Rejestracja pojazdów z uwagi na zmianę stanu faktycznego wynikającego ze zmiany adresu miejsca zamieszkania właściciela pojazdu powodującego zmianę właściwości miejscowej organu rejestrującego  OKM - 08.

 

Informujemy, że sprawy związane z rejestracją pojazdów odbywają się po wcześniejszym umówieniu wizyty na konkretny dzień i godzinę pod numerem telefonu 24 364 55 55 albo poprzez system internetowej rezerwacji dostępny na https://nowy.plock.eu/rezerwacje/

Rejestracji pojazdów dokonuje się w przypadku zawiadomienia o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym wynikającej:
- ze zmiany adresu miejsca zamieszkania właściciela pojazdu, powodującej zmianę właściwości miejscowej organu rejestrującego,

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek do pobrania w Referacie Komunikacji Urzędu Miasta Płocka, Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Dowód rejestracyjny

2. Tablice rejestracyjne.

Składający wniosek o rejestrację pojazdu może wnioskować o zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego, w tym tablic (tablicy) rejestracyjnych, jeżeli pojazd był już zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiada tablice (tablicę) rejestracyjne zgodne z przepisami wydanymi na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz utrzymane w należytym stanie i czytelne. W takim przypadku starosta, dokonując rejestracji pojazdu, wydaje decyzję o rejestracji pojazdu i dowód rejestracyjny oraz dokonuje legalizacji dotychczasowych tablic (tablicy) rejestracyjnych.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych,  organ rejestrujący uprawniony jest do dokonywania kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) przez posiadaczy pojazdów mechanicznych. Właściciel pojazdu jest zobowiązany legitymować się ważnym dokumentem ubezpieczenia w zakresie OC przy każdej czynności związanej z rejestracją (stałą lub czasową) i wyrejestrowaniem pojazdu, a także w związku z dokonywaniem zmian zapisów w treści dowodu rejestracyjnego lub jego wymianą.
W przypadku nie okazania w.w. dokumentu organ rejestrujący w terminie 14 dni powiadamia pisemnie o powyższym Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Uwaga: W przypadku załatwiania spraw za pośrednictwem pełnomocnika - druk pełnomocnictwa do pobrania: Rejestracja pojazdów

WYSOKOŚĆ OPŁATY:
Opłaty komunikacyjne - patrz Katalog opłat komunikacyjnychOKM - 03.


SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: terminalem na Stanowisku Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6 lub na bankowy rachunek Urzędu Miasta, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku, nr konta: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: Sprawa załatwiana niezwłocznie lub w ciągu miesiąca w przypadku prowadzenia postępowania wyjaśniającego, do dwóch miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: decyzja administracyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Referat Komunikacji Urzędu Miasta Płocka,ul. Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6.

SPRAWĘ PROWADZI: Referat Komunikacji
 
INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym.
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów.

GODZINY OBSŁUGI KLIENTÓW: Al. J. Piłsudskiego 6: poniedziałek - piątek 8.00-17.00.

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 20 lat temu (czwartek, 26 czerwca 2003, godzina 07:31)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Dyrektor Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich
 • Ilość wyświetleń: 2 704 713
 • Data ostatniej aktualizacji: piątek, 12 stycznia 2024, godzina 08:23
 • Historia aktualizacji

