

 

GODZINY OBSŁUGI KLIENTÓW w budynku przy Al. J. Piłsudskiego 6: poniedziałek - piątek 8.00-17.00.

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 18 lat temu (środa, 15 czerwca 2005, godzina 14:40)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Dyrektor Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich
 • Ilość wyświetleń: 2 698 115
 • Data ostatniej aktualizacji: środa, 03 stycznia 2024, godzina 09:53
 • Historia aktualizacji

 • 03 stycznia 2024, godzina 09:53 Aktualizacja dokumentu
  29 czerwca 2022, godzina 10:41 Aktualizacja dokumentu
  16 kwietnia 2021, godzina 12:31 Aktualizacja dokumentu
  03 marca 2021, godzina 13:45 Aktualizacja dokumentu
  14 września 2020, godzina 08:39 Aktualizacja danych
  12 września 2020, godzina 18:21 Aktualizacja danych
  07 stycznia 2019, godzina 09:53 Aktualizacja danych
  04 grudnia 2018, godzina 14:06 Aktualizacja danych
  17 września 2018, godzina 11:19 Aktualizacja danych
  17 września 2018, godzina 11:13 Aktualizacja danych
  25 maja 2018, godzina 12:20 Aktualizacja danych
  27 kwietnia 2018, godzina 15:11 Aktualizacja danych
  14 grudnia 2017, godzina 10:35 Aktualizacja danych
  24 sierpnia 2017, godzina 14:57 Aktualizacja danych
  07 lipca 2017, godzina 08:50 Aktualizacja danych
  06 lipca 2017, godzina 11:18 Aktualizacja danych
  02 czerwca 2017, godzina 09:57 Aktualizacja danych
  16 lutego 2017, godzina 14:14 Aktualizacja danych
  16 lutego 2017, godzina 14:13 Aktualizacja danych
  14 lutego 2017, godzina 15:11 Aktualizacja danych
  06 grudnia 2016, godzina 10:40 Aktualizacja danych
  06 grudnia 2016, godzina 10:38 Aktualizacja danych
  06 grudnia 2016, godzina 09:52 Aktualizacja danych
  04 listopada 2016, godzina 12:15 Aktualizacja danych
  27 października 2016, godzina 12:14 Aktualizacja danych
  26 października 2016, godzina 12:02 Aktualizacja danych
  22 września 2016, godzina 12:39 Aktualizacja danych
  22 września 2016, godzina 12:37 Aktualizacja danych
  16 maja 2016, godzina 08:45 Aktualizacja danych
  09 maja 2016, godzina 09:41 Aktualizacja danych
  30 marca 2016, godzina 08:08 Aktualizacja danych
  30 marca 2016, godzina 08:07 Aktualizacja danych
  30 marca 2016, godzina 08:07 Aktualizacja danych
  30 marca 2016, godzina 08:06 Aktualizacja danych
  30 marca 2016, godzina 08:02 Aktualizacja danych
  30 marca 2016, godzina 07:59 Aktualizacja danych
  17 marca 2016, godzina 10:48 Aktualizacja danych
  12 stycznia 2016, godzina 10:44 Aktualizacja danych
  30 września 2015, godzina 14:08 Aktualizacja danych
  29 lipca 2015, godzina 12:54 Aktualizacja danych
  14 maja 2015, godzina 10:35 Aktualizacja danych
  14 maja 2015, godzina 10:33 Aktualizacja danych
  02 lutego 2015, godzina 10:06 Aktualizacja danych
  03 września 2014, godzina 12:13 Aktualizacja danych
  03 września 2014, godzina 12:13 Aktualizacja danych
  01 sierpnia 2014, godzina 12:26 Aktualizacja danych
  03 kwietnia 2014, godzina 14:51 Aktualizacja danych
  21 stycznia 2013, godzina 11:08 Aktualizacja danych
  21 stycznia 2013, godzina 11:07 Aktualizacja danych
  21 stycznia 2013, godzina 11:05 Aktualizacja danych
  21 stycznia 2013, godzina 11:03 Aktualizacja danych
  21 stycznia 2013, godzina 11:02 Aktualizacja danych
  21 stycznia 2013, godzina 10:59 Aktualizacja danych
  21 stycznia 2013, godzina 10:57 Aktualizacja danych
  12 listopada 2012, godzina 11:12 Aktualizacja danych
  09 września 2011, godzina 13:08 Aktualizacja danych
  28 stycznia 2009, godzina 13:51 Aktualizacja danych
  29 sierpnia 2008, godzina 09:12 Aktualizacja danych
  18 sierpnia 2008, godzina 11:12 Aktualizacja danych
  23 października 2007, godzina 14:27 Aktualizacja danych
  23 października 2007, godzina 09:23 Aktualizacja danych
  22 października 2007, godzina 12:53 Aktualizacja danych
  22 października 2007, godzina 12:46 Aktualizacja danych
  22 października 2007, godzina 12:32 Aktualizacja danych
  19 lutego 2007, godzina 11:08 Aktualizacja danych
  19 stycznia 2007, godzina 11:26 Aktualizacja danych
  19 stycznia 2007, godzina 11:24 Aktualizacja danych
  03 stycznia 2007, godzina 10:00 Aktualizacja danych
  29 grudnia 2006, godzina 08:07 Aktualizacja danych
  27 września 2006, godzina 12:54 Aktualizacja danych
  04 listopada 2005, godzina 11:44 Aktualizacja danych
  06 lipca 2005, godzina 15:20 Aktualizacja danych
  24 czerwca 2005, godzina 11:19 Aktualizacja danych
  21 czerwca 2005, godzina 12:07 Aktualizacja danych
  21 czerwca 2005, godzina 09:51 Aktualizacja danych
Podobne sprawy