Lista spraw - Referat Spraw Obywatelskich

Dopisanie do spisu wyborców miasta Płocka. OSO – 24.
Dopuszczalny okres pobytu cudzoziemca w kraju. OSO - 01.
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych. OSO - 17.
Kwalifikacja wojskowa w 2021 roku. OSO - 21.
Rejestr Danych Kontaktowych. OSO - 23.
Stowarzyszenia na terenie miasta Płocka. OSO - 03.
Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL. OSO - 04.
Udostępnianie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych. OSO - 05.
Udostępnianie dokumentacji związanej z dowodem osobistym. OSO - 06.
Wpis do stałego rejestru wyborców miasta Płocka. OSO - 22
Wydawanie decyzji administracyjnych o wymeldowaniu lub zameldowaniu. OSO - 08.
Wydawanie dokumentów poszkodowanym przez III Rzeszę. OSO - 09.
Wydawanie dowodów osobistych. OSO - 07.
Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL. OSO - 10.
Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego. OSO - 11.
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego. OSO - 12.
Wypłacanie świadczenia pieniężnego żołnierzom (żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe). OSO - 18.
Zameldowanie na pobyt czasowy – cudzoziemcy. OSO - 20.
Zameldowanie na pobyt czasowy. OSO - 13.
Zameldowanie na pobyt stały – cudzoziemcy. OSO - 19.
Zameldowanie na pobyt stały. OSO - 14.
Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego,zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych oraz zawieszenie i odwieszenie certyfikatów w e-dowodzie. OSO - 15.
Zgłoszenie wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy. OSO - 16.
Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 17 lat temu (poniedziałek, 12 stycznia 2004, godzina 08:53)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Rafał Frankowski
 • Ilość wyświetleń: 2 704 435
 • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 03 stycznia 2019, godzina 11:53
 • Historia aktualizacji

 • 03 stycznia 2019, godzina 11:53 Aktualizacja danych
  01 września 2017, godzina 09:44 Aktualizacja danych
  05 lipca 2017, godzina 12:30 Aktualizacja danych
  31 stycznia 2007, godzina 11:02 Aktualizacja danych
  21 stycznia 2004, godzina 14:12 Aktualizacja danych
Na skróty: