Lista spraw - Wydział Zarządzania Nieruchomościami Gminy

Dzierżawa/użyczenie nieruchomości Gminy - Miasto Płock. WZN - 01.
Potwierdzenie wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego po zgonie najemcy oraz wynajęcie. WZN - 02.
Sprawy związane z ustawą o własności lokali. WZN - 03.
Sprzedaż komunalnego lokalu użytkowego na rzecz najemców. WZN - 04.
Sprzedaż komunalnego lokalu użytkowego – Pustostanu - w trybie przetargowym. WZN - 05.
Sprzedaż lokali komunalnych. WZN - 06.
Ustanawianie służebności na nieruchomościach Gminy – Miasto Płock. WZN - 16.
Wydanie zaświadczenia o oczekiwaniu na pomoc mieszkaniową w rejestrach Zespołu Rozdysponowywania Nieruchomości. WZN - 07.
Wynajęcie lokalu lub zamiana lokalu dotychczasowego. WZN - 10.
Wynajęcie lokalu mieszkalnego po połączeniu lokali, podzieleniu lub powiększeniu lokalu. WZN - 11.
Wynajęcie lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym. WZN - 12.
Wynajęcie lokalu użytkowego w trybie publicznego przetargu nieograniczonego, licytacji. WZN - 13.
Wynajęcie lokalu, przedłużenie umowy podnajmu lokalu, zamiana lokalu i zamiana wzajemna lokali mieszkalnych w programie „Mieszkania na start”. WZN - 09.
Wynajęcie oraz zamiana lokalu mieszkalnego w ramach programu "Mieszkanie dla seniora" WZN - MDS
Wynajęcie  lokalu  zamiennego, na warunkach najmu socjalnego w związku z orzeczoną eksmisją oraz pomieszczenia tymczasowego.  WZN - 08.
Wyrażenie zgody na zamianę wzajemną lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy - Miasta Płock. WZN - 14.
Zwrot kaucji zabezpieczających pokrycie należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego wpłaconych przed dniem 12 listopada 1994 r. w zwaloryzowanej wysokości. WZN - 15.
Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 21 lat temu (czwartek, 26 czerwca 2003, godzina 07:31)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Rafał Frankowski
 • Ilość wyświetleń: 2 721 644
 • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 03 stycznia 2019, godzina 11:44
 • Historia aktualizacji

 • 03 stycznia 2019, godzina 11:44 Aktualizacja danych
  21 stycznia 2015, godzina 11:53 Aktualizacja danych
  04 października 2012, godzina 13:06 Aktualizacja danych
  31 stycznia 2011, godzina 10:46 Aktualizacja danych
Na skróty: