Lista spraw - Referat Komunikacji

Czasowa rejestracja na wniosek właściciela. OKM - 01.
Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu. OKM - 02.
Katalog opłat komunikacyjnych. OKM-03
Katalog opłat skarbowych. OKM - 04.
Obowiązkowa wymiana prawa jazdy. OKM - 05.
Profesjonalna rejestracja pojazdów. OKM - 42.
Rejestr ośrodków szkolenia kierowców w Płocku. OKM - 31.
Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terytorium RP. OKM - 07.
Rejestracja pojazdów z uwagi na zmianę stanu faktycznego wynikającego ze zmiany adresu miejsca zamieszkania właściciela pojazdu powodującego zmianę właściwości miejscowej organu rejestrującego OKM - 08.
Rejestracja pojazdu marki SAM. OKM - 09.
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy. OKM - 10.
Rejestracja pojazdu zabytkowego. OKM - 11.
Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP. OKM - 12.
Statystyka zdawalności w Ośrodkach Szkolenia Kierowców. OKM - 13.
Wpis do ewidencji instruktorów i wykladowców. OKM - 14.
Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców. OKM - 15.
Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów. OKM - 16.
Wpisanie i skreślenie zastawu rejestrowego na pojeździe. OKM - 17.
Wtórnik tablic (tablicy) rejestracyjnych, dodatkowa tablica rejestracyjna do oznaczenia bagażnika. OKM - 18.
Wydanie / przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne. OKM - 19.
Wydanie karty kwalifikacji kierowcy (KKK). OKM - 44.
Wydanie nowego dowodu rejestracyjnego, wtórnika dowodu rejestracyjnego, wtórnika pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) z nowym numerem rejestracyjnym.  OKM - 33.
Wydanie nowego prawa jazdy. OKM - 20.
Wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań dla przedsiębiorcy prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców. OKM – 21.
Wydanie prawa jazdy międzynarodowego. OKM - 22.
Wydanie prawa jazdy zatrzymanego na okres 3 i 6 miesięcy. OKM - 23.
Wydanie wtórnika prawa jazdy. OKM - 24.
Wydanie zaświadczenia o posiadanych uprawnieniach do kierowania pojazdami lub potwierdzające zarejestrowanie pojazdu. OKM - 25.
Wydanie zatrzymanego prawa jazdy. OKM - 26.
Wydawanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez policję. OKM - 27.
Wydawanie świadectw kwalifikacji dla kierowców. OKM - 28.
Wydawanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych. OKM - 29.
Wykaz stacji kontroli pojazdów z terenu miasta Płocka. OKM - 32.
Wymiana prawa jazdy z powodu wpisu potwierdzającego kwalifikację zawodową lub wydanie profilu kierowcy zawodowego (PKZ) . OKM - 43.
Wymiana karty motorowerowej na prawo jazdy kategorii AM. OKM - 34.
Wymiana zagranicznego prawa jazdy. OKM - 35.
Wyrejestrowanie pojazdu po złomowaniu. OKM - 36.
Wyrejestrowanie pojazdu skradzionego. OKM - 37.
Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku wywozu pojazdu z kraju. OKM - 38.
Wyrejestrowanie pojazdu zniszczonego (kasacja) za granicą. OKM - 39.
Zawiadomienie o dokonaniu montażu instalacji gazowej. OKM - 40.
Zgłoszenie zbycia / nabycia pojazdu. OKM - 41.
Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 20 lat temu (czwartek, 26 czerwca 2003, godzina 07:31)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Rafał Frankowski
 • Ilość wyświetleń: 2 744 091
 • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 03 stycznia 2019, godzina 11:52
 • Historia aktualizacji

 • 03 stycznia 2019, godzina 11:52 Aktualizacja danych
  01 września 2017, godzina 09:44 Aktualizacja danych
  05 lipca 2017, godzina 12:29 Aktualizacja danych
Na skróty: