Zgłoszenie zbycia pojazdu. OKM - 41.


OBOWIĄZEK ZAWIADOMIENIA O ZBYCIU POJAZDU

Zgodnie z art. 78 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym - właściciel pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o zbyciu pojazdu.
Zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, właściciel pojazdu dokonuje u starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) lub czasowego zamieszkania, a jeżeli właścicielem jest przedsiębiorstwo wielozakładowe lub inny podmiot, w skład którego wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne - u starosty właściwego ze względu na miejsce rejestracji pojazdu.
W przypadku współwłasności pojazdu dla skuteczności zawiadomienia o zbyciu pojazdu wystarczającym jest zawiadomienie przez jednego ze współwłaścicieli pojazdu.

Natomiast zgodnie z art. 140mb pkt 6 w/w ustawy: kto będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisowi art. 78 ust. 2 pkt 1 nie zawiadamia starosty o zbyciu pojazdu w terminie, podlega karze pieniężnej w wysokości 250 zł.

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ:  zawiadomienie  do pobrania w Referacie Komunikacji Urzędu Miasta Płocka, Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6.

Uwaga: Jest dostępna elektroniczna wersja usługi


WYMAGANE DOKUMENTY:

1. dokument, na podstawie którego nastąpiło zbycie pojazdu, w przypadku złożenia zawiadomienia przez właściciela osobiście w organie rejestrującym,
2. kopia dokumentu, na podstawie którego nastąpiło zbycie pojazdu, w przypadku przesłania zawiadomienia za pośrednictwem operatora pocztowego.

WYSOKOŚĆ OPŁATY: brak

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:  Sprawa załatwiana od ręki (w zależności od liczby klientów).

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: potwierdzenie zgłoszenia zbycia pojazdu na dokumencie, na podstawie którego nastąpiło zbycie pojazdu.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Referat Komunikacji Urzędu Miasta Płocka, Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6.

SPRAWĘ PROWADZI: Referat Komunikacji
 
INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

PODSTAWA PRAWNA:
1. art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym.
2. § 15 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów.

GODZINY OBSŁUGI KLIENTÓW: Al. J. Piłsudskiego 6: poniedziałek - piątek 8.00-17.00.

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 20 lat temu (czwartek, 26 czerwca 2003, godzina 07:31)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Dyrektor Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich
 • Ilość wyświetleń: 2 754 666
 • Data ostatniej aktualizacji: wtorek, 02 stycznia 2024, godzina 14:29
 • Historia aktualizacji

 • 02 stycznia 2024, godzina 14:29 Aktualizacja dokumentu
  02 stycznia 2024, godzina 14:28 Aktualizacja dokumentu
  02 stycznia 2024, godzina 14:27 Aktualizacja dokumentu
  02 stycznia 2024, godzina 14:12 Aktualizacja dokumentu
  02 stycznia 2024, godzina 14:11 Aktualizacja dokumentu
  02 stycznia 2024, godzina 14:11 Aktualizacja dokumentu
  02 stycznia 2024, godzina 12:54 Aktualizacja dokumentu
  02 stycznia 2024, godzina 12:54 Aktualizacja dokumentu
  29 czerwca 2023, godzina 10:58 Aktualizacja dokumentu
  19 września 2022, godzina 15:16 Aktualizacja dokumentu
  19 września 2022, godzina 15:15 Aktualizacja dokumentu
  19 września 2022, godzina 15:15 Aktualizacja dokumentu
  19 września 2022, godzina 15:13 Aktualizacja dokumentu
  19 września 2022, godzina 15:12 Aktualizacja dokumentu
  26 maja 2022, godzina 07:33 Aktualizacja dokumentu
  26 maja 2022, godzina 07:31 Aktualizacja dokumentu
  26 maja 2022, godzina 07:30 Aktualizacja dokumentu
  17 lutego 2022, godzina 16:20 Aktualizacja dokumentu
  27 września 2021, godzina 11:24 Aktualizacja dokumentu
  16 września 2021, godzina 14:57 Aktualizacja dokumentu
  02 lipca 2021, godzina 11:58 Aktualizacja dokumentu
  31 marca 2021, godzina 14:03 Aktualizacja dokumentu
  15 grudnia 2020, godzina 08:21 Aktualizacja dokumentu
  24 kwietnia 2020, godzina 09:52 Aktualizacja danych
  07 stycznia 2019, godzina 10:06 Aktualizacja danych
  07 grudnia 2018, godzina 09:44 Aktualizacja danych
  18 września 2018, godzina 13:18 Aktualizacja danych
  09 maja 2018, godzina 08:58 Aktualizacja danych
  09 maja 2018, godzina 08:57 Aktualizacja danych
  09 maja 2018, godzina 08:48 Aktualizacja danych
  02 stycznia 2018, godzina 08:02 Aktualizacja danych
  24 sierpnia 2017, godzina 16:12 Aktualizacja danych
  07 lipca 2017, godzina 09:40 Aktualizacja danych
  06 lipca 2017, godzina 11:57 Aktualizacja danych
  05 lipca 2017, godzina 10:45 Aktualizacja danych
  05 lipca 2017, godzina 10:40 Aktualizacja danych
  30 maja 2017, godzina 07:55 Aktualizacja danych
  30 maja 2017, godzina 07:53 Aktualizacja danych
  18 kwietnia 2017, godzina 07:34 Aktualizacja danych
  28 marca 2017, godzina 13:18 Aktualizacja danych
  15 lutego 2017, godzina 09:01 Aktualizacja danych
  06 grudnia 2016, godzina 14:40 Aktualizacja danych
  06 grudnia 2016, godzina 11:58 Aktualizacja danych
  05 grudnia 2016, godzina 12:20 Aktualizacja danych
  04 listopada 2016, godzina 14:24 Aktualizacja danych
  27 października 2016, godzina 12:38 Aktualizacja danych
  26 października 2016, godzina 14:25 Aktualizacja danych
  25 października 2016, godzina 08:04 Aktualizacja danych
  27 września 2016, godzina 08:34 Aktualizacja danych
  08 czerwca 2015, godzina 12:49 Aktualizacja danych
  03 września 2014, godzina 13:20 Aktualizacja danych
  03 kwietnia 2014, godzina 15:36 Aktualizacja danych
  08 listopada 2012, godzina 11:27 Aktualizacja danych
  09 września 2011, godzina 13:37 Aktualizacja danych
  29 sierpnia 2008, godzina 09:21 Aktualizacja danych
  18 sierpnia 2008, godzina 11:23 Aktualizacja danych
  13 grudnia 2007, godzina 13:11 Aktualizacja danych
  22 października 2007, godzina 13:40 Aktualizacja danych
  19 stycznia 2007, godzina 11:53 Aktualizacja danych
  03 stycznia 2007, godzina 10:20 Aktualizacja danych
  27 września 2006, godzina 13:07 Aktualizacja danych
  18 lipca 2006, godzina 10:05 Aktualizacja danych
  18 lipca 2006, godzina 09:50 Aktualizacja danych
  04 listopada 2005, godzina 12:16 Aktualizacja danych
  21 czerwca 2005, godzina 12:26 Aktualizacja danych
  15 czerwca 2005, godzina 11:32 Aktualizacja danych
  26 kwietnia 2005, godzina 14:25 Aktualizacja danych
  26 kwietnia 2005, godzina 14:15 Aktualizacja danych
  01 marca 2004, godzina 07:51 Aktualizacja danych
  01 marca 2004, godzina 07:50 Aktualizacja danych
  23 października 2003, godzina 11:09 Aktualizacja
  21 października 2003, godzina 09:19 Aktualizacja
Podobne sprawy