Lista spraw - Referat Ochrony Środowiska

Decyzja o czasowym odebraniu zwierząt gospodarskich rażąco zaniedbanych lub okrutnie traktowanych. OOS - 01.
Oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne. OOS - 46.
Procedura przyjmowania zgłoszeń o bezdomnych zwierzętach i kolizji drogowych z udziałem bezdomnych zwierząt - OOS-45.
Przekazanie dokumentacji geologicznej innej. GM - 01.
Przyjmowanie zgłoszeń instalacji wprowadzających gazy lub pyły do powietrza, których emisja nie wymaga pozwolenia. OOS - 27.
Przywrócenie negatywnie zmienionych stosunków wodnych na gruntach do stanu pierwotnego. OOS - 03.
Przyznanie dodatku węglowego. OOS – 50
Rejestracja zwierząt wwiezionych i przetrzymywanych w celach hodowlanych. OOS - 05.
Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. OGO - 05.
Wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. OOS - 11.
Wydanie zaświadczenia o stażu pracy w gospodarstwie rolnym. OOS - 19.
Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. OOS - 13.
Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego. OOS - 14.
Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów. OGO - 03.
Wydawanie pozwolenia zintegrowanego. OOS - 15.
Wydawanie wniosków o przyznanie karmy dla kotów wolno żyjących społecznym opiekunom. OOS - 16.
Wydawanie wniosków o uzyskanie skierowania na LECZENIE OGÓLNE. OOS - 40.
Wydawanie wniosków o uzyskanie skierowania na ODROBACZENIE, SZCZEPIENIE przeciw wściekliźnie, chorobom zakaźnym wśród kotów lub ODPCHLENIE. OOS - 42.
Wydawanie wniosków o uzyskanie skierowania na zabieg STERYLIZACJI/KASTRACJI lub UŚPIENIE ŚLEPEGO MIOTU. OOS - 41.
Wydawanie wniosków o uzyskanie skierowania na zabieg STERYLIZACJI/KASTRACJI OOS - 48.
Wydawanie zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. OGO - 09.
Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. OOS-02.
Wydawanie zezwoleń na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych lub ich części. OGO - 06.
Wydawanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów. OGO - 04.
Wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów ras uznawanych za agresywne. OOS - 17.
Wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów przez przedsiębiorcę prowadzącego punkt zbierania odpadów OGO - 07.
Wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów. OGO - 08.
Wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej. OOS - 38.
Zatwierdzanie dokumentacji geologicznej. GM - 03.
Zatwierdzanie projektów robót geologicznych. GM - 04.
Zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części. OSS - 21.
Zgłaszanie projektów robót geologicznych obejmujących wiercenia w celu wykorzystywania ciepła Ziemi. GM - 02.
Zgłoszenie instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, których emisja nie wymaga pozwolenia. OOS -25.
Zgłoszenie potencjalnego historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi. OOS – 47.
Znakowanie psów w ramach programu identyfikacji i rejestracji komputerowej psów pn. "Podaj łapę". OOS - 29.
Zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. OOS - 30.
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (czwartek, 26 czerwca 2003, godzina 07:31)
  • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
  • Nadzór nad treścią: Rafał Frankowski
  • Ilość wyświetleń: 2 707 403
  • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 03 stycznia 2019, godzina 14:16
  • Historia aktualizacji

  • 03 stycznia 2019, godzina 14:16 Aktualizacja danych
Na skróty: