Wpis do ewidencji instruktorów i wykladowców. OKM - 14.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek o wpis do ewidencji instruktorów i wykładowców do pobrania także w Referacie Komunikacji, Stanowisko nr 4 na Sali Obsługi Klienta, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 6.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Dowód osobisty (do wglądu)
2. Zaświadczenie o ukończeniu kursu
3. 1 fotografia
4. Orzeczenie lekarskie i psychologiczne
5. Zaświadczenie o niekaralności

Uwaga: Złożone dokumenty za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka przekazywane są do Komisji Egzaminacyjnej przy Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie. Termin egzaminu wyznacza komisja.
O pozytywnym wyniku egzaminu Komisja informuje
Referat Komunikacji, który dokonuje wpisu do Ewidencji Instruktorów i Wykładowców.

WYSOKOŚĆ OPŁATY: 50 zł - za wpis

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: terminalem na Stanowisku Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6 lub na bankowy rachunek Urzędu Miasta, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku, nr konta: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: do 7 dni

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Wpis do ewidencji instruktorów - decyzja i legitymacja
Wpis do ewidencji wykładowców - decyzja i zaświadczenie

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW:Referat Komunikacji, Stanowisko nr 4 na Sali Obsługi Klienta lub pokój 109, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 6.

SPRAWĘ PROWADZI:Referat Komunikacji

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

INFORMACJE DODATKOWE:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych " RODO") informujemy, że:

 1. Administratorami przetwarzanych danych osobowych są:  Minister Cyfryzacji, 00-060 Warszawa, ul. Królewska 27 i  Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1;
 2. kontakt z inspektorem ochrony danych: iod@mc.pov.pl lub pisemnie na adres administratora i iod@plock.eu;
 3. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przedmiotowego wniosku zgodnie z przepisami Ustawy prawo o ruchu drogowym, Ustawy o kierujących oraz Kodeksu postępowania administracyjnego;
 4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 5. dane osobowe przechowywane będą bezterminowo z wyjątkiem zgromadzonych danych w Centralnej Ewidencji Kierowców dotyczących środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, które podlegają usunięciu jeżeli skazanie uległo zatarciu;
 6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
 7. każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 8. podanie danych osobowych jest obowiązkowe na mocy Ustawy prawo o ruchu drogowym, Ustawy o kierujących oraz Kodeksu postępowania administracyjnego.

PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2020r. poz. 1268 ze zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 października 2016 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji. (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1200).

GODZINY OBSŁUGI KLIENTÓW w budynku przy Al. J. Piłsudskiego 6: poniedziałek - piątek 8.00-17.00.

 

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 11 lat temu (czwartek, 24 stycznia 2013, godzina 09:03)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Dyrektor Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich
 • Ilość wyświetleń: 2 697 912
 • Data ostatniej aktualizacji: środa, 03 stycznia 2024, godzina 09:53
 • Historia aktualizacji

 • 03 stycznia 2024, godzina 09:53 Aktualizacja dokumentu
  29 czerwca 2022, godzina 10:41 Aktualizacja dokumentu
  16 kwietnia 2021, godzina 12:30 Aktualizacja dokumentu
  03 marca 2021, godzina 13:45 Aktualizacja dokumentu
  12 września 2020, godzina 18:20 Aktualizacja danych
  07 stycznia 2019, godzina 09:52 Aktualizacja danych
  04 grudnia 2018, godzina 14:02 Aktualizacja danych
  17 września 2018, godzina 11:19 Aktualizacja danych
  17 września 2018, godzina 11:12 Aktualizacja danych
  25 maja 2018, godzina 12:20 Aktualizacja danych
  14 grudnia 2017, godzina 10:35 Aktualizacja danych
  28 sierpnia 2017, godzina 10:01 Aktualizacja danych
  24 sierpnia 2017, godzina 14:56 Aktualizacja danych
  07 lipca 2017, godzina 08:49 Aktualizacja danych
  06 lipca 2017, godzina 11:15 Aktualizacja danych
  02 czerwca 2017, godzina 09:56 Aktualizacja danych
  17 lutego 2017, godzina 11:16 Aktualizacja danych
  17 lutego 2017, godzina 11:16 Aktualizacja danych
  17 lutego 2017, godzina 11:12 Aktualizacja danych
  17 lutego 2017, godzina 11:11 Aktualizacja danych
  17 lutego 2017, godzina 11:11 Aktualizacja danych
  14 lutego 2017, godzina 15:11 Aktualizacja danych
  06 grudnia 2016, godzina 10:37 Aktualizacja danych
  04 listopada 2016, godzina 12:14 Aktualizacja danych
  27 października 2016, godzina 12:13 Aktualizacja danych
  26 października 2016, godzina 12:00 Aktualizacja danych
  21 października 2016, godzina 13:43 Aktualizacja danych
  22 września 2016, godzina 13:42 Aktualizacja danych
  16 maja 2016, godzina 08:53 Aktualizacja danych
  09 maja 2016, godzina 09:47 Aktualizacja danych
  30 marca 2016, godzina 08:47 Aktualizacja danych
  30 marca 2016, godzina 08:45 Aktualizacja danych
  30 marca 2016, godzina 08:44 Aktualizacja danych
  17 marca 2016, godzina 09:41 Aktualizacja danych
  17 marca 2016, godzina 09:40 Aktualizacja danych
  12 stycznia 2016, godzina 10:43 Aktualizacja danych
  30 września 2015, godzina 14:01 Aktualizacja danych
  29 lipca 2015, godzina 12:52 Aktualizacja danych
  14 maja 2015, godzina 10:37 Aktualizacja danych
  02 lutego 2015, godzina 10:02 Aktualizacja danych
  03 września 2014, godzina 12:11 Aktualizacja danych
  03 września 2014, godzina 12:11 Aktualizacja danych
  01 sierpnia 2014, godzina 12:25 Aktualizacja danych
  03 kwietnia 2014, godzina 14:49 Aktualizacja danych
  24 stycznia 2013, godzina 10:57 Aktualizacja danych
  24 stycznia 2013, godzina 10:50 Aktualizacja danych
  24 stycznia 2013, godzina 10:45 Aktualizacja danych
  24 stycznia 2013, godzina 10:41 Aktualizacja danych
  24 stycznia 2013, godzina 10:39 Aktualizacja danych
  24 stycznia 2013, godzina 09:15 Aktualizacja danych
Podobne sprawy