Lista spraw - Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej

Duplikaty decyzji i zezwoleń. REG - 02.
Kontrola przedsiębiorców posiadających uprawnienia do transportu drogowego wydane przez Prezydenta Miasta Płocka. REG - 30.
Kontrola przedsiębiorców w zakresie prawidłowości złożonego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim. REG - 31.
Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym / pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą. REG - 27.
Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie miasta Płocka. REG - 03.
Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy. REG - 29.
Pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punktach sprzedaży. REG - 25.
Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. REG - 33.
Rezygnacja ze sprzedaży napojów alkoholowych. REG - 08.
Rozpoczęcie działalności gospodarczej. REG - 12
Wniosek o zwrot opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. REG - 34.
Wydanie wtórnika licencji na transport drogowy. REG - 10.
Wydawanie zaświadczenia o liczbie pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE)1071/2009. REG - 32.
Wznowienie działalności gospodarczej. REG - 23.
Zakończenie działalności gospodarczej. REG - 01.
Zaświadczenia na przewozy drogowe na własne potrzeby. REG - 11.
Zawieszenie działalności gospodarczej. REG - 24.
Zawieszenie wykonywania transportu drogowego. REG - 26.
Zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w transporcie drogowym. REG - 14.
Zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w transporcie drogowym. REG - 15.
Zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży. REG - 16.
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży. REG - 17.
Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób. REG - 05.
Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu rzeczy. REG - 04.
Zmiana działalności gospodarczej. REG - 13
Zmiana licencji na transport drogowy taksówką na terenie miasta Płocka. REG - 18.
Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym / pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.  REG - 28.
Zmiana zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne. REG - 21.
Zmiana zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w transporcie drogowym. REG - 22.
Zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób / licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób. REG – 19.
Zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu rzeczy / licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy. REG – 20.
Zrzeczenie się uprawnienia z zakresu transportu drogowego. REG - 07.
Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 17 lat temu (poniedziałek, 12 stycznia 2004, godzina 08:53)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Rafał Frankowski
 • Ilość wyświetleń: 2 701 095
 • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 03 stycznia 2019, godzina 11:54
 • Historia aktualizacji

 • 03 stycznia 2019, godzina 11:54 Aktualizacja danych
  01 września 2017, godzina 10:03 Aktualizacja danych
  05 lipca 2017, godzina 12:31 Aktualizacja danych
  21 stycznia 2004, godzina 13:25 Aktualizacja danych
  21 stycznia 2004, godzina 13:25 Aktualizacja danych
Na skróty: