Wydawanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych. OKM - 29.

 

 

Niezbędny formularz: wniosek o wydanie uprawnienia diagnosty do pobrania w  Referacie Komunikacji, Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6.

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów.

2. Załączniki:
- dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i udokumentowane wymagane lata praktyki w stacji obsługi pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku naprawy lub obsługi pojazdów ,
- zaświadczenia o ukończeniu szkolenia
- zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu kwalifikacyjnego z wynikiem pozytywnym przed komisją Transportowego Dozoru Technicznego,
- w przypadku zmiany w posiadanym uprawnieniu załącza się uprawnienie diagnosty

Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym :

Starosta wydaje uprawnienie do wykonywania badań technicznych, jeżeli osoba ubiegająca się o jego wydanie posiada wymagane wykształcenie techniczne i praktykę, odbyła wymagane szkolenie oraz zdała egzamin kwalifikacyjny.

2a.  Egzamin, o którym mowa w ust. 2, przeprowadza za opłatą komisja powołana przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego.

2b.  Przez wymagane wykształcenie techniczne i praktykę, o których mowa w ust. 2, rozumie się:

1. wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej i udokumentowane 6 miesięcy praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów albo

2. średnie wykształcenie techniczne o specjalności samochodowej i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo

3. wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo

4. średnie wykształcenie techniczne o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane 2 lata praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów.

2c. Z obowiązku odbycia szkolenia, o którym mowa w ust. 2, jest zwolniona osoba ubiegająca się o wydanie uprawnienia do wykonywania badań technicznych, która ukończyła studia wyższe na kierunku studiów w obszarze nauk technicznych obejmującym wiedzę i umiejętności w zakresie diagnostyki samochodowej.

2d. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 2c, następuje na podstawie dołączonych do wniosku dokumentów poświadczających ukończenie studiów wyższych.

2e. Do okresu praktyki, o którym mowa w ust. 2b pkt 1 i 3, wlicza się praktykę objętą programem kształcenia na studiach, pod warunkiem że praktyka jest odbywana na podstawie umowy zawartej między uczelnią a stacją kontroli pojazdów lub podmiotem, o którym mowa w art. 86 ust. 1.

WYSOKOŚĆ OPŁATY: Opłata skarbowa za wydanie uprawnienia diagnosty - 48 zł

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: terminalem na Stanowisku Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6 lub na bankowy rachunek Urzędu Miasta, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku, nr konta: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

Opłata skarbowa za wydanie uprawnienia diagnosty - Zapłać online

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 30 dni od daty złożenia wniosku

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW:  Referat Komunikacji, Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6.

SPRAWĘ PROWADZI: Referat Komunikacji

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

PODSTAWA PRAWNA:
1. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 450 ze zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1921),
3. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1923 ze zm.).

GODZINY OBSŁUGI KLIENTÓW w budynku przy Al. J. Piłsudskiego 6: poniedziałek - piątek 8.00-17.00.

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 15 lat temu (wtorek, 27 stycznia 2009, godzina 09:58)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Rafał Frankowski
 • Ilość wyświetleń: 2 701 142
 • Data ostatniej aktualizacji: środa, 29 czerwca 2022, godzina 10:49
 • Historia aktualizacji

 • 29 czerwca 2022, godzina 10:49 Aktualizacja dokumentu
  09 maja 2022, godzina 13:56 Aktualizacja dokumentu
  09 maja 2022, godzina 11:35 Aktualizacja dokumentu
  16 kwietnia 2021, godzina 12:34 Aktualizacja dokumentu
  03 marca 2021, godzina 13:53 Aktualizacja dokumentu
  21 lutego 2020, godzina 11:58 Aktualizacja danych
  07 stycznia 2019, godzina 12:52 Aktualizacja danych
  07 stycznia 2019, godzina 12:38 Aktualizacja danych
  07 stycznia 2019, godzina 10:01 Aktualizacja danych
  06 grudnia 2018, godzina 16:31 Aktualizacja danych
  14 grudnia 2017, godzina 10:40 Aktualizacja danych
  28 sierpnia 2017, godzina 12:12 Aktualizacja danych
  24 sierpnia 2017, godzina 15:56 Aktualizacja danych
  07 lipca 2017, godzina 10:19 Aktualizacja danych
  07 lipca 2017, godzina 09:20 Aktualizacja danych
  06 lipca 2017, godzina 11:57 Aktualizacja danych
  05 lipca 2017, godzina 10:39 Aktualizacja danych
  02 czerwca 2017, godzina 10:06 Aktualizacja danych
  28 marca 2017, godzina 12:52 Aktualizacja danych
  15 lutego 2017, godzina 08:51 Aktualizacja danych
  06 grudnia 2016, godzina 11:31 Aktualizacja danych
  06 grudnia 2016, godzina 11:22 Aktualizacja danych
  05 grudnia 2016, godzina 11:40 Aktualizacja danych
  01 grudnia 2016, godzina 13:02 Aktualizacja danych
  04 listopada 2016, godzina 12:46 Aktualizacja danych
  27 października 2016, godzina 12:30 Aktualizacja danych
  26 października 2016, godzina 13:13 Aktualizacja danych
  25 października 2016, godzina 07:51 Aktualizacja danych
  29 września 2016, godzina 09:43 Aktualizacja danych
  27 września 2016, godzina 08:47 Aktualizacja danych
  08 czerwca 2015, godzina 12:51 Aktualizacja danych
  02 lutego 2015, godzina 12:08 Aktualizacja danych
  02 lutego 2015, godzina 12:07 Aktualizacja danych
  20 października 2014, godzina 11:44 Aktualizacja danych
  20 października 2014, godzina 11:41 Aktualizacja danych
  20 października 2014, godzina 11:40 Aktualizacja danych
  20 października 2014, godzina 11:38 Aktualizacja danych
  20 października 2014, godzina 11:35 Aktualizacja danych
  03 września 2014, godzina 12:41 Aktualizacja danych
  03 września 2014, godzina 12:41 Aktualizacja danych
  03 września 2014, godzina 12:40 Aktualizacja danych
  03 kwietnia 2014, godzina 15:07 Aktualizacja danych
  16 maja 2013, godzina 10:28 Aktualizacja danych
  08 listopada 2012, godzina 11:24 Aktualizacja danych
  08 listopada 2012, godzina 11:21 Aktualizacja danych
  09 września 2011, godzina 13:07 Aktualizacja danych
  30 września 2009, godzina 12:07 Aktualizacja danych
  30 września 2009, godzina 12:05 Aktualizacja danych
  30 września 2009, godzina 12:05 Aktualizacja danych
  27 stycznia 2009, godzina 12:35 Aktualizacja danych
  27 stycznia 2009, godzina 12:34 Aktualizacja danych
Podobne sprawy