Lista spraw - Wydział Mienia Skarbu Państwa

Aktualizacja opłat na żądanie użytkownika wieczystego lub trwałego zarządcy nieruchomości Skarbu Państwa na podstawie jej wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.  WSP-01.
Dzierżawa nieruchomości lub najem lokalu Skarbu Państwa. WSP – 02.
Nabycie własności działki pod budynkami wyłączonymi od przekazania na własność państwa na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 01 stycznia 1983 r. oraz ustanowienie służebności gruntowej w zakresie niezbędnym do korzystania z działki. WSP-03.
Oddanie nieruchomości Skarbu Państwa w trwały zarząd na rzecz jednostki organizacyjnej. WSP - 04.
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. WSP - 20.
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. WSP - 05.
Przekształcenie prawa zabudowy nieruchomości sprzed 1945 r. w użytkowanie wieczyste. WSP - 06.
Przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów/ trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa. WSP - 07.
Przyznanie prawa do rekompensaty za mienie pozostawione poza obecnymi granicami Państwa Polskiego w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r. WSP - 08.
Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa w drodze przetargu WSP - 09.
Sprzedaż prawa własności gruntu Skarbu Państwa na rzecz użytkownika wieczystego. WSP - 10.
Sprzedaż/oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa poprzez dodzielenie gruntu do działki posiadanej. WSP - 11.
Udzielenie bonifikaty od opłat za trwały zarząd nieruchomością Skarbu Państwa lub z tytułu wpisania do rejestru zabytków nieruchomości oddanej w trwały zarząd lub jej części składowej. WSP - 12.
Udzielenie bonifikaty od opłat za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa. WSP - 13.
Udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu wpisania nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa oddanej w użytkowanie wieczyste do rejestru zabytków. WSP - 14.
Uwłaszczenie na gruntach Skarbu Państwa. WSP - 15.
Uzyskanie zgody na czasowe zajęcie nieruchomości Skarbu Państwa pod wykonanie liniowych instalacji podziemnych i nadziemnych. WSP - 16.
Zamiana nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych lub osób prawnych na nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa. WSP - 17.
Zmiana stawki procentowej opłaty rocznej za trwały zarząd nieruchomością Skarbu Państwa. WSP - 18.
Zwrot wywłaszczonej nieruchomości. WSP - 19.
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 10 lat temu (czwartek, 27 października 2011, godzina 09:06)
  • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
  • Nadzór nad treścią: Rafał Frankowski
  • Ilość wyświetleń: 2 698 258
  • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 03 stycznia 2019, godzina 11:42
  • Historia aktualizacji

  • 03 stycznia 2019, godzina 11:42 Aktualizacja danych
    21 stycznia 2015, godzina 12:51 Aktualizacja danych
Na skróty: