Wydanie wtórnika prawa jazdy. OKM - 24.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ:  wniosek do pobrania w Referacie Komunikacji Urzędu Miasta Płocka, Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6.Istnieje możliwość złożenia wniosku przez elektroniczną skrzynkę podawczą Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Usługa dostępna jest pod adresem https://www.esp.pwpw.pl/ .


WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Dowód osobisty
2. 1 fotografia
3. Kserokopia prawa jazdy (w przypadku zmiany danych)
4. Orzeczenie lekarskie (w przypadku zmiany ważności prawa jazdy)

WYSOKOŚĆ OPŁATY: druk prawa jazdy – 100 zł

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: terminalem na Stanowisku Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6 lub na bankowy rachunek Urzędu Miasta, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku, nr konta: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

Zapłać online

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: około 14 dni od złożenia dokumentów w Referacie Komunikacji.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: wtórnik prawa jazdy.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Referat Komunikacji Urzędu Miasta Płocka, Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6.

SPRAWĘ PROWADZI:
Referat Komunikacji

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

INFORMACJE DODATKOWE:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych " RODO") informujemy, że:

 1. Administratorami przetwarzanych danych osobowych są:  Minister Cyfryzacji, 00-060 Warszawa, ul. Królewska 27 i  Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1;
 2. kontakt z inspektorem ochrony danych: iod@mc.pov.pl lub pisemnie na adres administratora i iod@plock.eu;
 3. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przedmiotowego wniosku zgodnie z przepisami Ustawy prawo o ruchu drogowym, Ustawy o kierujących oraz Kodeksu postępowania administracyjnego;
 4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 5. dane osobowe przechowywane będą bezterminowo z wyjątkiem zgromadzonych danych w Centralnej Ewidencji Kierowców dotyczących środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, które podlegają usunięciu jeżeli skazanie uległo zatarciu;
 6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
 7. każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 8. podanie danych osobowych jest obowiązkowe na mocy Ustawy prawo o ruchu drogowym, Ustawy o kierujących oraz Kodeksu postępowania administracyjnego.

PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.
2. Rozporządzenie Ministra  Transportu,budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie  wysokości opłat za wydanie  dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.
3. Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury i Budownictwa z dnia  24 lutego  2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.
4. Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury i Budownictwa  z dnia 20 maja 2016r. w sprawie wzorów   dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

UWAGA: W przypadku korzystania z wniosku umieszczonego na stronie Urzędu należy wydrukować go dwustronnie.
Ze względów technicznych (wymagana jest odpowiednia jakość druku) może nastąpić konieczność ponownego wypełnienia złożonego wniosku w urzędzie.
Przepraszamy za ewentualne niedogodności.

GODZINY OBSŁUGI KLIENTÓW: Al. J. Piłsudskiego 6: poniedziałek - piątek 8.00-17.00.

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 20 lat temu (czwartek, 26 czerwca 2003, godzina 07:31)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Dyrektor Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich
 • Ilość wyświetleń: 2 702 518
 • Data ostatniej aktualizacji: wtorek, 09 stycznia 2024, godzina 13:18
 • Historia aktualizacji

