Wtórnik tablic (tablicy) rejestracyjnych, dodatkowa tablica rejestracyjna do oznaczenia bagażnika. OKM - 18.

 

 

Wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych z zachowaniem dotychczasowego numeru rejestracyjnego następuje na wniosek właściciela z uwagi na utratę albo zniszczenie.

Dodatkową  zalegalizowaną tablicę rejestracyjną wydaje się na wniosek właściciela dla pojazdu samochodowego, z wyłączeniem motocykla.

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek do pobrania w Referacie Komunikacji Urzędu Miasta Płocka, Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. W przypadku wtórnika tablic (tablicy) rejestracyjnych z zachowaniem dotychczasowego numeru rejestracyjnego :
- dowód rejestracyjny
- karta pojazdu, jeżeli była wydana
- oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (w przypadku utraty tablic)
-  tablice (tablicę) rejestracyjne (w przypadku zniszczenia).


2. W przypadku wtórnika dodatkowej tablicy rejestracyjnej:
- dowód rejestracyjny
- oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (w przypadku utraty dodatkowej tablicy)
- dodatkową tablicę rejestracyjną (w przypadku zniszczenia)
- karta pojazdu, jeżeli była wydana

3. W przypadku wydania dodatkowej tablicy rejestracyjnej:
-   dowód rejestracyjny
-   karta pojazdu, jeżeli była wydana.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2022 r., poz. 621 ze zm.), organ rejestrujący uprawniony jest do dokonywania kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) przez posiadaczy pojazdów mechanicznych. Właściciel pojazdu jest zobowiązany legitymować się ważnym dokumentem ubezpieczenia w zakresie OC przy każdej czynności związanej z rejestracją (stałą lub czasową) i wyrejestrowaniem pojazdu, a także w związku z dokonywaniem zmian zapisów w treści dowodu rejestracyjnego lub jego wymianą. 

W przypadku nie okazania ww. dokumentu organ rejestrujący w terminie 14 dni powiadamia pisemnie o powyższym Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Uwaga: W przypadku załatwiania spraw za pośrednictwem pełnomocnika - druk pełnomocnictwa do pobrania: Rejestracja pojazdów

WYSOKOŚĆ OPŁATY: Opłata komunikacyjna i ewidencyjna: patrz - Katalog opłat komunikacyjnych i ewidencyjnych OKM - 03.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: terminalem na Stanowisku Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6 lub na bankowy rachunek Urzędu Miasta, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku, nr konta: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

Dotyczy pkt 1

KwotaTytuł płatności
53,00 zł wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych o tym samym numerze - jedna tablica (w tym opłata komunikacyjna 52,50 zł i opłata ewidencyjna 0,50 zł.) Zapłać online
93,00 zł wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych o tym samym numerze - dwie tablice (w tym opłata komunikacyjna 92,50 zł i opłata ewidencyjna 0,50 zł.) Zapłać online
53,00 zł wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych o tym samym numerze - dotyczy motocykli lub ciągników rolniczych (w tym opłata komunikacyjna 52,50 zł i opłata ewidencyjna 0,50 zł.) Zapłać online
53,00 zł wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych o tym samym numerze - dotyczy przyczep lub naczep (w tym opłata komunikacyjna 52,50 zł i opłata ewidencyjna 0,50 zł.) Zapłać online
53,00 zł wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych o tym samym numerze - dotyczy motorowerów (w tym opłata komunikacyjna 52,50 zł i opłata ewidencyjna 0,50 zł.) Zapłać online

Dotyczy pkt 3

KwotaTytuł płatności
53,00 zł za wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej do oznaczenia bagażnika w samochodzie osobowym lub ciężarowym ( w tym opłata komunikacyjna 52,50 zł. i opłata ewidencyjna 0,50 zł.) Zapłać online

Opłata skarbowa:

KwotaTytuł płatności
17,00 zł

w przypadku złożenia pełnomocnictwa
Uwaga: nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Zapłać online

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: Sprawa załatwiana niezwłocznie.  