 • 12 stycznia 2024, godzina 08:23 Aktualizacja dokumentu
  03 stycznia 2024, godzina 09:52 Aktualizacja dokumentu
  30 czerwca 2023, godzina 13:02 Aktualizacja dokumentu
  26 października 2022, godzina 15:11 Aktualizacja dokumentu
  26 października 2022, godzina 15:09 Aktualizacja dokumentu
  05 września 2022, godzina 08:02 Aktualizacja dokumentu
  29 czerwca 2022, godzina 10:38 Aktualizacja dokumentu
  09 maja 2022, godzina 10:27 Aktualizacja dokumentu
  17 lutego 2022, godzina 16:18 Aktualizacja dokumentu
  31 stycznia 2022, godzina 08:37 Aktualizacja dokumentu
  31 stycznia 2022, godzina 07:43 Aktualizacja dokumentu
  31 stycznia 2022, godzina 07:41 Aktualizacja dokumentu
  26 stycznia 2022, godzina 11:26 Aktualizacja dokumentu
  18 października 2021, godzina 15:11 Aktualizacja dokumentu
  16 kwietnia 2021, godzina 12:29 Aktualizacja dokumentu
  03 marca 2021, godzina 13:44 Aktualizacja dokumentu
  03 marca 2021, godzina 13:43 Aktualizacja dokumentu
  27 stycznia 2021, godzina 13:14 Aktualizacja dokumentu
  27 stycznia 2021, godzina 13:13 Aktualizacja dokumentu
  10 grudnia 2020, godzina 15:48 Aktualizacja dokumentu
  24 kwietnia 2020, godzina 09:42 Aktualizacja danych
  07 stycznia 2019, godzina 09:49 Aktualizacja danych
  04 grudnia 2018, godzina 13:25 Aktualizacja danych
  02 stycznia 2018, godzina 07:58 Aktualizacja danych
  24 sierpnia 2017, godzina 14:52 Aktualizacja danych
  07 lipca 2017, godzina 08:44 Aktualizacja danych
  06 lipca 2017, godzina 11:34 Aktualizacja danych
  05 lipca 2017, godzina 10:12 Aktualizacja danych
  02 czerwca 2017, godzina 09:06 Aktualizacja danych
  18 kwietnia 2017, godzina 07:30 Aktualizacja danych
  28 marca 2017, godzina 12:40 Aktualizacja danych
  28 marca 2017, godzina 12:32 Aktualizacja danych
  14 lutego 2017, godzina 14:32 Aktualizacja danych
  06 grudnia 2016, godzina 14:30 Aktualizacja danych
  06 grudnia 2016, godzina 10:31 Aktualizacja danych
  02 grudnia 2016, godzina 13:59 Aktualizacja danych
  04 listopada 2016, godzina 11:20 Aktualizacja danych
  04 listopada 2016, godzina 11:19 Aktualizacja danych
  27 października 2016, godzina 12:04 Aktualizacja danych
  26 października 2016, godzina 11:51 Aktualizacja danych
  21 października 2016, godzina 13:16 Aktualizacja danych
  21 października 2016, godzina 13:15 Aktualizacja danych
  27 września 2016, godzina 08:02 Aktualizacja danych
  30 września 2015, godzina 13:31 Aktualizacja danych
  08 czerwca 2015, godzina 12:34 Aktualizacja danych
  03 września 2014, godzina 13:47 Aktualizacja danych
  03 września 2014, godzina 13:47 Aktualizacja danych
  03 września 2014, godzina 11:57 Aktualizacja danych
  03 września 2014, godzina 11:57 Aktualizacja danych
  03 kwietnia 2014, godzina 14:35 Aktualizacja danych
  02 października 2013, godzina 13:49 Aktualizacja danych
  08 listopada 2012, godzina 11:38 Aktualizacja danych
  09 września 2011, godzina 13:53 Aktualizacja danych
  07 kwietnia 2011, godzina 12:01 Aktualizacja danych
  28 stycznia 2010, godzina 11:53 Aktualizacja danych
  28 stycznia 2009, godzina 13:39 Aktualizacja danych
  29 sierpnia 2008, godzina 09:10 Aktualizacja danych
  18 sierpnia 2008, godzina 11:08 Aktualizacja danych
  13 grudnia 2007, godzina 12:38 Aktualizacja danych
  22 października 2007, godzina 15:00 Aktualizacja danych
  19 lutego 2007, godzina 11:05 Aktualizacja danych
  26 stycznia 2007, godzina 13:10 Aktualizacja danych
  19 stycznia 2007, godzina 11:12 Aktualizacja danych
  19 stycznia 2007, godzina 11:11 Aktualizacja danych
  03 stycznia 2007, godzina 09:54 Aktualizacja danych
  29 grudnia 2006, godzina 14:17 Aktualizacja danych
  27 września 2006, godzina 12:50 Aktualizacja danych
  18 lipca 2006, godzina 09:33 Aktualizacja danych
  05 maja 2006, godzina 10:49 Aktualizacja danych
  26 stycznia 2006, godzina 10:08 Aktualizacja danych
  04 listopada 2005, godzina 11:40 Aktualizacja danych
  06 lipca 2005, godzina 15:16 Aktualizacja danych
  24 czerwca 2005, godzina 12:19 Aktualizacja danych
  15 czerwca 2005, godzina 13:04 Aktualizacja danych
  26 kwietnia 2005, godzina 14:31 Aktualizacja danych
  01 kwietnia 2004, godzina 12:38 Aktualizacja danych
  01 kwietnia 2004, godzina 12:30 Aktualizacja danych
  01 kwietnia 2004, godzina 10:41 Aktualizacja danych
  01 marca 2004, godzina 07:51 Aktualizacja danych
  21 października 2003, godzina 09:20 Aktualizacja
  20 października 2003, godzina 11:13 Aktualizacja
Podobne sprawy