 • 09 stycznia 2024, godzina 13:18 Aktualizacja dokumentu
  30 czerwca 2023, godzina 13:53 Aktualizacja dokumentu
  29 czerwca 2022, godzina 10:47 Aktualizacja dokumentu
  15 czerwca 2022, godzina 12:53 Aktualizacja dokumentu
  15 czerwca 2022, godzina 12:53 Aktualizacja dokumentu
  15 czerwca 2022, godzina 12:52 Aktualizacja dokumentu
  27 maja 2022, godzina 10:19 Aktualizacja dokumentu
  16 kwietnia 2021, godzina 12:33 Aktualizacja dokumentu
  03 marca 2021, godzina 13:52 Aktualizacja dokumentu
  15 grudnia 2020, godzina 08:11 Aktualizacja dokumentu
  07 stycznia 2019, godzina 09:59 Aktualizacja danych
  06 grudnia 2018, godzina 16:14 Aktualizacja danych
  17 września 2018, godzina 11:16 Aktualizacja danych
  25 maja 2018, godzina 12:25 Aktualizacja danych
  14 grudnia 2017, godzina 10:39 Aktualizacja danych
  24 sierpnia 2017, godzina 15:08 Aktualizacja danych
  07 lipca 2017, godzina 09:17 Aktualizacja danych
  06 lipca 2017, godzina 11:07 Aktualizacja danych
  02 czerwca 2017, godzina 10:04 Aktualizacja danych
  15 lutego 2017, godzina 08:46 Aktualizacja danych
  15 lutego 2017, godzina 08:29 Aktualizacja danych
  06 grudnia 2016, godzina 14:36 Aktualizacja danych
  06 grudnia 2016, godzina 11:05 Aktualizacja danych
  06 grudnia 2016, godzina 11:04 Aktualizacja danych
  06 grudnia 2016, godzina 11:03 Aktualizacja danych
  06 grudnia 2016, godzina 11:03 Aktualizacja danych
  06 grudnia 2016, godzina 11:02 Aktualizacja danych
  05 grudnia 2016, godzina 11:25 Aktualizacja danych
  04 listopada 2016, godzina 12:36 Aktualizacja danych
  27 października 2016, godzina 12:26 Aktualizacja danych
  21 października 2016, godzina 14:25 Aktualizacja danych
  22 września 2016, godzina 13:37 Aktualizacja danych
  22 września 2016, godzina 13:37 Aktualizacja danych
  22 września 2016, godzina 13:34 Aktualizacja danych
  16 maja 2016, godzina 08:52 Aktualizacja danych
  09 maja 2016, godzina 09:45 Aktualizacja danych
  30 marca 2016, godzina 08:41 Aktualizacja danych
  30 marca 2016, godzina 08:40 Aktualizacja danych
  30 marca 2016, godzina 08:37 Aktualizacja danych
  30 marca 2016, godzina 08:35 Aktualizacja danych
  12 stycznia 2016, godzina 10:40 Aktualizacja danych
  29 lipca 2015, godzina 13:00 Aktualizacja danych
  14 maja 2015, godzina 10:42 Aktualizacja danych
  02 lutego 2015, godzina 10:11 Aktualizacja danych
  03 września 2014, godzina 12:28 Aktualizacja danych
  03 września 2014, godzina 12:28 Aktualizacja danych
  25 sierpnia 2014, godzina 13:22 Aktualizacja danych
  01 sierpnia 2014, godzina 12:12 Aktualizacja danych
  03 kwietnia 2014, godzina 15:04 Aktualizacja danych
  21 stycznia 2013, godzina 10:16 Aktualizacja danych
  21 stycznia 2013, godzina 09:57 Aktualizacja danych
  21 stycznia 2013, godzina 08:48 Aktualizacja danych
  12 listopada 2012, godzina 11:02 Aktualizacja danych
  21 czerwca 2012, godzina 09:53 Aktualizacja danych
  15 lutego 2010, godzina 12:11 Aktualizacja danych
  28 stycznia 2009, godzina 13:56 Aktualizacja danych
  29 sierpnia 2008, godzina 09:15 Aktualizacja danych
  18 sierpnia 2008, godzina 11:14 Aktualizacja danych
  19 grudnia 2007, godzina 13:20 Aktualizacja danych
  13 grudnia 2007, godzina 12:24 Aktualizacja danych
  22 października 2007, godzina 13:24 Aktualizacja danych
  19 lutego 2007, godzina 11:10 Aktualizacja danych
  25 stycznia 2007, godzina 13:48 Aktualizacja danych
  19 stycznia 2007, godzina 11:38 Aktualizacja danych
  03 stycznia 2007, godzina 10:04 Aktualizacja danych
  28 grudnia 2006, godzina 15:12 Aktualizacja danych
  27 września 2006, godzina 12:57 Aktualizacja danych
  04 listopada 2005, godzina 11:51 Aktualizacja danych
  06 lipca 2005, godzina 15:23 Aktualizacja danych
  24 czerwca 2005, godzina 11:10 Aktualizacja danych
  21 czerwca 2005, godzina 12:12 Aktualizacja danych
  15 czerwca 2005, godzina 11:17 Aktualizacja danych
  09 lipca 2004, godzina 08:32 Aktualizacja danych
  28 maja 2004, godzina 12:42 Aktualizacja danych
  01 kwietnia 2004, godzina 11:06 Aktualizacja danych
  11 marca 2004, godzina 11:16 Aktualizacja danych
  09 lutego 2004, godzina 11:10 Aktualizacja danych
  09 stycznia 2004, godzina 13:19 Aktualizacja danych
  23 października 2003, godzina 09:53 Aktualizacja
  21 października 2003, godzina 09:24 Aktualizacja
  20 października 2003, godzina 11:39 Aktualizacja
Podobne sprawy