Wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez policję. OKM - 27.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ:  wniosek do pobrania w Referacie Komunikacji Urzędu Miasta Płocka, Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Dokument tożsamości,

2. Zaświadczenie z przeprowadzonego badania technicznego,
3. Pokwitowanie o zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, organ rejestrujący uprawniony jest do dokonywania kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) przez posiadaczy pojazdów mechanicznych. Właściciel pojazdu jest zobowiązany legitymować się ważnym dokumentem ubezpieczenia w zakresie OC przy każdej czynności związanej m.in. z rejestracją (stałą lub czasową) i wyrejestrowaniem pojazdu, a także w związku z dokonywaniem zmian zapisów w treści dowodu rejestracyjnego lub jego wymianą. W przypadku nie okazania ww. dokumentu organ rejestrujący w terminie 14 dni powiadamia pisemnie o powyższym Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

WYSOKOŚĆ OPŁATY:  brak

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: terminalem na Stanowisku Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6 lub na bankowy rachunek Urzędu Miasta, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku, nr konta: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: Sprawa załatwiana od ręki (w zależności od liczby klientów).

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: wydanie dowodu rejestracyjnego, elektroniczne odnotowanie wydania dowodu rejestracyjnego.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Referat Komunikacji Urzędu Miasta Płocka, Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6.

SPRAWĘ PROWADZI: Referat Komunikacji

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

PODSTAWA PRAWNA: ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym.

GODZINY OBSŁUGI KLIENTÓW: Al. J. Piłsudskiego 6: poniedziałek - piątek 8.00-17.00.

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 20 lat temu (czwartek, 26 czerwca 2003, godzina 07:31)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Dyrektor Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich
 • Ilość wyświetleń: 2 699 137
 • Data ostatniej aktualizacji: poniedziałek, 17 października 2022, godzina 08:54
 • Historia aktualizacji

 • 17 października 2022, godzina 08:54 Aktualizacja dokumentu
  29 czerwca 2022, godzina 10:49 Aktualizacja dokumentu
  31 stycznia 2022, godzina 08:24 Aktualizacja dokumentu
  16 kwietnia 2021, godzina 12:34 Aktualizacja dokumentu
  03 marca 2021, godzina 13:52 Aktualizacja dokumentu
  15 grudnia 2020, godzina 08:14 Aktualizacja dokumentu
  24 kwietnia 2020, godzina 09:49 Aktualizacja danych
  18 marca 2019, godzina 14:25 Aktualizacja danych
  07 stycznia 2019, godzina 10:01 Aktualizacja danych
  06 grudnia 2018, godzina 16:27 Aktualizacja danych
  24 sierpnia 2017, godzina 15:32 Aktualizacja danych
  07 lipca 2017, godzina 09:19 Aktualizacja danych
  06 lipca 2017, godzina 11:54 Aktualizacja danych
  05 lipca 2017, godzina 10:37 Aktualizacja danych
  28 marca 2017, godzina 12:51 Aktualizacja danych
  15 lutego 2017, godzina 08:50 Aktualizacja danych
  15 lutego 2017, godzina 08:49 Aktualizacja danych
  06 grudnia 2016, godzina 14:37 Aktualizacja danych
  06 grudnia 2016, godzina 11:19 Aktualizacja danych
  06 grudnia 2016, godzina 11:19 Aktualizacja danych
  05 grudnia 2016, godzina 11:37 Aktualizacja danych
  04 listopada 2016, godzina 12:41 Aktualizacja danych
  27 października 2016, godzina 12:29 Aktualizacja danych
  26 października 2016, godzina 13:11 Aktualizacja danych
  25 października 2016, godzina 07:49 Aktualizacja danych
  12 stycznia 2016, godzina 10:47 Aktualizacja danych
  09 czerwca 2015, godzina 13:45 Aktualizacja danych
  03 września 2014, godzina 12:37 Aktualizacja danych
  03 września 2014, godzina 12:37 Aktualizacja danych
  03 września 2014, godzina 12:35 Aktualizacja danych
  03 kwietnia 2014, godzina 15:06 Aktualizacja danych
  09 stycznia 2013, godzina 14:27 Aktualizacja danych
  08 listopada 2012, godzina 12:11 Aktualizacja danych
  28 stycznia 2009, godzina 13:56 Aktualizacja danych
  29 sierpnia 2008, godzina 09:16 Aktualizacja danych
  18 sierpnia 2008, godzina 11:15 Aktualizacja danych
  22 października 2007, godzina 13:52 Aktualizacja danych
  19 lutego 2007, godzina 11:11 Aktualizacja danych
  19 stycznia 2007, godzina 11:38 Aktualizacja danych
  03 stycznia 2007, godzina 10:05 Aktualizacja danych
  29 grudnia 2006, godzina 08:33 Aktualizacja danych
  27 września 2006, godzina 12:57 Aktualizacja danych
  26 stycznia 2006, godzina 10:37 Aktualizacja danych
  26 stycznia 2006, godzina 10:37 Aktualizacja danych
  26 stycznia 2006, godzina 10:20 Aktualizacja danych
  04 listopada 2005, godzina 11:52 Aktualizacja danych
  06 lipca 2005, godzina 15:24 Aktualizacja danych
  24 czerwca 2005, godzina 11:00 Aktualizacja danych
  21 czerwca 2005, godzina 12:13 Aktualizacja danych
  15 czerwca 2005, godzina 11:34 Aktualizacja danych
  26 kwietnia 2005, godzina 13:42 Aktualizacja danych
  01 marca 2004, godzina 07:42 Aktualizacja danych
  09 stycznia 2004, godzina 12:40 Aktualizacja danych
  21 października 2003, godzina 09:09 Aktualizacja
Podobne sprawy