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej, wtórnika tablic  (tablicy)  rejestracyjnych z zachowaniem dotychczasowego numeru rejestracyjnego

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Referat Komunikacji Urzędu Miasta Płocka, Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6.

SPRAWĘ PROWADZI: Referat Komunikacji

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

PODSTAWA PRAWNA: 

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 450 ze zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2130 ze zm.),
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2355 ze zm.),
4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 100 ze zm.),
5. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  i Budownictwa z dnia 9 maja 2016r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz.U. z 2019 r. poz. 1840).

GODZINY OBSŁUGI KLIENTÓW: Al. J. Piłsudskiego 6: poniedziałek - piątek 8.00-17.00.

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 6 lat temu (czwartek, 14 stycznia 2016, godzina 13:08)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Rafał Frankowski
 • Ilość wyświetleń: 2 703 619
 • Data ostatniej aktualizacji: środa, 29 czerwca 2022, godzina 10:43
 • Historia aktualizacji

 • 29 czerwca 2022, godzina 10:43 Aktualizacja dokumentu
  09 maja 2022, godzina 10:55 Aktualizacja dokumentu
  31 stycznia 2022, godzina 07:44 Aktualizacja dokumentu
  16 kwietnia 2021, godzina 12:32 Aktualizacja dokumentu
  03 marca 2021, godzina 13:46 Aktualizacja dokumentu
  27 stycznia 2021, godzina 13:22 Aktualizacja dokumentu
  27 stycznia 2021, godzina 13:21 Aktualizacja dokumentu
  10 grudnia 2020, godzina 15:53 Aktualizacja dokumentu
  24 kwietnia 2020, godzina 09:48 Aktualizacja danych
  24 kwietnia 2020, godzina 09:47 Aktualizacja danych
  07 stycznia 2019, godzina 09:54 Aktualizacja danych
  06 grudnia 2018, godzina 13:04 Aktualizacja danych
  29 maja 2018, godzina 12:38 Aktualizacja danych
  02 stycznia 2018, godzina 08:00 Aktualizacja danych
  14 grudnia 2017, godzina 10:37 Aktualizacja danych
  24 sierpnia 2017, godzina 15:00 Aktualizacja danych
  23 sierpnia 2017, godzina 09:34 Aktualizacja danych
  23 sierpnia 2017, godzina 09:20 Aktualizacja danych
  07 lipca 2017, godzina 11:25 Aktualizacja danych
  07 lipca 2017, godzina 10:12 Aktualizacja danych
  07 lipca 2017, godzina 09:10 Aktualizacja danych
  05 lipca 2017, godzina 10:27 Aktualizacja danych
  18 kwietnia 2017, godzina 07:33 Aktualizacja danych
  28 marca 2017, godzina 12:49 Aktualizacja danych
  15 lutego 2017, godzina 08:37 Aktualizacja danych
  14 lutego 2017, godzina 15:13 Aktualizacja danych
  06 grudnia 2016, godzina 14:34 Aktualizacja danych
  06 grudnia 2016, godzina 10:45 Aktualizacja danych
  02 grudnia 2016, godzina 14:34 Aktualizacja danych
  04 listopada 2016, godzina 12:21 Aktualizacja danych
  27 października 2016, godzina 12:17 Aktualizacja danych
  26 października 2016, godzina 12:55 Aktualizacja danych
  21 października 2016, godzina 13:52 Aktualizacja danych
  21 października 2016, godzina 13:49 Aktualizacja danych
  21 października 2016, godzina 13:48 Aktualizacja danych
  27 września 2016, godzina 08:40 Aktualizacja danych
  14 stycznia 2016, godzina 15:39 Aktualizacja danych
  14 stycznia 2016, godzina 15:37 Aktualizacja danych
  14 stycznia 2016, godzina 15:26 Aktualizacja danych
  14 stycznia 2016, godzina 15:24 Aktualizacja danych
  14 stycznia 2016, godzina 15:23 Aktualizacja danych
  14 stycznia 2016, godzina 15:20 Aktualizacja danych
Podobne sprawy