Lista spraw - Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej

REG - 01. Rozpoczęcie działalności gospodarczej.
REG - 02. Zmiana działalności gospodarczej.
REG - 03. Zakończenie działalności gospodarczej.
REG - 04. Zawieszenie działalności gospodarczej.
REG - 05. Wznowienie działalności gospodarczej.
REG - 06. Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie miasta Płocka.
REG - 07. Zmiana licencji na transport drogowy taksówką na terenie miasta Płocka.
REG - 08. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży.
REG - 09. Zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży.
REG - 10. Pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punktach sprzedaży.
REG - 11. Rezygnacja ze sprzedaży napojów alkoholowych.
REG - 12. Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.
REG - 13. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu rzeczy.
REG - 14. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób.
REG - 15. Zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób / licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób.
REG - 16. Zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu rzeczy / licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy.
REG - 17. Zawieszenie wykonywania transportu drogowego.
REG - 18. Zrzeczenie się uprawnienia z zakresu transportu drogowego.
REG - 19. Wydawanie zaświadczenia o liczbie pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE)1071/2009.
REG - 20. Zaświadczenia na przewozy drogowe na własne potrzeby.
REG - 21. Zmiana zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne.
REG - 22. Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.
REG - 23. Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym / pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.
REG - 24. Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym / pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.
REG - 25. Oświadczenie dotyczące stanu zatrudnienia za rok poprzedni składane przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.
REG - 26. Zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w transporcie drogowym.
REG - 27. Zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w transporcie drogowym.
REG - 28. Zmiana zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w transporcie drogowym.
REG - 29. Wydanie wtórnika licencji na transport drogowy.
REG - 30. Wydawanie uwierzytelnionych kopii / odpisów dokumentów.
REG - 31. Kontrola przedsiębiorców w zakresie prawidłowości złożonego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim.
REG - 32. Kontrola przedsiębiorców posiadających uprawnienia do transportu drogowego wydane przez Prezydenta Miasta Płocka.
REG - 33. Dostosowanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką do wymagań określonych ustawie z dnia 26 maja 2023 r.
REG - 34. Zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych do 3,5 % zawartości alkoholu podczas trwania imprezy masowej.
Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 20 lat temu (poniedziałek, 12 stycznia 2004, godzina 08:53)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Rafał Frankowski
 • Ilość wyświetleń: 2 709 879
 • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 03 stycznia 2019, godzina 11:54
 • Historia aktualizacji

 • 03 stycznia 2019, godzina 11:54 Aktualizacja danych
  01 września 2017, godzina 10:03 Aktualizacja danych
  05 lipca 2017, godzina 12:31 Aktualizacja danych
  21 stycznia 2004, godzina 13:25 Aktualizacja danych
  21 stycznia 2004, godzina 13:25 Aktualizacja danych
Na skróty: