Wyrejestrowanie pojazdu po złomowaniu. OKM - 09.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek do pobrania w Referacie Komunikacji Urzędu Miasta Płocka, Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Dokument tożsamości

2. Zaświadczenie o demontażu pojazdu lub przyjęciu niekompletnego pojazdu wystawione przez przedsiębiorcę  prowadzącego stację demontażu lub prowadzącego punkt zbierania pojazdów albo równoważny dokument wydany w innym państwie 
3. Dowód rejestracyjny
4. Tablice rejestracyjne.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, organ rejestrujący uprawniony jest do dokonywania kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) przez posiadaczy pojazdów mechanicznych. Właściciel pojazdu jest zobowiązany legitymować się ważnym dokumentem ubezpieczenia w zakresie OC przy każdej czynności związanej z rejestracją (stałą lub czasową) i wyrejestrowaniem pojazdu, a także w związku z dokonywaniem zmian zapisów w treści dowodu rejestracyjnego lub jego wymianą.
W przypadku nie okazania ww. dokumentu organ rejestrujący w terminie 14 dni powiadamia pisemnie o powyższym Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Uwaga: W przypadku załatwiania spraw za pośrednictwem pełnomocnika - druk pełnomocnictwa do pobrania: Rejestracja pojazdów

WYSOKOŚĆ OPŁATY:
Opłata skarbowa:  za decyzję - 10 zł

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: terminalem na Stanowisku Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6 lub na bankowy rachunek Urzędu Miasta, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku, nr konta: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:  w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: decyzja administracyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Referat Komunikacji Urzędu Miasta Płocka, Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6.

SPRAWĘ PROWADZI: Referat Komunikacji
 
INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

PODSTAWA PRAWNA:
1. ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym,
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów.
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

GODZINY OBSŁUGI KLIENTÓW: Al. J. Piłsudskiego 6: poniedziałek - piątek 8.00-17.00.

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 21 lat temu (czwartek, 26 czerwca 2003, godzina 07:31)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Dyrektor Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich
 • Ilość wyświetleń: 2 712 938
 • Data ostatniej aktualizacji: poniedziałek, 20 maja 2024, godzina 09:58
 • Historia aktualizacji

 • 20 maja 2024, godzina 09:58 Aktualizacja dokumentu
  03 stycznia 2024, godzina 09:56 Aktualizacja dokumentu
  17 października 2022, godzina 09:02 Aktualizacja dokumentu
  29 czerwca 2022, godzina 10:51 Aktualizacja dokumentu
  09 maja 2022, godzina 11:00 Aktualizacja dokumentu
  31 stycznia 2022, godzina 16:13 Aktualizacja dokumentu
  31 stycznia 2022, godzina 08:28 Aktualizacja dokumentu
  18 października 2021, godzina 15:13 Aktualizacja dokumentu
  18 października 2021, godzina 15:13 Aktualizacja dokumentu
  16 kwietnia 2021, godzina 12:36 Aktualizacja dokumentu
  03 marca 2021, godzina 13:55 Aktualizacja dokumentu
  15 grudnia 2020, godzina 08:18 Aktualizacja dokumentu
  24 kwietnia 2020, godzina 09:50 Aktualizacja danych
  20 lutego 2020, godzina 09:55 Aktualizacja danych
  07 stycznia 2019, godzina 10:05 Aktualizacja danych
  07 grudnia 2018, godzina 09:39 Aktualizacja danych
  02 stycznia 2018, godzina 08:01 Aktualizacja danych
  24 sierpnia 2017, godzina 16:21 Aktualizacja danych
  07 lipca 2017, godzina 09:24 Aktualizacja danych
  06 lipca 2017, godzina 11:42 Aktualizacja danych
  05 lipca 2017, godzina 10:29 Aktualizacja danych
  18 kwietnia 2017, godzina 07:33 Aktualizacja danych
  28 marca 2017, godzina 13:00 Aktualizacja danych
  15 lutego 2017, godzina 08:58 Aktualizacja danych
  06 grudnia 2016, godzina 14:39 Aktualizacja danych
  06 grudnia 2016, godzina 11:43 Aktualizacja danych
  05 grudnia 2016, godzina 11:58 Aktualizacja danych
  05 grudnia 2016, godzina 11:56 Aktualizacja danych
  01 grudnia 2016, godzina 14:00 Aktualizacja danych
  04 listopada 2016, godzina 13:52 Aktualizacja danych
  04 listopada 2016, godzina 13:52 Aktualizacja danych
  27 października 2016, godzina 12:35 Aktualizacja danych
  26 października 2016, godzina 13:22 Aktualizacja danych
  25 października 2016, godzina 07:58 Aktualizacja danych
  27 września 2016, godzina 08:23 Aktualizacja danych
  09 czerwca 2015, godzina 13:28 Aktualizacja danych
  03 września 2014, godzina 13:07 Aktualizacja danych
  03 kwietnia 2014, godzina 15:26 Aktualizacja danych
  15 kwietnia 2013, godzina 08:52 Aktualizacja danych
  08 listopada 2012, godzina 11:29 Aktualizacja danych
  09 września 2011, godzina 13:45 Aktualizacja danych
  07 kwietnia 2011, godzina 12:09 Aktualizacja danych
  28 stycznia 2010, godzina 11:57 Aktualizacja danych
  28 stycznia 2009, godzina 14:00 Aktualizacja danych
  29 sierpnia 2008, godzina 09:19 Aktualizacja danych
  18 sierpnia 2008, godzina 11:17 Aktualizacja danych
  13 grudnia 2007, godzina 13:00 Aktualizacja danych
  22 października 2007, godzina 14:05 Aktualizacja danych
  19 stycznia 2007, godzina 11:45 Aktualizacja danych
  03 stycznia 2007, godzina 10:17 Aktualizacja danych
  29 grudnia 2006, godzina 08:23 Aktualizacja danych
  27 września 2006, godzina 13:04 Aktualizacja danych
  18 lipca 2006, godzina 09:47 Aktualizacja danych
  26 stycznia 2006, godzina 10:21 Aktualizacja danych
  04 listopada 2005, godzina 12:00 Aktualizacja danych
  06 lipca 2005, godzina 15:27 Aktualizacja danych
  24 czerwca 2005, godzina 11:05 Aktualizacja danych
  21 czerwca 2005, godzina 12:21 Aktualizacja danych
  15 czerwca 2005, godzina 11:29 Aktualizacja danych
  26 kwietnia 2005, godzina 14:03 Aktualizacja danych
  01 marca 2004, godzina 07:47 Aktualizacja danych
  09 stycznia 2004, godzina 12:43 Aktualizacja danych
  21 października 2003, godzina 09:13 Aktualizacja
Podobne sprawy